Informačné listy

Informačný list č. 01 - Regulovaná oblasť „Stavebné výrobky“
Informačný list č. 02 - Zaťažovacie skúšky mostov
Informačný list č. 03 - Systémy na ochranu proti padajúcim skalám pre inžinierske stavby Informačný list č. 04 - Kamenivo
Informačný list č. 05 - Betóny, medzerovité a striekané betóny, betóny na cementobetónové kryty vozoviek, hydraulicky stmelené zmesi na cesty, letiská a iné dopravné plochy
Informačný list č. 06 - Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu
Informačný list č. 07 - Nové možnosti redukcie trhlín v betóne
Informačný list č. 08 - Odlučovače, lapače a domové čistiarne odpadových vôd
Informačný list č. 09 - Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva
Informačný list č. 10 - Stavebné výrobky z dreva a na báze dreva
Informačný list č. 11 - Okná a dvere
Informačný list č. 12 - Meranie okien in-situ
Informačný list č. 13 - Špecifické výrobky zo skla, z materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
Informačný list č. 14 - Obnova bytových domov, úspory tepla a energie
Informačný list č. 15 - Hygienické nedostatky budov
Informačný list č. 16 - Stanovenie vzduchovej priepustnosti budov - Blower-Door test
Informačný list č. 17 - Energetická certifikácia budov
Informačný list č. 18 - Tepelnoizolačné výrobky
Informačný list č. 24 - Udeľovanie licencií na špeciálne stavebné práce
Informačný list č. 25 - Vykonávanie stavebného dozoru
Informačný list č. 26 - Zaťažovacie skúšky podložia a podkladných vrstiev vozoviek
Informačný list č. 27 - Asfaltové hydroizolácie
Informačný list č. 28 - Asfaltové materiály pre dopravné stavby

 

Návrat na úvodnú stránku