Prehľad vydaných licencií na vykonávanie montáže dilatačných mostných záverov

Počet záznamov: 2, Aktualizované ku dňu: 12.06.2024

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
AQUA - VITA spol.s r.o., BRATISLAVA
23/217/LID Dilatačné zariadenie mostov DOPRAFLEX – DX 14.11.2023 14.11.2026
Kontaktná osoba: Ing. Roman Slabej
+421 905 567 826
02/434 223 65
slabej@aquavita.sk
www.aquavita.sk
AQUA - VITA spol.s r.o., BRATISLAVA
23/217/LID Dilatačné zariadenie mostov DOPRAFLEX – DX 14.11.2023 14.11.2026
Kontaktná osoba: Ing. Roman Slabej
+421 905 567 826
02/434 223 65
slabej@aquavita.sk
www.aquavita.sk
Návrat na úvodnú stránku