Vedenie

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. – riaditeľka
tel.: +421 2 49228100, mobil: +421905 620759, e-mail: sternova@tsus.sk
Ing. Daša Kozáková – námestníčka pre certifikáciu a vedúca úseku posudzovania zhody
tel.: +421 2 49228110, mobil: +421 903 218425, e-mail: kozakova@tsus.sk
Ing. Ľuboš Trnovský – ekonomický námestník a vedúci úseku financií a marketingu
tel.: +421 2 49228130, mobil: +421 905 316188, e-mail: trnovsky@tsus.sk
 

Riaditelia pobočiek a špecializovaných útvarov

Ing. Patrik Ševčík riaditeľ pobočky Bratislava
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. riaditeľka pobočky Nové Mesto nad Váhom
Ing. Ladislav Lósy - riaditeľ pobočky Nitra
Ing. Gabriela Dordová - riaditeľka pobočky Zvolen
Ing. Peter Kyselica - riaditeľ pobočky Žilina
Ing. Ján Gillinger, PhD. - riaditeľ pobočky Košice
Ing. Martin Greš - riaditeľ pobočky Prešov
Ing. František Halčin - riaditeľ pobočky Tatranská Štrba
Ing. Marián Hatala - riaditeľ METROLÓGIA
 

Vedúci pracovníci prierezových činností

Ing. Ladislav Gilányi, CSc. – osoba zodpovedná za znaleckú činnosť,
tel.: +421 2 49228106, mobil: +421 905 402854, e-mail: gilanyi@tsus.sk
Ing. Daniel Pethő – koordinátor laboratórnych činností,
tel.: +421 2 49228252, mobil: +421 905 402 856, e-mail: petho@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku