Kontaktné informácie

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Studená 967/3, 821 04 Bratislava
GPS: 48.17988, 17.179055

Tel: +421 (2) 49228 111
email: info@tsus.sk

IČO: 31821987
IČ DPH: SK2021691881
Registrácia: Okresný úrad  Bratislava
reg. č. OVVS-674/55/2002-NO
Register neziskových organizácií
Úsek riaditeľa
Tel: +421 (2) 49228 101
Mobil: +421 905 620 759
E-mail: usek.riaditela@tsus.sk

Úsek posudzovania zhody
Tel: +421 (2) 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: usek.pz@tsus.sk

Úsek financií a marketingu
Tel: +421 (2) 49228 130
Mobil: +421 905 316 188
E-mail: usek.fm@tsus.sk

METROLÓGIA
Tel: +421 (2) 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: metrologia@tsus.sk

VVÚPS-NOVA
Tel: +421 (2) 49228 100
E-mail: vvups@tsus.sk

Pobočka Bratislava
Studená 967/3
821 04 Bratislava
Tel: +421 (2) 49228 201
Mobil: +421 908 798 890
E-mail: pob.ba@tsus.sk

Pobočka Nové Mesto nad/Váhom
Trenčianska 1875/12
915 05 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 (32) 7712 416
Mobil: +421 908 773 160
E-mail: pob.nm@tsus.sk

Pobočka Nitra
Braneckého 1522/2
949 01 Nitra
Tel: +421 (37) 65227 93, +421 (37) 69249 11
E-mail: pob.nr@tsus.sk

Pobočka Zvolen
Jesenského 15
960 01 Zvolen
Tel: +421 (45) 5335 872, +421 (45) 5335 651
Mobil: +421 905 401 271
E-mail: pob.zv@tsus.sk
 
Pobočka Žilina
Alexandra Rudnaya 2372/90
010 01 Žilina
Tel: +421 (41) 5683 405, +421 (41) 5683 494
Mobil: +421 903 439 410
E-mail: pob.za@tsus.sk

Pobočka Košice
Krmanova 848/5
040 01 Košice
Tel: +421 (55) 6226 171, +421 (55) 6233 408
Mobil: +421 918 572 725
E-mail: pob.ke@tsus.sk

Pobočka Prešov
Budovateľská 3625/53
080 01 Prešov
Tel:+421 (51) 7732 631, +421 (51) 7733 681
Mobil: +421 903 601 025
E-mail: pob.po@tsus.sk
 
Pobočka Tatranská Štrba
Bellova 72/24
059 41 Štrba - Tatranská Štrba
Tel: +421 (52) 4484 471, +421 (52) 4484 520
Mobil: +421 911 758 524
E-mail: pob.ts@tsus.sk

 

Návrat na úvodnú stránku