Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

Počet záznamov: 90, Aktualizované ku dňu: 12.06.2024

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves
24/080/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 17.04.2024 17.04.2025
Kontaktná osoba: Ing. Radomír Habas, konateľ
+421 907 172 080
rado.habas@alkonsv.sk
www.alkonsv.sk
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Poprad
22/148/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 02.08.2022 02.08.2025
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Poprad
22/148/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 02.08.2022 02.08.2025
BALA, a. s., Holice
23/187/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 09.10.2023 09.10.2026
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Nagy
031/5623141
bala@bala.sk
www.bala.sk
BALA, a. s., Holice
23/187/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 09.10.2023 09.10.2026
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Nagy
031/5623141
bala@bala.sk
www.bala.sk
BauTop, s.r.o., Arnutovce 130
23/016/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 01.02.2023 01.02.2026
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka
+421 917 205 848
bautop@bautop.sk
www.bautop.sk
BauTop, s.r.o., Arnutovce 130
23/016/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 01.02.2023 01.02.2026
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka
+421 917 205 848
bautop@bautop.sk
www.bautop.sk
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
24/116/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 15.05.2024 15.05.2027
CHREN A ŠPROCH s.r.o., Zlaté Moravce
24/015/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 22.01.2024 22.01.2027
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica
24/118/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 17.05.2024 17.05.2027
Kontaktná osoba: Jozef Weiss
0911 911 096
045/694 90 21
combin@combin.sk
www.combin.sk; weiss@combin.sk
Construction s.r.o., Nadlice 64
21/269/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 15.11.2021 15.11.2024
Construction s.r.o., Nadlice 64
21/269/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 15.11.2021 15.11.2024
CS, s.r.o., Trnava
23/065/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 11.04.2023 11.04.2026
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Marcian, PhD.
0905 262 021
marcian@cstt.sk
www.cstt.sk
CS, s.r.o., Trnava
23/065/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 11.04.2023 11.04.2026
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Marcian, PhD.
0905 262 021
marcian@cstt.sk
www.cstt.sk
DAG SLOVAKIA, a. s., Prešov
23/011/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 27.01.2023 27.01.2026
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Ruščanský
051 749 57 62
dag@dagslovakia.sk
www.dagslovakia.sk
DARTON s.r.o., Komárno
22/100/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 06.05.2022 06.05.2025
Kontaktná osoba: ng. Peter Šimon
0903 435 966
dartonsro@zoznam.sk
DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o., NITRA
24/043/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 19.02.2024 19.02.2027
Kontaktná osoba: Ing. Petrinec Vojtech
0915 988949
DYNAMIK HOLDING, a.s., Nitra
23/203/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 23.10.2023 23.10.2026
ELASTIC, s.r.o., Ilava
24/092/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 24.04.2024 25.04.2025
Kontaktná osoba: Ing. Petr Matuščin
0918 421 393
matuscin.peter@elasticsro.sk
www.elasticsro.sk
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Zlaté Moravce
22/044/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 03.03.2022 03.03.2025
Návrat na úvodnú stránku