TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 20. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019: Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa bude konať v dňoch 22. - 24.5.2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.
Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB2019". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 13.5.2019.
Program konferencie a záväznú prihlášku nájdete TU.
Tešíme sa na Vašu účasť.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

14.01.2019
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na novú povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2019 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2018.


Všetky aktuality >>>