TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA

Dovoľte nám pozvať vás na sprievodné podujatie 40. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2019 - Fórum slovenského stavebníctva, kde TSÚS, n. o. je spoluorganizátorom a spoločne so ZSPS odborným garantom diskusného fóra. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, ale aj širokej odbornej verejnosti a vlastníkom nehnuteľností.
Pozvánku na podujatie spolu s programom na stiahnutie nájdete TU.
Registračný formulár: www.zsps.sk/fss2019


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na 20. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019: Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa bude konať v dňoch 22. - 24.5.2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.
Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB2019". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 13.5.2019.
Program konferencie a záväznú prihlášku nájdete TU.
Tešíme sa na Vašu účasť.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

14.01.2019
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na novú povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2019 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2018.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019.
 
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 27.12. - 31.12.2018 a v dňoch 2.1. - 4.1.2019 hromadnú dovolenku.


OCENENIE

6.12.2018
Veľmi si vážime Pamätný list a medailu za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave udelenú pri príležitosti 80 rokov vzdelávania v stavebníctve.

Všetky aktuality >>>