TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

Dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejším problémom z praxe v uvedenej oblasti.

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS sa uskutoční v termíne 11. apríla 2022 od 10:00 do 13:00 hod. online, pričom účastnícky poplatok sa znížil na 64,- eur vrátane DPH. Na základe zaslania prihlášky Vám zašleme link.

Pozvánku na podujatie s podrobným programom a organizačnými pokynmi nájdete TU, ako aj záväznú prihlášku nájdete TU.

Každý účastník školenia obdrží novú publikáciu „Technická informácia č. 10: Obnova budov. V akom dome bývam?“, ktorá je v cene školenia.

Ponúkame však možnosť doobjednať si aj ďalšie publikácie – „Technická informácia č.10: Obnova budov. V akom dome bývam?“

seminar


Všetky odborné akcie >>>

Aktuálne informácie pre zákazníkov

EAE AWARD

17.03.2022
Ocenenie najlepšie zateplených budov udelené Európskou Asociáciou pre ETICS (European Association for ETICS – EAE) bolo odovzdané počas on-line konanej 21. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov konanej 2.-4. februára 2022.
EAE AWARD 2021


Všetky aktuality >>>