TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pripravované odborné akcie

POZVÁNKA NA KONFERENCIU – I. INFORMÁCIA

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor s Ministerstvom dopravy a výstavby, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou, pripravuje 20. medzinárodnú konferenciu “Tepelná ochrana budov 2019 – Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov (Thermal Protection of Buildings 2019 – Design of building structures and buildings)“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. až 24. mája 2019 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Pozvánka: TU
Prihláška: TU
Podmienky pre partnerov: TU.


Aktuálne informácie pre zákazníkov

UPOZORNENIE pre držiteľov licencií na zhotovovanie ETICS

14.01.2019
Upozorňujeme všetkých držiteľov platných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na novú povinnosť vyplývajúcu z aktuálneho 8. vydania Podmienok na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s účinnosťou od 1. 8. 2018.
V bode 4.6.9 týchto podmienok sa uvádza nová požiadavka: Držiteľ licencie nahlasuje 1x ročne do 31. januára za uplynulý kalendárny rok rozsah zhotovovania ETICS na systém, ktorého sa týka udelená licencia v m2 v rozdelení podľa druhu a hrúbky tepelnej izolácie.
Požadovaný podrobný rozsah zhotovenia ETICS sa uvádza v prílohe č. 13 týchto podmienok.

Informácie treba zaslať do 31. januára 2019 na adresu etics@tsus.sk.
Zaslané informácie sa využijú na spracovanie súhrnného rozsahu zhotovenia ETICS v SR v roku 2018.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým zákazníkom za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019.
 
Za všetkých zamestnancov TSÚS, n. o.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
riaditeľka TSÚS, n. o.


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zamestnanci TSÚS, n.o. čerpajú v dňoch 27.12. - 31.12.2018 a v dňoch 2.1. - 4.1.2019 hromadnú dovolenku.


OCENENIE

6.12.2018
Veľmi si vážime Pamätný list a medailu za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave udelenú pri príležitosti 80 rokov vzdelávania v stavebníctve.


NOVÉ PUBLIKÁCIE

29.10.2018
Nové publikácie o TSÚS sú k dispozícii v sekcii O TSÚS.

Všetky aktuality >>>