TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Aktuálne informácie pre zákazníkov


UKONČENIE ČINNOSTI CERTIFIKAČNĚHO ORGÁNU CERTICOM

01.07.2022
Dňa 30.6.2022 ukončil certifikačný orgán CERTICOM svoju činnosť. Pre viac informácii kontaktujte sekretariát riaditeľky: sekr_riaditela(@)tsus.sk resp. telefonicky: +421 2 49228 101.


VÝSLEDKY POROVNÁVACÍCH SKÚŠOK LABORATÓRIÍ SKÚŠANIA CEMENTU

27.05.2022
TSÚS publikuje výsledky porovnávacích skúšok laboratórií v správe: „Cement Ring Tests 2022“ final report, No.: 20-22-0008, ktorú môžete získať tu. Porovnávacích skúšok „Cement Ring Test 2022“ sa zúčastnilo 17 laboratórií vrátane laboratórií pracujúcich v priemysle stavebných materiálov a laboratórií fungujúcich ako nezávislé testovacie ústavy.


EAE AWARD

17.03.2022
Ocenenie najlepšie zateplených budov udelené Európskou Asociáciou pre ETICS (European Association for ETICS – EAE) bolo odovzdané počas on-line konanej 21. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov konanej 2.-4. februára 2022.
EAE AWARD 2021


Všetky aktuality >>>