Členstvá v organizáciách

Ústav je členom nasledujúcich profesných spoločností a združení:

 • EOTA - Európska organizácia pre technické posudzovanie www.eota.eu
 • ENBRI - Európske združenie výskumných inštitúcií v oblasti stavebníctva www.enbri.org
 • ECI ICE (European Corporation for Information - International Certification Engineers) www.eciice.org
 • ABF Slovakia - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva www.abfslovakia.sk
 • ZSPS - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska www.zsps.sk
 • KZ SR - Kalibračné združenie SR www.kzsr.sk
 • Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu sstn.sk
 • SSK - Slovenská spoločnosť pre kvalitu www.quality-slovakia.sk
 • Občianske združenie pre zatepľovanie budov www.zpzb.sk
 • Združenie SLOVENERGOokno www.slovenergookno.sk
 • SZVK - Slovenské združenie výrobcov kameniva, člen UEPG www.szvk.sk
 • ZVONS - Združenie výskumných organizácií neziskového sektora www.zvons.sk
 • Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov www.zrsm.eu

 

Návrat na úvodnú stránku