Skúšky a výpočty stavebných konštrukcií

Skúšky stavebných konštrukcií ústav vykonáva predovšetkým ako akreditované skúšobné laboratórium. Ide najmä o statické i dynamické zaťažovacie skúšky mostov pred ich uvedením do prevádzky. Skúšanie iných konštrukcií, ako aj statické či dynamické výpočty, vykonáva buď za účelom overenia ich únosnosti alebo v rámci komplexnej diagnostiky pri konštrukčných poruchách. Analýzu napätí laboratórium vykonáva odporovou tenzometriou doplnenou o kontrolné meranie teplôt.

Na skúšanie únosnosti mostov a základových konštrukcií je skúšobné laboratórium akreditované SNAS-om v rozsahu podľa tabuľky.

Vlastnosti Norma Roszah Rozšírená neistota U Pracovisko TSÚS pre výkon skúšky
BA NM NR ZV ZA KE PO TS
Mosty
Únosnosť STN 73 6209 y: (0,1-100)mm y: 0,02 mm X           X  
Pilotové základy
Únosnosť STN 73 1002 (0,1-5000)kN 2,5 %             X  
Zeminy
Zrnitosť STN 01 5030 (0,1-100)% 1,5 %   X            
Zhutnenie STN 72 1006 (1000-3200)kg/m3 5 %   X            
(10-400)MPa 5 %   X            
STN 72 1015 (1000-3200)kg/m3 8 %   X            

 

Kontaktné osoby pre ďalšie informácie:

Ing. Patrik Ševčík (BA – pracovisko v Bratislave)
Telefón: +421 2 49228 200
Mobil: +421 908 798 890
E-mail: sevcik@tsus.sk

Ing. Martin Greš (PO – pracovisko v Prešove)
Telefón: +421 51 7480 922
Mobil: +421 903 601 025
E-mail: gres@tsus.sk

Ing. Jarmila Nováčiková (NM – pracovisko v Novom Meste nad Váhom)
Telefón: +421 32 7712 416
Mobil: +421 908 773 160
E-mail: novacikova@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku