Informačné listy projektov

Informačný list projektu 1/2008 - Pilotný projekt obnovy predsadených lodžií BA NKS-S
Informačný list projektu 6/2003 - Pilotný projekt obnovy základnej školy
Informačný list projektu 5/2003 - Pilotný projekt odstraňovania systémovej poruchy vystupujúcich schodísk ZTB
Informačný list projektu 4/2003 - Pilotný projekt odstránenia porúch obvodového plášťa PV - 2
Informačný list projektu 3/2003 - Pilotný projekt uplatnenia nových konštrukcií predsadenej lodžie
Informačný list projektu 2/2003 - Pilotný projekt odstránenia systémovej poruchy lodžií
Informačný list projektu 1/2003 - Pilotný projekt systémovej poruchy balkónov so zameraním na odstránenie tepelného mosta
Informačný list projektu 4/2002 - Pilotný projekt odstránenia porúch obvodového plášťa P 1.15
Informačný list projektu 3/2002 - Pilotný projekt odstránenia porúch obvodového plášťa P 1.14 a PS-82
Informačný list projektu 2/2002 - Pilotný projekt obnovy celopanelovej budovy
Informačný list projektu 1/2002 - Pilotný projekt obnovy balkónov
Informačný list projektu 1/1999 - Pilotný projekt - Národná trieda č. 41-45, Košice
Informačný list projektu 3/1998 - Urban and regional energy efficiency programme – Starý Smokovec
Informačný list projektu 2/1998 - Pilotný projekt, Ul. Rosná č. 3, Košice
Informačný list projektu 1/1998 - Demonštračný projekt, Ružová č. 43 - 44, Sabinov

Návrat na úvodnú stránku