Akreditácie

Akreditované orgány
Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov P-016 na certifikáciu stavebných a im podobných výrobkov.
Inšpekčný orgán typu A I-019 na vykonávanie inšpekcií vnútropodnikovej kontroly výroby a inšpekcií na stavbách.
Skúšobné laboratórium S-045 zahŕňajúce skúšobné pracoviská v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Nitre, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prešove a Tatranskej Štrbe.
Kalibračné laboratórium K 018 na kalibráciu (pracovných) meradiel.
Návrat na úvodnú stránku