Certifikácia zhody systému riadenia výroby podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (systém II+)

Certifikáciu zhody systému riadenia výroby podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva ústav ako autorizovaná osoba SK04, ak  sa na výrobky:

  • vzťahujú slovenské technické normy (STN) určené na posudzovanie parametrov alebo SK technické posúdenia (SK TP),
  • pri ktorých sa vyžaduje posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov systémom II+,
  • a na ktoré skupiny výrobkov je ústav autorizovaný (rozsah autorizácie na stránke MD SR).
 

Autorizovaná osoba vydá výrobcovi SK certifikát zhody systému riadenia výroby na základe:

  1. Počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
  2. Dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku