Certifikácia zhody systému riadenia výroby podľa CPR (systém 2+)

Certifikáciu zhody systému riadenia výroby podľa CPR vykonáva ústav ako notifikovaná osoba č. 1301, ak sa na výrobky:

  • vzťahujú harmonizované európske normy (hEN) alebo európske technické posúdenia (ETA),
  • ktoré vyžadujú posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov systémom 2+,
  • a na ktoré hEN resp.európske hodnotiace dokumenty (EAD), podľa ktorých boli ETA vydané, je ústav notifikovaný (rozsah notifikácie v NANDO).
 

Notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát zhody systému riadenia výroby na základe:

  1. Počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
  2. Priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.
 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk

Návrat na úvodnú stránku