TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Kalibrácia pracovných meradiel

Spôsobilosť ústavu resp. jeho metrologického laboratória vykonávať kalibrácie je oficiálne uznaná osvedčením o akreditácii č. K-018 z 20. decembra 2019 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou. Akreditované sú kalibrácie týchto pracovných meradiel:

Cenník metrologických služieb

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk