TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Meranie vibrácií stavebných konštrukcií

Meranie vibrácií stavebných konštrukcií s ohľadom na ich možný nepriaznivý vplyv na stav konštrukcií podľa slovenských technických noriem ústav vykonáva ako skúšobné laboratórium akreditované SNAS-om (www.snas.sk).

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala
Telefón: +421 2 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk