TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
H B H, a. s., Považská Bystrica
17/464/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
11.12.2017 11.12.2020
DONER, s. r. o., Trenčín
17/458/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
05.12.2017 05.12.2018
okno-prim, s. r. o., Spišská Nová Ves
17/446/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
23.11.2017 23.11.2020
VITO for plast, spol. s r. o., Nitra
17/433/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
ADLER Plus, s. r. o., Trnava
17/435/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
PLAST-MONT, s. r. o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
17/434/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Jakubove
Mobil: 0905 461 244
E-mail: plastmont@plast-mont.sk
Internet: www.plast-mont.sk
KALITEK - SLOVAKIA, s. r. o., Bardejov
17/432/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
A-MONT GmbH, organizačná zložka, Skladová 2, 917 01 Trnava
17/422/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
13.11.2017 13.11.2020
Kontaktná osoba:
Róbert Pidík
Mobil: 0850 111 900
E-mail: a-mont@a-mont.sk
Internet: www.a-mont.sk
BALA, a. s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
17/412/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
07.11.2017 07.11.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Imrich Tamás
Tel. č.: 031/562 31 41
Fax: 031/562 33 94
E-mail: bala@bala.sk
Internet: www.bala.sk
TREETHERM SK s. r. o., Banská Bystrica
17/348/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
08.09.2017 08.09.2020
EKOPRIM, s. r. o., Prešov
17/301/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
25.07.2017 25.07.2020
PLASTTIME s. r. o., Duklianska 3750, 085 01 Bardejov
17/295/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
24.07.2017 24.07.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Václav Sýkora
Mobil: 0908 996 725
E-mail: plasttime@plasttime.sk
Internet: www.plasttime.sk
COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., Kosihýbelská  29, 969 01 Banská Štiavnica
17/293/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
21.07.2017 21.07.2020
Kontaktná osoba:
Tel. č.: 045/694 90 21
Fax: 045/694 90 17
E-mail: combin@combin.sk
Internet: www.combin.sk
CHREN A ŠPROCH s. r. o., Volkovce
17/291/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.07.2017 20.07.2020
Reinter, s. r. o., Fidlíkova  5577/5, 066 01 Humenné
17/290/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
18.07.2017 18.07.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Jaroslav Pčola
Mobil: 0902 998 824
Fax: 057/775 77 47
E-mail: pcolaml@reinter.sk
Internet: www.reinter.sk
ROMIAL s. r. o., 974 01 Kynceľová 41
17/267/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
28.06.2017 28.06.2020
Kontaktná osoba:
Adrián Laurinc
Mobil: 0907 815 824
E-mail: okna@romial.sk
HÍLEK a spol., a. s., Vajanského 24, 905 01 Senica
17/266/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
28.06.2017 28.06.2018
Kontaktná osoba:
Martina Filípková
Mobil: 0908 443 010
Fax: 034/651 47 90
E-mail: hilek@hilek.sk, filipkova@hilek.sk
Internet: www.hilek.sk
PROSPECT, spol. s r. o., Nové Zámky
17/262/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
22.06.2017 22.06.2020
RS - Building, s. r. o., Korytnícká cesta 151, 034 73 Liptovská Osada
17/258/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
21.06.2017 21.06.2018
Kontaktná osoba:
Roman Šulek
Mobil: 0905 693 805
E-mail: rsbuilding@rsbuilding.sk
Internet: www.rsbuilding.sk
PLYNMONT Humenné, s. r. o., Humenné
17/180/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
09.05.2017 09.05.2020
HESTA, spol. s r. o., Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov
17/179/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
05.05.2017 05.05.2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Saraková
Mobil: 0905 436 556
E-mail: sarakova@hesta.sk
Internet: hesta.sk
JM centrum s. r. o., 082 03 Bretejovce 151
17/175/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
02.05.2017 02.05.2020
Kontaktná osoba:
Ján Voľanský
Mobil: 0907 680 231
Fax: 051/772 53 21
E-mail: jmcentrumpresov@gmail.com
Internet: www.jmcentrum.sk
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín
17/161/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.04.2017 20.04.2018
Kontaktná osoba:
Róbert Göncz
Mobil: 0908 762 654
E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com
Internet: genesis-ps.sk
AB TEAM, s. r. o., Priemyselná 281, 965 01 Ladomerská Vieska
17/110/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
14.03.2017 14.03.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Snopko
Tel. č.: 045/672 37 20
E-mail: snopko@abteam.sk
Internet: www.abteam.sk
IBEG, a. s., Prešov
17/091/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
08.03.2017 08.03.2020
RAKY stav, s. r. o., Hlavná  387/87, 086 41 Raslavice
16/283/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
07.03.2017 04.08.2019
Kontaktná osoba:
Mgr. Marián Rákoš
Mobil: 0905 845 939
E-mail: rakystav@rakystav.sk
Internet: wwww.rakystav.sk
ANEKO SK, a. s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
17/079/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
28.02.2017 28.02.2020
Kontaktná osoba:
Jozef Stolár
Mobil: 0903 416 162
E-mail: marketing@aneko.sk
Internet: www.aneko.sk
PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r. o., Hraničná  5, 058 01 Poprad
17/073/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
23.02.2017 23.02.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Tibor Szöke
E-mail: plasting@plasting.sk
Internet: www.plasting.sk
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB , Železničiarska 4, 080 01 Prešov
17/067/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
22.02.2017 22.02.2020
Kontaktná osoba:
Pavel Dvorščák
Tel. č.: 051/774 41 62
Fax: 051/774 41 62
E-mail: movyrob@movyrob.sk, okna@movyrob.sk
Internet: www.movyrob.sk
eFamily, výrobné družstvo, Sabinovská 65, 082 71 Lipany
17/066/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
21.02.2017 21.02.2020
Kontaktná osoba:
JUDr. Jozef Eisner, Mgr. Martin Šuhaj
Mobil: 0948 949 982
E-mail: judr.eisner@gamil.com
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
17/048/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
03.02.2017 03.02.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Viliam Ruščanský
Mobil: 0917 423 672
E-mail: dag@dagslovakia.sk
Internet: www.dagslovakia.sk
BauTop, s. r. o., Spišská Nová Ves
17/003/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
11.01.2017 11.01.2020
B-Komplex, s. r. o., Rastislavova 104, 040 01 Košice
16/427/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
12.12.2016 12.12.2019
Kontaktná osoba:
Gabriel Horňák
Mobil: 0905 753 573
E-mail: bkomplex@bkomplex.sk
Internet: www.bkomplex.sk
Elit plus s. r. o., Košice
16/422/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
06.12.2016 06.12.2019
OKNADVERE.SK s. r. o. , Južná trieda 82, 040 01 Košice
16/421/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
06.12.2016 06.12.2019
Kontaktná osoba:
Andrej Drošš
Tel. č.: 0907 430 215
E-mail: info@oknadvere.sk
ALKON REAL s. r. o., Košice
16/415/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
05.12.2016 05.12.2019
ASPECT LINE, s. r. o., Kukučínova 5515/39A, 929 01 Dunajská Streda
16/385/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
02.11.2016 02.11.2019
Kontaktná osoba:
Marián Lábodi
Mobil: 0905 626 511
Fax: 031/552 80 37
E-mail: info@aspectline.sk
Internet: www.aspectline.sk
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Poprad
16/377/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
20.10.2016 20.10.2019
EURO-BUILDING, a. s., Podunajská  23, 821 06 Bratislava
16/348/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
06.10.2016 06.10.2019
Kontaktná osoba:
Ing. Milan Greguš
Mobil: 0903 215 363
E-mail: mgregus@eurobuilding.sk
Internet: www.eurobuilding.sk
Tibor Feketík SLOVEKON, 032 12 Dúbrava 313
16/266/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.07.2016 20.07.2019
Kontaktná osoba:
Tibor Feketík
Mobil: 0915 817 777
E-mail: slovekon@gmail.com
Internet: www.slovekon.sk
HL Build, s. r. o., Košice
16/249/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
06.07.2016 06.07.2019
E-RAN Slovakia, spol. s r. o., Bratislava
15/312/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
08.10.2015 08.10.2018
Construction, s. r. o., Nadlice
15/101/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
01.04.2015 01.04.2018