TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
Marián Ignáci - ELKOVOD, Kmenná baňa 772/27, 060 01 Kežmarok
19/248/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
01.10.2019 01.10.2022
Kontaktná osoba:
Marián Ignáci, Mgr. Dušan Brija
Mobil: 0905 427 470, 0904 364 834
E-mail: elkovod@sinet.sk
Internet: www.elkovod.sk
ZUAMA, s. r. o., Dolný Hričov
19/247/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
30.09.2019 30.09.2020
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Poprad
19/208/LIE Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
07.08.2019 07.08.2022
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova  26, 851 01 Bratislava
19/195/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
24.07.2019 24.07.2022
Kontaktná osoba:
Ing. Juraj Cabadaj
Mobil: 0911 707 837
E-mail: cabadaj@vsba.sk
Internet: www.vsba.sk
ČECH, s. r. o., Prešov
19/194/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
23.07.2019 23.07.2022
RAKY stav, s. r. o., Hlavná  387/87, 086 41 Raslavice
19/193/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.07.2019 22.07.2022
Kontaktná osoba:
Mgr. Marián Rákoš
Mobil: 0905 845 939
E-mail: rakystav@rakystav.sk
Internet: wwww.rakystav.sk
MIPE Invest, s. r. o., Varín
19/123/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.05.2019 20.05.2022
PANORAMA SLOVAKIA, s. r. o., Lučenec
19/127/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.05.2019 20.05.2022
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
19/097/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
17.04.2019 17.04.2020
STAVBA A INŽINIERING, s. r. o., Vráble
19/091/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
16.04.2019 16.04.2020
AVA-stav, s. r. o., Galanta
19/090/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.04.2019 12.04.2021
VERÓNY OaS s. r. o., Krupina
19/072/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.04.2019 02.04.2022
DYNAMIK HOLDING, a. s., Nitra
19/057/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.03.2019 12.03.2020
LUKYSTAV, s. r. o., Dolná Streda
19/056/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
11.03.2019 11.03.2022
JIPO SK, s. r. o., Beladice
19/030/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.02.2019 06.02.2022
Obnovstav, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
18/365/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
03.12.2018 03.12.2019
K-PLAST s. r. o., Nováky
18/341/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
09.11.2018 09.11.2021
VAIT, s. r. o., Žilina
18/321/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
11.10.2018 11.10.2021
RS - Building, s. r. o., Korytnícká cesta 151, 034 73 Liptovská Osada
18/309/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.10.2018 02.10.2019
Kontaktná osoba:
Roman Šulek
Mobil: 0905 693 805
E-mail: rsbuilding@rsbuilding.sk
Internet: www.rsbuilding.sk
HÍLEK a spol., a. s., Senica
18/303/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
24.09.2018 24.09.2019
Construction, s. r. o., 956 32 Nadlice 64
18/276/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.08.2018 20.08.2019
Kontaktná osoba:
Ľubomír Kováčik
Tel. č.: 038/381 14 20,
Mobil: 0948 900 010
E-mail: office@construction.sk
DACHMANN spol. s r. o., Bajkalská 24, 080 01 Prešov
18/266/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
13.08.2018 13.08.2021
Kontaktná osoba:
Ing. Ivan Bortňák
Mobil: 0903 634 202
E-mail: maxidachmann@gmail.com
Internet: www.dachmann.sk
REALTEC plus, spol. s r. o., Sladovnícka 2565/21, 917 00 Trnava
18/259/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.08.2018 06.08.2021
Kontaktná osoba:
Imrich Bačík
Tel. č.: 033/551 67 06
E-mail: realtec@realtec.sk
Internet: www.realtec.sk
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín
18/221/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.07.2018 02.07.2019
Kontaktná osoba:
Róbert Göncz
Mobil: 0908 762 654
E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com
Internet: genesis-ps.sk
Lechstav, s. r. o., Prešov
18/174/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
30.05.2018 30.05.2021
BETPRES, spol. s r.o., Vranov nad Topľou
18/168/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
23.05.2018 23.05.2021
banet s. r. o., Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
18/123/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
23.04.2018 23.04.2021
Kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Kovács
Mobil: 0902 526 886
E-mail: info@banet.sk
Internet: www.banet.sk
DARTON, s. r. o., Komárno
18/114/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.04.2018 12.04.2021
BauTop, s. r. o., Arnutovce
17/003/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
03.04.2018 11.01.2020
NOVES OKNÁ KOŠICE, s. r. o., Žižkova  12/1875, 040 01 Košice
18/100/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
29.03.2018 29.03.2021
Kontaktná osoba:
J. Legény
Tel. č.: 055/729 07 87,
Mobil: 0911 338 500
Fax: 055/729 07 86
E-mail: noveske@stonline.sk
Internet: www.noveske.sk
KALETA, s. r. o., Okružná 1430/83, 064 01 Stará Ľubovňa
18/097/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.03.2018 22.03.2021
Kontaktná osoba:
Jozef Kaleta
Mobil: 0908 995 045
E-mail: jozef.kaleta@oknakaleta.sk
Internet: www.oknakaleta.sk
SOAR, spol. s r. o., Žilina
18/049/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
13.02.2018 13.02.2021
RAMICON, s. r. o., Starohájska 9/C, 917 01 Trnava
18/003/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
09.01.2018 09.01.2021
Kontaktná osoba:
Peter Kollár
Mobil: 0911 037 772
E-mail: ramicon@ramicon.sk
Internet: www.ramicon.sk
Fagus SK, s. r. o., Bytča
18/004/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
09.01.2018 09.01.2021
František Uličný, PeFe servis, Víťaz
18/006/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
09.01.2018 09.01.2021
H B H, a. s., Považská Bystrica
17/464/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
11.12.2017 11.12.2020
green project, s. r. o., Legionárska 642/31, 911 01 Trenčín
17/486/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
04.12.2017 04.12.2020
Kontaktná osoba:
Martin Leššo
Mobil: 0905 333 912

Internet: www.greenproject.sk
okno-prim, s. r. o., Spišská Nová Ves
17/446/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
23.11.2017 23.11.2020
VITO for plast, spol. s r. o., Nitra
17/433/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
ADLER Plus, s. r. o., Trnava
17/435/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
PLAST-MONT, s. r. o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
17/434/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Jakubove
Mobil: 0905 461 244
E-mail: plastmont@plast-mont.sk
Internet: www.plast-mont.sk
KALITEK - SLOVAKIA, s. r. o., Bardejov
17/432/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.11.2017 20.11.2020
A-MONT GmbH, organizačná zložka, Skladová 2, 917 01 Trnava
17/422/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
Licencia bola zrušená
dňa 13.03.2019.
Kontaktná osoba:
Róbert Pidík
Mobil: 0850 111 900
E-mail: a-mont@a-mont.sk
Internet: www.a-mont.sk
BALA, a. s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
17/412/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
07.11.2017 07.11.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Juaraj Nagy
Tel. č.: 031/562 31 41
Fax: 031/562 33 94
E-mail: bala@bala.sk
Internet: www.bala.sk
TREETHERM SK s. r. o., Banská Bystrica
17/348/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
08.09.2017 08.09.2020
EKOPRIM, s. r. o., Prešov
17/301/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
25.07.2017 25.07.2020
PLASTTIME s. r. o., Bardejov
17/295/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
24.07.2017 24.07.2020
COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., Kosihýbelská  29, 969 01 Banská Štiavnica
17/293/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
21.07.2017 21.07.2020
Kontaktná osoba:
Tel. č.: 045/694 90 21
E-mail: combin@combin.sk
Internet: www.combin.sk
CHREN A ŠPROCH s. r. o., Volkovce
17/291/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.07.2017 20.07.2020
Reinter, s. r. o., Humenné
17/290/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
18.07.2017 18.07.2020
ROMIAL s. r. o., 974 01 Kynceľová 41
17/267/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
28.06.2017 28.06.2020
Kontaktná osoba:
Adrián Laurinc
Mobil: 0907 815 824
E-mail: okna@romial.sk
PROSPECT, spol. s r. o., Nové Zámky
17/262/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.06.2017 22.06.2020
PLYNMONT Humenné, s. r. o., Humenné
17/180/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
09.05.2017 09.05.2020
HESTA, spol. s r. o., Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov
17/179/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
05.05.2017 05.05.2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Saraková
Mobil: 0905 436 556
E-mail: sarakova@hesta.sk
Internet: hesta.sk
JM centrum s. r. o., Bretejovce
17/175/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.05.2017 02.05.2020
AB TEAM, s. r. o., Priemyselná 281, 965 01 Ladomerská Vieska
17/110/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
Licencia má pozastavenú
platnosť od 14.08.2018.
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Snopko
Tel. č.: 045/672 37 20
E-mail: snopko@abteam.sk
Internet: www.abteam.sk
IBEG, a. s., Prešov
17/091/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
08.03.2017 08.03.2020
ANEKO SK, a. s., Zlaté Moravce
17/079/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
28.02.2017 28.02.2020
PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r. o., Hraničná  5, 058 01 Poprad
17/073/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
23.02.2017 23.02.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Tibor Szöke
E-mail: plasting@plasting.sk
Internet: www.plasting.sk
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB , Železničiarska 4, 080 01 Prešov
17/067/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.02.2017 22.02.2020
Kontaktná osoba:
Pavel Dvorščák
Tel. č.: 051/774 41 62
Fax: 051/774 41 62
E-mail: movyrob@movyrob.sk, okna@movyrob.sk
Internet: www.movyrob.sk
eFamily, výrobné družstvo, Sabinovská 65, 082 71 Lipany
17/066/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
21.02.2017 21.02.2020
Kontaktná osoba:
JUDr. Jozef Eisner, Mgr. Martin Šuhaj
Mobil: 0948 949 982
E-mail: judr.eisner@gamil.com
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
17/048/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
03.02.2017 03.02.2020
Kontaktná osoba:
Ing. Viliam Ruščanský
Mobil: 0917 423 672
E-mail: dag@dagslovakia.sk
Internet: www.dagslovakia.sk
B-Komplex, s. r. o., Košice
16/427/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.12.2016 12.12.2019
Elit plus s. r. o., Košice
16/422/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.12.2016 06.12.2019
OKNADVERE.SK s. r. o. , Južná trieda 82, 040 01 Košice
16/421/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.12.2016 06.12.2019
Kontaktná osoba:
Andrej Drošš
Tel. č.: 0907 430 215
E-mail: info@oknadvere.sk
ALKON REAL s. r. o., Košice
16/415/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
05.12.2016 05.12.2019
ASPECT LINE, s. r. o., Kukučínova 5515/39A, 929 01 Dunajská Streda
16/385/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.11.2016 02.11.2019
Kontaktná osoba:
Marián Lábodi
Mobil: 0905 626 511
E-mail: info@aspectline.sk
Internet: www.aspectline.sk
EURO-BUILDING, a. s., Podunajská  23, 821 06 Bratislava
16/348/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.10.2016 06.10.2019
Kontaktná osoba:
Anna Slatinová
Mobil: 0903 650 425
E-mail: aslatinova@eurobuilding.sk
Internet: www.eurobuilding.sk
Tibor Feketík SLOVEKON, 032 12 Dúbrava 313
16/266/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.07.2016 20.07.2019
Kontaktná osoba:
Tibor Feketík
Mobil: 0915 817 777
E-mail: slovekon@gmail.com
Internet: www.slovekon.sk
HL Build, s. r. o., Košice
16/249/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.07.2016 06.07.2019