TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

  


1-5 z 68

Aktualizované ku dňu 24.5.2023
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Systém tesnenia a výplne škáry
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01, Lučenec
23/095/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 17.05.2023 17.05.2026
VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01, Krupina
23/088/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 11.05.2023 11.05.2024
HÍLEK a spol., a. s., Vajanského 24, 905 01, SENICA
23/085/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 09.05.2023 09.05.2024
Kontaktna osoba: Benedikt Lučan
Mobil:0905/340063
Email: hilek@hilek.sk
www:www.hilek.sk
Kalitek-Slovakia s.r.o., Stará tehelňa - areál, 038 52, Sučany
23/067/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 12.04.2023 12.04.2026
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02, Trnava
23/065/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 11.04.2023 11.04.2026
Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Marcian, PhD.
Mobil:0905 262 021
Email: marcian@cstt.sk
www:www.cstt.sk