TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Formuláre žiadostí

Skúšobné laboratórium

Interaktívny formulár PDF je možné vyplniť v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC a vyššia.

Technické posudzovanie

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov

Nepovinná certifikácia, skúšanie a inšpekcie

Licencie na špeciálne stavebné práce

Poznámka:
Kombinovanú žiadosť je možné použiť iba v prípade, ak obidva typy systémov (ETICS aj balkónových systém) vyrába jeden výrobca.