TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Formuláre žiadostí

Technické posudzovanie

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov

Nepovinná certifikácia, skúšanie a inšpekcie

Licencie na špeciálne stavebné práce