TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na vykonávanie montáže dilatačných mostných záverov

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
AQUA - VITA, spol. s r. o., Bratislava
18/236/LID Dilatačné zariadenia mostov, typ TRITON vo vyhotovení: 60Z; 80Z; 160M; 240M; 320M; 400M; 480M; 560M; 640M; 720M; 160M 3S; 240M 3S; 320M 3S; 400M 3S; 480M 3S; 560M 3S; 640M 3S; 720M 3S; 60Z-V; 80Z-V; 160Z-V; 240Z-V; 320Z-V; 400Z-V; 480Z-V; 560Z-V; 640Z-V; 720Z-V 16.07.2018 16.07.2021
AQUA - VITA, spol. s r. o., Bratislava
17/321/LID Dilatačné zariadenia mostov DOPRAFLEX - DX
Typy: GHH A 30; GHH A 60; DX 20-40; DX 50; DX 80; DX 100; DX 160; DX 200; DX 260; DX 360
10.08.2017 10.08.2020
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/325/LID Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC WR a TR
Typy: WR 50; WR 50B; WR 65; WR 5B; WR 75 a WR 75B
vrátane chodníkových typov: TR 50; TR 65 a TR 75
09.09.2016 09.09.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/326/LID Mostné dilatačné závery FREYSSIMOD LW
Typy: LW 80; LW 200; LW 160 B; LW 240 B; LW 320 B; LW 400 B; LW 240 C; LW 320 C; LW 400 C; LW 480 C; LW 560 C; LW 640 C; LW 720 C; LW 800 C; LW 880 C; LW 960 C
09.09.2016 09.09.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/293/LID Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC Wd, Wd+, TO a PL
Typy: Wd 60; Wd 80; Wd 110; Wd 160; Wd 230; Wd 320; Wd+ 60; Wd+ 80; Wd+ 110; Wd+ 160; Wd+ 230; Wd+ 320
vrátane chodníkových typov: TO 80; PL 110; PL 160; PL 230; PL 350
15.08.2016 15.08.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz