TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na vykonávanie montáže dilatačných mostných záverov

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
AQUA - VITA, spol. s r. o., Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
17/321/LID Dilatačné zariadenia mostov DOPRAFLEX - DX
Typy: GHH A 30; GHH A 60; DX 20-40; DX 50; DX 80; DX 100; DX 160; DX 200; DX 260; DX 360
10.08.2017 10.08.2020
Kontaktná osoba: Rudolf Vozár Tel. č.: 02/434 223 65
Fax: 02/434 223 52
E-mail: aquavita@aquavita.sk
Internet: www.aquavita.sk
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/326/LID Mostné dilatačné závery FREYSSIMOD LW
Typy: LW 80; LW 200; LW 160 B; LW 240 B; LW 320 B; LW 400 B; LW 240 C; LW 320 C; LW 400 C; LW 480 C; LW 560 C; LW 640 C; LW 720 C; LW 800 C; LW 880 C; LW 960 C
09.09.2016 09.09.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/325/LID Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC WR a TR
Typy: WR 50; WR 50B; WR 65; WR 5B; WR 75 a WR 75B
vrátane chodníkových typov: TR 50; TR 65 a TR 75
09.09.2016 09.09.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/292/LID Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC WP a PL
Typy: WP 200; WP 250; WP 300 (vyhotovenie - hliniková zliatina); WP 60; WP 80; WP 100; WP 160; WP 180; WP 200; WP 250; WP 300; WP 350; WP 400; WP 450; WP 500; WP 550; WP 600; WP 650; WP 700; WP 750; WP 800; WP 850; WP 900; WP 950; WP 1000; WP 1050; WP 1100; WP 1150; WP 1200; WP 1250; WP 1300; WP 1350; WP 1400; WP 1450; WP 1500 (vyhotovenie - oceľový plech)
vrátane chodníkových typov: TO 100; PL 160; PL 180; PL 200; PL 250; PL 300; PL 350; PL 400; PL 450; PL 500; PL 550; PL 600; PL 650; PL 700; PL 750; PL 800; PL 850; PL 900; PL 950; PL 1000; PL 1050; PL 1100; PL 1150; PL 1200; PL 1250; PL 1300; PL 1350; PL 1400; PL 1450; PL 1500
15.08.2016 15.08.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz
OK Třebestovice, a. s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, Česká republika
16/293/LID Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC Wd, Wd+, TO a PL
Typy: Wd 60; Wd 80; Wd 110; Wd 160; Wd 230; Wd 320; Wd+ 60; Wd+ 80; Wd+ 110; Wd+ 160; Wd+ 230; Wd+ 320
vrátane chodníkových typov: TO 80; PL 110; PL 160; PL 230; PL 350
15.08.2016 15.08.2019
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vachtl Mobil: +420 777 908 609
E-mail: marek.vachtl@oktrebestovice.cz
Internet: www.oktrebestovice.cz