TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

  


1-5 z 40

Aktualizované ku dňu 30.11.2023
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Kategória licencie
PMGSTAV SK, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01, Žilina
23/214/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 09.11.2023 09.11.2026
Kategória licencie: A
Kontaktna osoba: Pavol Mucha
Mobil:0905 327 179
Email: pavol.mucha@pmgstav.sk
www:www.pmgstav.sk
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02, Trnava
23/206/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 24.10.2023 24.10.2026
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Marcian, PhD.
Mobil:0905 262 021
Email: marcian@cstt.sk
www:www.cstt.sk
PMGSTAV SK, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01, Žilina
23/190/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: BMI ICOPAL 11.10.2023 11.10.2024
Kategória licencie: A
Kontaktna osoba: Pavol Mucha
Mobil:0905 327 179
Email: pavol.mucha@pmgstav.sk
www:www.pmgstav.sk
ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02, Bratislava
23/184/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: FATRAFOL 03.10.2023 03.10.2024
Kategória licencie: D
RESTIKO, s.r.o., Osadná 1, 831 02, BRATISLAVA 3
23/157/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 18.08.2023 18.08.2026
Kategória licencie: A
Kontaktna osoba: Michal Mitro
Mobil:
Email: restiko@isternet.sk
www:www.restiko.sk


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.