TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

  


1-5 z 43

Aktualizované ku dňu 04.04.2024
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Kategória licencie
TOPSTAV É&A s.r.o., , 946 33, Modrany 50
24/064/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: ALKORPLAN 18.03.2024 18.03.2025
Kategória licencie:
REAL - BAU SK, s. r. o., , 913 24, Svinná 440
24/054/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech REAL-BAU SK 06.03.2024 06.03.2025
Kategória licencie: A
Kontaktna osoba: Ing. Ľubomír Kopecký
Mobil:0903 730 359032/640 10 00
Email: real.bauskkopecky@gmail.com
www:www.realbau.sk
LUKYSTAV, s.r.o., Váhovská cesta 517, 925 63, Dolná Streda
24/045/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 22.02.2024 22.02.2027
Kategória licencie: D
ALFIS s.r.o., Duklianska 3134, 05201, Spišská Nová Ves
24/026/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: Bauder 01.02.2024 01.02.2025
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Ing. Stanislav Klein
Mobil:0917 639 354
Email: alfis@alfis.sk
www:https://alfis-sro.webnode.sk/
Art - Term.r.o., Cottbuská 1372/30, 040 11, Košice
24/012/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 18.01.2024 18.01.2025
Kategória licencie: D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.