TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Košice

Pobočka Košice sa prednostne zaoberá nasledovnými komoditami:

  Kontakt:
Betónové konštrukcie doc. Ing. Antónia Ďuricová, PhD.
Telefón: +421 55 6226171
Mobil: +421 903 762 746
E-mail: duricova@tsus.sk
Diagnostika stavieb a konštrukcií
Kovové konštrukcie
Kovové materiály a dielce
Konštrukcie proti padajúcim skalám, zosuvu pôdy a lavínam
 
  Kontakt:
Asfaltové hydroizolačné materiály Ing. Ján Gillinger, PhD.
Telefón: +421 55 6226171
Mobil: +421 918 572 725
E-mail: gillinger@tsus.sk
Asfaltové spojivá
Asfaltové zmesi a výrobky
Zeminy
Hydraulické spojivá
 
  Kontakt:
Betón Ing. Radko Staš
Telefón: +421 55 6226171
E-mail: stas@tsus.sk
Betónové dielce
Zatepľovacie systémy
Nedeštruktívne skúšky
Podlahy a podlahové materiály
 
  Kontakt:
Kovové materiály a dielce Ing. Igor Macák
Telefón: +421 55 6226171
E-mail: macak@tsus.sk
Výrobky pre zemné konštrukcie a dopravné stavby
Nátery a povrchové úpravy
Nedeštruktívne skúšky
Kamenivo
Stavebné recykláty
Zemné konštrukcie a podložie stavieb
Konštrukcie proti padajúcim skalám, zosuvu pôdy a lavínam

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Ján Gillinger, PhD., riaditeľ pobočky
Telefón: +421 55 6226 171
Mobil: +421 918 572 725
E-mail: gillinger@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Košice
Krmanova 5
040 00 Košice
GPS: 48.719363,21.261845


Zobraziť na veľkej mape