TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Voľné pracovné pozície

Odborný technický pracovník / odborný manažér

Miesto výkonu práce:
Studená 3, Bratislava (Zlaté Piesky)
Ponúkaný plat (brutto):
1 200,- €, resp. v zmysle interných predpisov
Termín nástupu do PP:
podľa dohody
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok
Náplň práce:
Riadenie a vykonávanie auditov v podnikoch v rámci certifikácie systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, STN OHSAS 18001 a ďalších predpisov v súlade s rozsahom akreditácie certifikačného orgánu prioritne pre oblasť stavebníctva. Činnosť manažéra kvality certifikačného orgánu.
Iné výhody:
  • možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
  • dovolenka 5 resp. 6 týždňov
  • pružný pracovný čas
Informácie o výberovom konaní:
Informácia o prijatí bude zaslaná len úspešnému uchádzačovi. Žiadosť vr. profesijného životopisu zaslať e-mailom na adresu juracek@tsus.sk, príp. na adresu Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Certifikačný orgán Certicom, Studená 3, 821 04 Bratislava.
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie budú zlikvidované ihneď po ukončení výberového konania.
Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Zameranie:
technického smeru, stavebníctvo má prednosť
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Ostatné znalosti:
Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Vodičský preukaz
B
Požadovaná prax:
5 rokov praxe
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Spoločnosť vykonáva technické posudzovanie a posudzovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkov a nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, certifikáciu systémov manažérstva, certifikáciu výrobkov, skúšobnícku činnosť, inšpekčnú činnosť, výskumno-vývojovú činnosť, expertíznu a znaleckú činnosť a vykonáva ďalšie odborné technické činnosti (pozri www.tsus.sk; www.certicom.sk).
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Juráček
Tel.: 0905 400 337, 02/49228150
e-mail: juracek@tsus.sk