TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Metrológia

V rámci útvaru Metrológia pôsobia:

Autorizované metrologické pracovisko na overovanie určených meradiel vykonáva podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii overovanie skúšobných sít, silomerných strojov, napínacích zariadení na predpätý betón, tvrdomerov na betón a oceľových meračských pásiem v rozsahu autorizácie udelenej ÚNMS SR.

Metrologické laboratórium v rozsahu svojej akreditácie kalibruje meradlá dĺžky (posuvné meradlá, číselníkové odchýlkomery, snímače dĺžky s elektrickým výstupom), meradlá sily, prístroje na meranie obsahu vzduchu v čerstvom betóne a tvrdomery na betón Silver Schmidt.

Rozsah a ceny ponúkaných metrologických služieb nájdete TU.

Pracovníci útvaru Metrológie spolupracujú so skúšobnými pracoviskami Ústavu pri meraniach hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ďalej útvar Metrológie spolupracuje pri dynamických skúškach stavebných konštrukcií.

Kontakty pre kalibrácie a overovanie meradiel:
vedúci metrologického laboratória
Ing. Marián Hatala +421 903 621 135 +421 (2) 49228128 hatala@tsus.sk  
pracovníci metrologického laboratória
Tomáš Michálek +421 902 633 176 +421 (2) 49228 126 +421 (2) 49228 129 michalek@tsus.sk
Mgr. Tomáš Kolaja +421 911 121 398 +421 (2) 49228 126 +421 (2) 49228 129 kolaja@tsus.sk
Peter Pokorný +421 911 633 179 +421 (2) 49228 126 +421 (2) 49228 124 pokorny@tsus.sk
 
Kontakt pre meranie hluku a vibrácií:
Ing. Marián Hatala +421 903 621 135 +421 (2) 49228 128 hatala@tsus.sk  

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Marián Hatala, riaditeľ úseku Metrológia
Telefón: +421 (2) 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: hatala@tsus.sk

Adresa:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 967/3
821 04 Bratislava
GPS: 49.091398,20.069617


Zobraziť na veľkej mape