TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Prešov

Pobočka Prešov sa prednostne zaoberá nasledovnými komoditami:

  Kontakt:
Komíny a komínové vložky a súvisiace výrobky Ing. Martin Greš
Telefón: +421 51 7480 922
Mobil: +421 903 601 025
E-mail: gres@tsus.sk
Zaťažovacie skúšky
Skúšky tepelných izolácií (MPT)
Káble, káblové žľaby, príchytky a ostatné podobné výrobky s protipožiarnymi vlastnosťami
 
  Kontakt:
Betón Ing. Katarína Jurašková
Telefón: +421 51 7480 927
Mobil: +421 911 121 301
E-mail: juraskova@tsus.sk
Výrobky z betónu, kamenivo
ŽB prefabrikáty
Murovacie prvky a tehly
Licencie na zatepľovanie
 
  Kontakt:
Kovové konštrukcie Ing. Martin Šutlák
Telefón: +421 51 7480 927
Mobil: +421 905 272 033
E-mail: sutlak@tsus.sk
ŽB prefabrikáty
Zaťažovacie skúšky konštrukcií, mostov, pilót
Statické výpočty a simulácie
Technické posudky
 
  Kontakt:
Výrobky z betónu, kamenivo, komíny Ing. Adriana Grešová Madurová
Telefón: +421 51 7480 926
E-mail: gresova@tsus.sk
 
  Kontakt:
Výstuž do betónu Ing. Roman Oravec
Telefón: +421 51 7480 921
Mobil: +421 911 633 177
E-mail: oravecroman@tsus.sk
ŽB prefabrikáty
Kovové konštrukcie
Osvetľovacie a trakčné stožiare
Oceľové a kompozitné rošty
Zaťažovacie skúšky poklopov, šácht

Fotogaléria zo skúšok

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Martin Greš, riaditeľ pobočky
Telefón: +421 51 7480 922
Mobil: +421 903 601 025
E-mail: gres@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Prešov
Budovateľská 53
08001 Prešov
GPS: 48.980632, 21.241753


Zobraziť na veľkej mape