TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Ocenenia

Ocenenia ústavu:

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo
Spoľahlivý partner vo verejnom ostarávaní za rok 2014
Spoľahlivý partner vo verejnom ostarávaní za rok 2015
Zelený certifikát od spoločnosti SEWA, a. s.

Ocenenia pracovníkov ústavu:

Cena za vedu a techniku za rok 2014 v kategórii: Osobnosť vedy a techniky
Cena prof. P. K. Mehtu pre výskum puzolánov a cementových materiálov