TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Ocenenia

Ocenenia ústavu:

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo
Spoľahlivý partner vo verejnom ostarávaní za rok 2014
Spoľahlivý partner vo verejnom ostarávaní za rok 2015

Ocenenia pracovníkov ústavu:

Cena za vedu a techniku za rok 2014 v kategórii: Osobnosť vedy a techniky
Cena prof. P. K. Mehtu pre výskum puzolánov a cementových materiálov