TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Akreditované orgány

Certifikačný orgán CERTICOM na certifikáciu systémov manažérstva.
Certifikačný orgán P-016 na certifikáciu výrobkov.
Inšpekčný orgán I-019 na vykonávanie inšpekcií vnútropodnikovej kontroly výroby a inšpekcií na stavbách.
Skúšobné laboratórium ústavu S-045 zahŕňajúce skúšobné pracoviská v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Nitre, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prešove a Tatranskej Štrbe.
Kalibračné laboratórium č. K 018 na kalibráciu (pracovných) meradiel.