TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
LUKYSTAV, s. r. o.,  Dolná Streda
19/029/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
05.02.2019 05.02.2022
Kategória budov: bytové domy
BETONÁRKA NADLICE, spol. s r. o., Podhorská  3860/35, 921 01 Banka
19/028/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
05.02.2019 05.02.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Jaroslav Sabo Mobil: 0918 915 877
E-mail: obchod@betonarkanadlice.sk
Internet: www.betonarkanadlice.sk
HÍLEK a spol., a. s.,  Senica
19/027/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
05.02.2019 05.02.2020
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
banet s. r. o., Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
19/025/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
30.01.2019 30.01.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kovács Mobil: 0902 526 886
E-mail: info@banet.sk
Ing. Tibor Latko LAROKS, Žltá 1043/23, 010 03 Žilina
19/024/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
25.01.2019 25.01.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Latko Tel. č.: 041/500 03 13,
Mobil: 0903 724 371
Fax: 041/500 03 14
E-mail: laroks@stonline.sk
YARD PRO, s. r. o.,  Bratislava
19/022/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
24.01.2019 24.01.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
YARD PRO, s. r. o.,  Bratislava
19/021/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
24.01.2019 24.01.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy