TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
STAVA-JP, s. r. o., 17.novembra 958, 022 01 Čadca
19/136/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
30.05.2019 30.05.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ján Pliešovský Mobil: 0949 086 035
E-mail: stava_jp_sro@atlas.sk
Internet: www.stavajp.sk
STAVOP s. r. o.,  Turzovka
19/131/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
22.05.2019 22.05.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
banet s. r. o., Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
19/130/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
22.05.2019 22.05.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kovács Mobil: 0902 526 886
E-mail: info@banet.sk
Internet: www.banet.sk
CoolStav, s. r. o.,  Boleráz
19/128/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
21.05.2019 21.05.2022
Kategória budov: bytové domy
SEPOS, spol. s r. o.,  Senica
19/126/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
20.05.2019 20.05.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
PAVJAN, s. r. o.,  Bratislava
19/125/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA
STX.THERM®SANA SK
20.05.2019 20.05.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
PAVJAN, s. r. o.,  Bratislava
19/124/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STACHEMA THERM, STACHEMA THERM minerál
20.05.2019 20.05.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy