TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - licencie ETICS
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
ROGA, s. r. o., Zelenečská 2/7894, 917 01 Trnava
18/246/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
23.07.2018 23.07.2021
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
Kontaktná osoba: Ing. Roman Gašparovič Mobil: 0903 781 273
E-mail: info@roga.sk
Internet: www.roga.sk
ROGA, s. r. o., Zelenečská 2/7894, 917 01 Trnava
18/245/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA
STX.THERM®BETA F, STX.THERM®SANA SK
23.07.2018 23.07.2021
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
Kontaktná osoba: Ing. Roman Gašparovič Mobil: 0903 781 273
E-mail: info@roga.sk
Internet: www.roga.sk
ROGA, s. r. o., Zelenečská 2/7894, 917 01 Trnava
18/244/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
23.07.2018 23.07.2021
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
Kontaktná osoba: Ing. Roman Gašparovič Mobil: 0903 781 273
E-mail: info@roga.sk
Internet: www.roga.sk
ROGA, s. r. o., Zelenečská 2/7894, 917 01 Trnava
18/243/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
23.07.2018 23.07.2021
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
Kontaktná osoba: Ing. Roman Gašparovič Mobil: 0903 781 273
E-mail: info@roga.sk
Internet: www.roga.sk
MIPE Invest, s. r. o.,  Varín
18/241/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
20.07.2018 20.07.2019
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAWAL SK, s. r. o.,  Trenčín
18/240/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
CAPATECT PU LLINE STIFERITE CLASS SK
20.07.2018 20.07.2019
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAWAL SK, s. r. o.,  Trenčín
18/239/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
Capatect EPS-F, (Capatect Basic Line, Capatect Top Line)
Capatect Minera Line
20.07.2018 20.07.2019
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy