TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
EKOMONT NITRA, s. r. o., Jelenecká 3, 949 01 Nitra
20/172/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
27.07.2020 27.07.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Anton Horváth E-mail: ekomont@ekomontnitra.sk
Internet: www.ekomontnitra.sk
STAVOREX, s. r. o., Mostná 13, 949 01 Nitra
20/170/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
27.07.2020 27.07.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ladislav Grežo E-mail: stavorex@stonline.sk
Internet: www.stavorex.sk
Adifex, a. s.,  Bratislava
20/169/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova
weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive
27.07.2020 27.07.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAWAL SK, s. r. o.,  Trenčín
20/168/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
CAPATECT PU LLINE STIFERITE CLASS SK
23.07.2020 23.07.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAWAL SK, s. r. o.,  Trenčín
20/167/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
Capatect EPS-F, (Capatect Basic Line, Capatect Top Line)
Capatect Minera Line
23.07.2020 23.07.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice
20/166/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
22.07.2020 22.07.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Juraj Šošovička Mobil: 0903 653 644
E-mail: izolplast@izolplast.sk
Internet: www.izolplast.sk
SLOVDACH, s. r. o.,  Stará Ľubovňa
20/160/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
15.07.2020 15.07.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy