TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
COSTRUO, spol.s r. o., Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
19/085/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
SAKRET KSD-EPS, SAKRET KAM-MW
09.04.2019 09.04.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Princz Tel. č.: 047/432 09 44,
Mobil: 0905 250 756
E-mail: costruo@stonline.sk
Internet: www.costruo.eu
PEhAES, a. s. ,  Ľubotice
19/084/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
CERESIT CERETHERM PREMIUM, POPULAR, CLASSIC
CERESIT CERETHERM VISAGE, IMPACTUM, UNIVERSAL EPS
CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS, WOOL PREMIUM
CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC,UNIVERSAL MW
08.04.2019 08.04.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
BBG stav, s. r. o., Krompecherova 3935/11, 058 01 Poprad
19/083/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
CEMIX THERM P PLUS
CEMIX THERM M PLUS
08.04.2019 08.04.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bajus Mobil: 0905 505 153
E-mail: bajus@bbgstav.sk
Internet: www.bbgstav.sk
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o.,  Jaslovské Bohunice
19/082/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
08.04.2019 08.04.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
TenOPP, s. r. o.,  Prešov
19/081/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
08.04.2019 08.04.2020
Kategória budov: bytové domy
ADMACOLOR,s. r. o.,  Teplička nad Váhom
19/080/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
JUBIZOL EPS
JUBIZOL MW
JUBIZOL S70
08.04.2019 08.04.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
EUROMONT TOP, s. r. o.,  Bratislava
19/078/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
Capatect EPS-F, (Capatect Basic Line, Capatect Top Line)
Capatect Minera Line
03.04.2019 03.04.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy