TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
IZOLSTAV-ZA, s. r. o., Kamenná 8422/25, 010 01 Žilina
19/204/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
05.08.2019 05.08.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Martin Poliak Mobil: 0902 273 744
E-mail: poliak@izolstav-za.sk
Internet: www.izolstav-za.sk
IZOLEX BAU s. r. o.,  Košice
19/203/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
05.08.2019 05.08.2020
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
UNIRES - Bau s. r. o.,  Košice
19/202/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
BEK EPS, BEK MW
BEK EPS PLUS, BEK MW PLUS
05.08.2019 05.08.2020
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Firma Beleš s. r. o.,  Stupava
19/201/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
01.08.2019 01.08.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
PP INVEST, s. r. o., Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble
19/200/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
01.08.2019 01.08.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Michal Bandžák Mobil: 0917 964 102
E-mail: bandzak@ppinvest.sk
Internet: www.ppinvest.sk
Reinter, s. r. o.,  Humenné
19/198/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA
STX.THERM®SANA SK
29.07.2019 29.07.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
LUMA - SK, spol. s r. o.,  Dolná Tižina
19/197/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
29.07.2019 29.07.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy