TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Nové Mesto nad Váhom

Pobočka Nové Mesto nad Váhom skúša vlastnosti najmä týchto stavebných výrobkov: kamenivo, prírodný kameň a výrobky z prírodného kameňa, konglomerovaný kameň a výrobky z konglomerovaného kameňa, betón, výrobky z betónu vrátane betónových dlaždíc, dlažbových tvaroviek, terazzových dlaždíc, murovacích a debniacich prvkov, rôznych doplnkových prvkov do muriva, prvkov na ploty, skladaných strešných krytín, vstupných a revíznych šácht.

V neregulovanej oblasti pobočka Nové Mesto nad Váhom vykonáva v súlade so stanovenými predpismi: kontrolu kvality prác na stavbách, stavebný dozor, diagnostiku porúch stavieb, špecializované skúšky in situ ako sú skúšky únosnosti kotviacich prvkov, skúšky šmykľavosti, skúšky vodotesnosti nádrží a podobne.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Jarmila Nováčiková, PhD., riaditeľka pobočky
Telefón: +421 32 7712416
Mobil: +421 908 773 160
E-mail: novacikova@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Nové Mesto nad Váhom
Trenčianska 1875/12
915 05 Nové Mesto nad Váhom
GPS: 48.760206,17.846003


Zobraziť na veľkej mape