TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Nové Mesto nad Váhom

Pobočka Nové Mesto nad Váhom skúša vlastnosti najmä týchto stavebných výrobkov: kamenivo, prírodný kameň a výrobky z prírodného kameňa, konglomerovaný kameň a výrobky z konglomerovaného kameňa, betón, výrobky z betónu vrátane betónových dlaždíc, dlažbových tvaroviek, terazzových dlaždíc, murovacích a debniacich prvkov, rôznych doplnkových prvkov do muriva, prvkov na ploty, skladaných strešných krytín, vstupných a revíznych šácht.

V neregulovanej oblasti pobočka Nové Mesto nad Váhom vykonáva v súlade so stanovenými predpismi: kontrolu kvality prác na stavbách, stavebný dozor, diagnostiku porúch stavieb, špecializované skúšky in situ ako sú skúšky únosnosti kotviacich prvkov, skúšky šmykľavosti, skúšky vodotesnosti nádrží a podobne.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Jarmila Nováčiková, PhD., riaditeľka pobočky
Telefón: +421 32 7712416
Mobil: +421 908 773 160
E-mail: novacikova@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Nové Mesto nad Váhom
Trenčianska 1875/12
915 05 Nové Mesto nad Váhom
GPS: 48.760206,17.846003


Zobraziť na veľkej mape