TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Bratislava

Pobočka sa zaoberá predovšetkým posudzovaním týchto stavebných výrobkov: kamenivo a sypané tepelnoizolačné materiály, cement a zámesová voda do betónu, betón, betónové a železobetónové konštrukcie , popolček a mletá granulovaná vysokopecná troska do betónu, malty na murovanie a omietky, spojivá, poterové materiály a podlahové potery, výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií, vlákna do betónu, betónové prefabrikáty – dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky, stropné vložky, odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie, murovacie a debniace prvky a tvarovky, doplnkové prvky do muriva ako preklady, spony, ťahadlá, závesy, konzoly a výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny, malty a lepidlá na obkladové prvky, zavesené podhľady, brány a vráta, tyče, prúty, zvárané siete a priestorová (priehradová) výstuž do betónu, predpínacie výrobky - drôty, laná a tyče, tepelnoizolačné systémy ETICS, stavebné konštrukcie a dielce, mosty, zdvíhacie plošiny, fyzikálne faktory životného a pracovného prostredia, Vykonávame skúšanie stavebných konštrukcií za účelom overenia ich únosnosti alebo v rámci komplexnej diagnostiky pri konštrukčných poruchách. Sme plne vybavení na statické a dynamické zaťažovacie skúšky mostov.
V rámci akreditovaného inšpekčného orgánu vykonávame práce súvisiace s udelením licencií stavebným firmám, ktoré zhotovujú kontaktné tepelnoizolačné systémy pri zatepľovaní budov a firmám ktoré montujú dilatačné mostné závery.
V rámci znaleckej organizácie vykonávme znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Výskumu a vývoju sa v oblasti materiálového inžinierstva zameriavame predovšetkým na cementy a betóny.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Patrik Ševčík, riaditeľ pobočky
Telefón: +421 2 49228200
Mobil: +421 908 798 890
E-mail: sevcik@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Bratislava
Studená 967/3
821 04 Bratislava
GPS: 49.091398,20.069617


Zobraziť na veľkej mape