TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

  


1-5 z 36

Aktualizované ku dňu 24.5.2023
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Kategória licencie
AT STAVBY, s.r.o, Komárňanská cesta 3, 940 02, Nové Zámky
23/112/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: ALKORPLAN 07.06.2023 07.06.2024
Kategória licencie:
MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08, Bratislava - mestská časť Ružinov
23/071/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: FATRAFOL 19.04.2023 19.04.2024
Kategória licencie:
AVA - stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01, Galanta
23/063/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: FATRAFOL 06.04.2023 06.04.2026
Kategória licencie: D
FINAL BA s.r.o., Estónska 3/A, 821 06, BRATISLAVA
23/048/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 21.03.2023 21.03.2026
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Viktor Doktor
Mobil:0905 969 200
Email: doktor@final.sk
www:www.final.sk
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01, Levice
23/035/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 01.03.2023 01.03.2024
Kategória licencie: D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.