TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

  


1-5 z 40

Aktualizované ku dňu 20.02.2024
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Kategória licencie
Art - Term.r.o., Cottbuská 1372/30, 040 11, Košice
24/012/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 18.01.2024 18.01.2025
Kategória licencie: D
HÍLEK a spol., a. s., Vajanského 24, 905 01, SENICA
24/005/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATARFOL 09.01.2024 09.01.2025
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Benedikt Lučan
Mobil:0905/340063
Email: hilek@hilek.sk
www:www.hilek.sk
PEGAS THELIA s.r.o., Jozefa Kubinu 5789/24A, 901 01, Malacky
23/247/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: BMI ICOPAL na báze syntetických fólií 21.12.2023 21.12.2024
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Dušan Salay
Mobil:0903 420 993
Email: lucia.skyvova@gmail.com
www:www.pegasthelia.sk
PMGSTAV SK, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01, Žilina
23/214/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 09.11.2023 09.11.2026
Kategória licencie: A
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02, Trnava
23/206/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 24.10.2023 24.10.2026
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Marcian, PhD.
Mobil:0905 262 021
Email: marcian@cstt.sk
www:www.cstt.sk


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.