TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

  


1-5 z 37

Aktualizované ku dňu 25.09.2023
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Kategória licencie
KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07, Bratislava
23/152/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 09.08.2023 09.08.2024
Kategória licencie: D
THERMKLIMA, s.r.o., Mlynský Sek 425, 941 02, Lipová
23/145/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 01.08.2023 01.08.2024
Kategória licencie:
IZOLSTAV-ZA, s.r.o., Kamenná 8422/25, 010 01, Žilina
23/142/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech Sikaplan 20.07.2023 20.07.2025
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Martin Poliak
Mobil:0917 130 752
Email: info@izolstav-za.sk
www:www.izolstav-za.sk
IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87/A, 040 01, Košice
23/134/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech SOPREMA 06.07.2023 06.07.2026
Kategória licencie: D
Kontaktna osoba: Juraj Šošovička
Mobil:0903 653 644
Email: izolplast@izolplast.sk
www:www.izolplast.sk
BETPRES, s. r. o., Boženy Němcovej 1698, 093 01, Vranov nad Topľou
23/133/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 06.07.2023 06.07.2026
Kategória licencie: D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.