TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť do
Štefan Gavlíder - GAGAKO - STAV, Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
20/184/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 20.08.2020 20.08.2023
Kontaktná osoba: Ondrej Mészáros
Mobil: 0915 744 743
E-mail: gagako@centrum.sk
Internet: www.gagako.sk
Držiteľ licencie kategórie D
RESTIKO, s. r. o., Osadná 1, 831 02 Bratislava
20/178/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 10.08.2020 10.08.2023
Kontaktná osoba: Michal Mitro
Mobil: 0908 742 905
E-mail: restiko@isternet.sk
Internet: www.restiko.sk
Držiteľ licencie kategórie A
BauTop, s. r. o., Arnutovce
20/174/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ThermaBitum / Sopratherm B
29.07.2020 29.07.2023
  Držiteľ licencie kategórie A
BauTop, s. r. o., Arnutovce
20/173/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ThermaMembrane / Sopratherm PVC
29.07.2020 29.07.2023
  Držiteľ licencie kategórie A
STAVOREX, s. r. o., Mostná 13, 949 01 Nitra
20/171/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone TPO
27.07.2020 27.07.2022
Kontaktná osoba: Ladislav Grežo
E-mail: stavorex@stonline.sk
Internet: www.stavorex.sk
Držiteľ licencie kategórie D
MIPE Invest, s. r. o., Varín
20/163/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
20.07.2020 20.07.2023
  Držiteľ licencie kategórie D
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín
20/150/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
02.07.2020 02.07.2021
Kontaktná osoba: Robert Göncz
Mobil: 0908 762 654
E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com
Internet: www.genesis-ps.sk
Držiteľ licencie kategórie
SOAR sk, a. s., Žilina
20/131/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
17.06.2020 17.06.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
FINAL BA, s. r. o., Estónska 3/A, 821 06 Bratislava
20/072/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 07.04.2020 07.04.2023
Kontaktná osoba: Viktor Doktor
Mobil: 0905 969 200
E-mail: doktor@final.sk
Internet: www.final.sk
Držiteľ licencie kategórie D
Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Bytča
20/065/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
03.04.2020 03.04.2021
  Držiteľ licencie kategórie A
Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Bytča
20/064/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 03.04.2020 03.04.2021
  Držiteľ licencie kategórie A
AT STAVBY, s. r. o., Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky
20/067/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
03.04.2020 03.04.2022
Kontaktná osoba: Anton Tihoranský
Mobil: 0903 175 242
E-mail: atstavbysro@gmail.com
Internet: www.atstavby.sk
Držiteľ licencie kategórie D
REAL - BAU SK, s. r. o., Svinná
20/027/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
REAL-BAU SK
03.02.2020 03.02.2021
  Držiteľ licencie kategórie A
SAB-PRON s. r. o., Šúdolská  792/61, 949 11 Nitra
20/018/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Carlisle EPDM
27.01.2020 27.01.2021
Kontaktná osoba: Monika Bullová
Mobil: 0905 287 663
E-mail: sara38@centrum.sk
Držiteľ licencie kategórie D
Adifex, a. s., Bratislava
20/019/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 27.01.2020 27.01.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
HORMAL NZ, s. r. o., Nové Zámky
20/016/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 23.01.2020 23.01.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
BETPRES, spol. s r.o., Vranov nad Topľou
20/011/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 15.01.2020 15.01.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
ENERMAX s. r. o., Nitra
19/310/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ATHOS SynTec
10.12.2019 10.12.2022
  Držiteľ licencie kategórie A
PROSPECT, spol. s r. o., Nové Zámky
19/305/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 05.12.2019 05.12.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
HÍLEK a spol., a. s., Senica
19/267/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 17.10.2019 17.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie D
IZOLPLAST, s. r. o., Rastislavova 87/A, 040 01 Košice
19/264/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
SOPREMA
16.10.2019 16.10.2022
Kontaktná osoba: Juraj Šošovička
Mobil: 0903 653 644
E-mail: izolplast@izolplast.sk
Internet: www.izolplast.sk
Držiteľ licencie kategórie D
GIT, s. r. o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
19/236/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 23.09.2019 23.09.2020
Kontaktná osoba: Marián Valo
Mobil: 0908 250 279
E-mail: git@git.sk
Internet: www.git.sk
Držiteľ licencie kategórie D
FOHAS, s. r. o., Považská Bystrica
19/206/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 06.08.2019 06.08.2022
  Držiteľ licencie kategórie D
IZOLSTAV-ZA, s. r. o., Kamenná 8422/25, 010 01 Žilina
19/205/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
05.08.2019 05.08.2020
Kontaktná osoba: Martin Poliak
Mobil: 0902 273 744
E-mail: poliak@izolstav-za.sk
Internet: www.izolstav-za.sk
Držiteľ licencie kategórie D
SVS Nitra, s. r. o., Nitra
19/199/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech PRELASTI EPDM 29.07.2019 29.07.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
BeVeBe, s. r. o., Nitra
19/191/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ATHOS SynTec
18.07.2019 18.07.2022
  Držiteľ licencie kategórie D
MB EURO - MONT, s. r. o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
19/183/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 15.07.2019 15.07.2022
Kontaktná osoba: Milan Banáš
Mobil: 0911 345 846
E-mail: mbmont@mbmont.sk, obchod@mbmont.sk
Internet: www.mbmont.sk
Držiteľ licencie kategórie D
STAVOREX, s. r. o., Mostná 13, 949 01 Nitra
19/175/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone EPDM
09.07.2019 09.07.2022
Kontaktná osoba: Ladislav Grežo
E-mail: stavorex@stonline.sk
Internet: www.stavorex.sk
Držiteľ licencie kategórie D
Eduard Kadlec-DRUZA, Hlohovec
19/172/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 02.07.2019 02.07.2022
  Držiteľ licencie kategórie D
LEVSTAV - LEVICE, s. r. o., Levice
19/129/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 22.05.2019 22.05.2022
  Držiteľ licencie kategórie D
PROLOG MKM, spol. s r. o., Lodná 10/3, 945 01 Komárno
19/100/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
23.04.2019 23.04.2022
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Máčik
Mobil: 0905 324 089
E-mail: prologmkm@stonline.sk
Internet: www.prolog.sk
Držiteľ licencie kategórie D
AVA-stav, s. r. o., Galanta
19/076/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 02.04.2019 02.04.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
STRESTAV, s. r. o., Gruzínska  36, 821 05 Bratislava
19/009/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
10.01.2019 10.01.2021
Kontaktná osoba: Magdaléna Štrbková
Mobil: 0903 259 300
E-mail: strestav@strestav.sk
Internet: www.strestav.sk
Držiteľ licencie kategórie A
MARIMONT s. r. o., Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
18/370/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 04.12.2018 04.12.2021
Kontaktná osoba: Marian Magdalik
Mobil: 0905 231 901
E-mail: marianmagdalik@gmail.com
Internet: www.marimont.sk
Držiteľ licencie kategórie D
Arcus Signum, s. r. o., Cíferská  43/4854, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
18/331/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 25.10.2018 25.10.2021
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Bohunický
Mobil: 0905 337 549
E-mail: arcussignum@stonline.sk
Internet: www.arcussignum.sk
Držiteľ licencie kategórie D
BAUTECH SK, s. r. o., Prešov
18/305/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ICOPAL-VEDAG
25.09.2018 25.09.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
STRESTAV, s. r. o., Gruzínska  36, 821 05 Bratislava
18/294/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 17.09.2018 17.09.2021
Kontaktná osoba: Magdaléna Štrbková
Mobil: 0903 259 300
E-mail: strestav@strestav.sk
Internet: www.strestav.sk
Držiteľ licencie kategórie A
PAMAK s. r. o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
18/210/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 27.06.2018 27.06.2021
Kontaktná osoba: Ing. Marek Mikulášik
Mobil: 0905 921 791
E-mail: pamaksro@stonline.sk
Držiteľ licencie kategórie D
MEDIDERMA, spol. s r. o., Dlhá  118, 949 01 Nitra
18/213/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone EPDM
27.06.2018 27.06.2021
Kontaktná osoba: 
E-mail: mediderma@mediderma.sk
Internet: www.mediderma.sk
Držiteľ licencie kategórie A
MEDIDERMA, spol. s r. o., Dlhá  118, 949 01 Nitra
18/214/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Firestone TPO
27.06.2018 27.06.2021
Kontaktná osoba: 
E-mail: mediderma@mediderma.sk
Internet: www.mediderma.sk
Držiteľ licencie kategórie A
Construction, s. r. o., 956 32 Nadlice 64
18/208/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 26.06.2018 26.06.2021
Kontaktná osoba: 
Tel. č.: 038/381 58 21
E-mail: office@construction.sk
Držiteľ licencie kategórie D
FUTURE DOM, s. r. o., Golianovo
18/192/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
FLAGON TPO
13.06.2018 13.06.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
BauTop, s. r. o., Arnutovce
18/191/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 12.06.2018 12.06.2021
  Držiteľ licencie kategórie A
Izomal Nitra, s. r. o., J. Kráľa  122, 949 01 Nitra
18/164/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
PRELASTI EPDM
22.05.2018 22.05.2021
Kontaktná osoba: Ladislav Bödör
Mobil: 0905 316 275
E-mail: info@izomal.sk
Internet: www.izomal.sk
Držiteľ licencie kategórie D
MEDIDERMA, spol. s r. o., Dlhá  118, 949 01 Nitra
18/156/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
BauderTHERMOPLAN T(FPO)
17.05.2018 17.05.2021
Kontaktná osoba: 
E-mail: mediderma@mediderma.sk
Internet: www.mediderma.sk
Držiteľ licencie kategórie D
LUKYSTAV, s. r. o., Dolná Streda
18/051/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 14.02.2018 14.02.2021
  Držiteľ licencie kategórie D
Eurostav Slovakia, s. r. o., Bytča
17/407/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
TPO/FPO Bauder
30.10.2017 30.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie D
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
17/404/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 26.10.2017 26.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
REVISTAV, s. r. o., Bratislava
17/376/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 13.10.2017 13.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
17/371/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ALKORPLAN
13.10.2017 13.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
17/372/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
Sikaplan
13.10.2017 13.10.2020
  Držiteľ licencie kategórie A
EKOMONT NITRA, s. r. o., Jelenecká 3, 949 01 Nitra
17/332/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech
ATHOS
21.08.2017 21.08.2020
Kontaktná osoba: Ing. Anton Horváth
E-mail: ekomont@ekomontnitra.sk
Internet: www.ekomontnitra.sk
Držiteľ licencie kategórie D
PS STAVBY, s. r. o., Bratislava
17/286/LIS Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL 18.07.2017 18.07.2020
  Držiteľ licencie kategórie D


Vysvetlivky:
Držiteľ licencie kategórie A je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu, kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu a vykonať diagnostiku stavu strešného plášťa pred jeho obnovou alebo rekonštrukciou.
Držiteľ licencie kategórie B je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky, realizačnú projektovú dokumentáciu a kvalifikovane vykonať výpočet a posúdenie skladby strešného plášťa aj vo vzťahu k súvisiacim stavebným konštrukciám a preukázať splnenie súvisiacich a ovplyvňovaných požiadaviek na budovu.
Držiteľ licencie kategórie C je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech, zabezpečiť potrebný materiál a výrobky a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.
Držiteľ licencie kategórie D je schopný kvalifikovane zhotoviť systémy plochých striech a zabezpečiť potrebný materiál a výrobky v súlade s požiadavkami podľa realizačnej projektovej dokumentácie.