TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
MARKO a MARKO, s. r. o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov
21/216/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
Capatect EPS-F, (Capatect Basic Line, Capatect Top Line)
Capatect Minera Line
10.09.2021 10.09.2024
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Stanislav Marko Mobil: 0905 551 571
E-mail: markoamarko@gmail.com
Internet: www.markoamarko.sk
banet s. r. o., Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
21/215/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
09.09.2021 09.09.2024
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kovács Mobil: 0902 526 886
E-mail: info@banet.sk
Internet: www.banet.sk
I V R O, spol. s r. o.,  Bratislava
21/213/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova, weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral
30.08.2021 30.08.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAVIZOL pozemné stavby, s. r. o.,  Žilina
21/212/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
BEK EPS, BEK MW
BEK EPS PLUS, BEK MW PLUS
27.08.2021 27.08.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
MIPE Invest, s. r. o.,  Varín
21/211/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
26.08.2021 26.08.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAVEBNÝ PODNIK, s. r. o.,  Námestovo
21/210/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
26.08.2021 26.08.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Miroslav Ondovik INUP,  Michalovce
21/209/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova, weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral
24.08.2021 24.08.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy