TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
Stabar SPOL sk s. r. o.,  Piešťany
20/302/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STACHEMA THERM, STACHEMA THERM minerál
STACHEMA EXTRA-FIX THERM minerál
21.12.2020 21.12.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
SC STATIK, s. r. o.,  Nitra
20/301/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PCI MultiTherm M
PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM
21.12.2020 21.12.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
FMR SERVICE, s. r. o.,  Boľkovce
20/300/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova, weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral
21.12.2020 21.12.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
GINDL-AM, s. r. o.,  Banská Bystrica
20/299/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
18.12.2020 18.12.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
KREATOR ATELIER, s. r. o.,  Bratislava
20/298/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
BEK EPS, BEK MW
BEK EPS PLUS, BEK MW PLUS
17.12.2020 17.12.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
BOBOR O.K., s. r. o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
20/297/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
17.12.2020 17.12.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Haragoš Mobil: 0903 651 200
E-mail: haragos@bobor-ok.sk
Internet: www.bobor-ok.sk
VILI-DO, spol.s r. o., Gen. M. R. Štefánika  19, 911 01 Trenčín
20/295/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
16.12.2020 16.12.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Viliam Dobiaš Mobil: 0905 915 669
E-mail: vilido@vilido.sk
Internet: www.vilido.sk