TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
GMT projekt, spol. s r. o.,  Bardejov
22/117/LIE Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW 25.05.2022 25.05.2025
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
SOAR sk, a. s.,  Žilina
22/116/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
BEK EPS, BEK MW
BEK EPS PLUS, BEK MW PLUS
25.05.2022 25.05.2025
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
PALÍK, s. r. o.,  Trenčín
22/114/LIE Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW 24.05.2022 24.05.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
IZOLA Košice, s. r. o., Textilná 8, 040 12 Košice
22/113/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm terranova, ST therm, weber.therm mínus 7
weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral
ST therm mineral
24.05.2022 24.05.2025
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Varga, CSc. Tel. č.: 055/641 18 01
Email: izola@izola.sk
Internet: www.izola.sk
L BAU s. r. o.,  Bratislava
22/112/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
Capatect EPS-F, (Capatect Basic Line, Capatect Top Line)
Capatect Minera Line
23.05.2022 23.05.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
STAFIM SK, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava
22/111/LIE Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW 20.05.2022 20.05.2023
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Jozef Plaštiak Tel. č.: +421 948 186 889
Email: stafimsro@gmail.com
Internet: www.stafim.sk
BBG stav, s. r. o., Krompecherova 3935/11, 058 01 Poprad
22/109/LIE CEMIX THERM P PLUS, CEMIX THERM M PLUS 18.05.2022 18.05.2025
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bajus Mobil: 0905 505 153
Email: bajus@bbgstav.sk
Internet: www.bbgstav.sk