TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

  

Okres:   

rodinné domy     bytové domy
(Zisťovanie zamerania stavebných prác sa týkalo iba rodinných domov a bytových domov.)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
Kategória budov
PMGSTAV SK, s. r. o.,  Žilina
20/041/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
EDISON ISOLTHERM EPS
EDISON ISOLTHERM MW
EDISON ISOLTHERM PIR
25.02.2020 25.02.2021
Kategória budov: bytové domy
MAKE TECHNOLOGY, s. r. o.,  Bratislava
19/336/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA
STX.THERM®SANA SK
STX.THERM®SANA MW SK
24.02.2020 19.12.2022
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
TATRA-THERM SK, s. r. o., Martina Lányiho  1370/21, 060 01 Kežmarok
20/040/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
VISCO alfa
VISCO beta
20.02.2020 20.02.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šoltis Mobil: 0915 893 273
Fax: 052/452 37 97
E-mail: tatratherm@gmail.com
UNISTAV, s. r. o., Prešov,  Prešov
20/039/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
CEMIX THERM P PLUS
CEMIX THERM M PLUS
19.02.2020 19.02.2023
Kategória budov: držiteľ neposkytol informácie
SP-SPOL BJ, s. r. o.,  Bardejov
20/038/LIE Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
STX.THERM®ALFA, STX.THERM®BETA
STX.THERM®SANA SK
STX.THERM®SANA MW SK
19.02.2020 19.02.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
MATEP, spol. s r. o.,  Bratislava
20/037/LIE Fasádny prevetrávaný tepelnoizolačný systém
StoVentec R
17.02.2020 17.02.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s.,  Nováky
20/036/LIE Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution
14.02.2020 14.02.2021
Kategória budov: rodinné domy, bytové domy