TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Nitra

Pobočka Nitra sa prednostne zaoberá nasledovnými komoditami:

  Kontakt:
Okná, dvere, závesné steny (ľahké obvodové plášte) z hliníka a ocele (ST) Ing. Ladislav Lósy
Telefón: +421 37 6924912
Mobil: +421 911 121 235
E-mail: losy@tsus.sk
Dvere, okná a zostavy ľahkých zasklených stien s požiarnou odolnosťou, dymotesnosťou (TP a CNP)
Kompozitné obkladové dosky (TP)
Nepovinná certifikácia systému riadenia výroby otvorových výplní
Odborné vyjadrenia k otvorovým výplniam
 
  Kontakt:
Okná, dvere (EN 14351-1) (ST) Mgr. Tibor Skákala
Telefón: +421 37 6924916
Mobil: +421 905 625 301
E-mail: skakala@tsus.sk
Systémy zasklenia lodžií (TP)
Zábradlia (ST))
Licencie k zabudovaniu okien
Nepovinná certifikácia systému riadenia výroby otvorových výplní
Odborné vyjadrenia k otvorovým výplniam
 
  Kontakt:
Okná, dvere (EN 14351-1) z plastu a dreva (ST) Ing. Marek Varga
Telefón: +421 37 6924925
Mobil: +421 911 121 237
E-mail: varga@tsus.sk
Tepelnotechnické výpočty otvorových výplní
Zábradlia (ST)
 
  Kontakt:
Kamenivo (CRV) Ing. Ľubomíra Mokrášová
Telefón: +421 37 6924913
Mobil: +421 911 121 236
E-mail: mokrasova@tsus.sk
Betónová strešná krytina, tehliarske murovacie prvky a debniace prvky z betónu (CRV, TP)
Nepovinná certifikácia výrobkov
 
  Kontakt:
Betón (CRV), obrubníky, dlažbové tvarovky a dlaždice Ing. Eduard Bartík
Telefón: +421 37 6924917
Mobil: +421 911 121 238
E-mail: bartik@tsus.sk
Skúšky betónových konštrukcií
 
  Kontakt:
Licencie na ETICS, balkónové a strešné systémy Ing. Stanislav Horský
Telefón: +421 37 6924920
Mobil: +421 910 900 391
E-mail: horsky@tsus.sk
Tepelnotechnické skúšky
 
  Kontakt:
Tepelnoizolačné výrobky (CNP, ST, TP) Ing. Anna Pauliková
Telefón: +421 37 6924914
Mobil: +421 911 121 239
E-mail: paulikova@tsus.sk
Tepelnotechnické skúšky
Nepovinná certifikácia systému riadenia výroby tepelnoizolačných výrobkov

Legenda – skratky:
CNP - certifikácia nemennosti parametrov
CRV - certifikácia riadenia výroby
ST - stanovenie typu skúšaním alebo výpočtom
TP - technické posudzovanie

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Ladislav Lósy, riaditeľ pobočky
Telefón: +421 37 6924912
Mobil: +421 911 121 235
E-mail: losy@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Nitra
Braneckého 2
949 01 Nitra
GPS: 48.308785,18.073728


Zobraziť na veľkej mape