TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Tatranská Štrba

Skúšobné pracovisko pobočky v Tatranskej Štrbe, ako súčasť akreditovaného skúšobného laboratória ústavu, skúša vlastnosti najmä týchto stavebných výrobkov: povrchové úpravy stien, protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií, náterové látky, malty na murovanie, omietkové zmesi, potery, výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií, lepidlá na obkladové prvky, zatepľovacie systémy, tesniace tmely, hydroizolačné a strešné fólie, geotextílie a izolačné sklá.

Okrem akreditovaných skúšok pobočka v Tatranskej Štrbe vykonáva v súlade so stanovenými predpismi tieto činnosti: diagnostiku porúch stavieb a konštrukcií, nedeštruktívne skúšky, špecializované skúšky in situ (napr. termovízne merania a stanovenie vzduchovej priepustnosti budov - Blower-Door test) a kontrolu kvality prác (inšpekcie) na vydávanie licencií zhotoviteľom na zabudovanie zatepľovacích systémov (ETICS), strešných systémov a otvorových výplní. V rámci ústavu ako znaleckej organizácie vydáva znalecké posudky alebo odborné stanoviská.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. František Halčin, riaditeľ pobočky
Telefón: +421 52 4484471
Mobil: +421 911 758 524
E-mail: halcin@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Tatranská Štrba
Bellova 72/24
059 41 Štrba – Tatranská Štrba
GPS: 49.091398,20.069617


Zobraziť na veľkej mape