TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Tepelná ochrana a energia budov

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Roman Horečný
Telefón: +421 2 49228 518
Mobil: +421 915 791 729
E-mail: horecny@tsus.sk