TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na vykonávanie montáže dilatačných mostných záverov

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
AQUA - VITA, spol. s r. o., Bratislava
21/159/LID Dilatačné zariadenia mostov, typ TRITON vo vyhotovení: 60Z; 80Z; 160M; 240M; 320M; 400M; 480M; 560M; 640M; 720M; 160M 3S; 240M 3S; 320M 3S; 400M 3S; 480M 3S; 560M 3S; 640M 3S; 720M 3S; 60Z-V; 80Z-V; 160M-V; 240M-V; 320M-V; 400M-V; 480M-V; 560M-V; 640M-V; 720M-V 17.06.2021 17.06.2024
AQUA - VITA, spol. s r. o., Bratislava
20/200/LID Dilatačné zariadenia mostov DOPRAFLEX - DX
Typy: GHH A 30; GHH A 60; DX 20-40; DX 50; DX 80; DX 100; DX 160; DX 200; DX 260; DX 360
16.09.2020 16.09.2023
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/225/LID Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 23.08.2019 23.08.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/223/LID Hrebeňové mostné závery TRANSGRIP®, TRANSGRIP®LL a TRANSGRIP®X 23.08.2019 23.08.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/224/LID Mostné dilatačné závery TENSA®CRETE
Typ: RE-60 a RE-80 (bez sínusových platní) a RE-LS-80, RE-LS-100 (so sínusovými platňami)
23.08.2019 23.08.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/166/LID Mostné dilatačné závery TENSA®GRIP
Typ: RS-60 a RS-80 (bez sínusových platní) a RS-LS-100 (so sínusovými platňami)
26.06.2019 26.06.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/165/LID Mostné dilatačné závery TENSA®MODULAR
Typ LR (bez sínusových platní) v typovom vyhotovení LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11, LR12, LR13, LR14 a LR15
Typ LR-LS (so sínusovými platňami) v typovom vyhotovení LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11 a LR12
26.06.2019 26.06.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/164/LID Kobercové mostné závery EUROFLEX®
typu: M 45, M 60,M 80, M 100, M 140, M 200, M 260 a M 330
26.06.2019 26.06.2022