TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na vykonávanie montáže dilatačných mostných záverov

  


1-2 z 2

Aktualizované ku dňu 13.05.2024
Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
AQUA - VITA spol.s r.o., Galvaniho 12/A, 821 04, BRATISLAVA
23/217/LID Dilatačné zariadenie mostov DOPRAFLEX – DX 14.11.2023 14.11.2026
Kontaktna osoba: Ing. Roman Slabej
Mobil:+421 905 567 82602/434 223 65
Email: slabej@aquavita.sk
www:www.aquavita.sk
AQUA - VITA spol.s r.o., Galvaniho 12/A, 821 04, BRATISLAVA
21/159/LID Mostné dilatačné závery, typ TRITON: 60Z; 80Z; 160M; 240M; 320M; 400M; 480M; 560M; 640M; 720M; 160M 3S; 240M 3S; 320M 3S; 400M 3S; 480M 3S; 560M 3S; 640M 3S; 720M 3S; 60Z-V; 80Z-V; 160M-V; 240M-V; 320M-V; 400M-V; 480M-V; 560M-V; 640M-V; 720M-V 17.06.2021 17.06.2024
Kontaktna osoba: Ing. Roman Slabej
Mobil:+421 905 567 82602/434 223 65
Email: slabej@aquavita.sk
www:www.aquavita.sk