TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na vykonávanie montáže dilatačných mostných záverov

Držiteľ
Číslo Názov Vystavené Platnosť
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/225/LID Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 23.08.2019 23.08.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/223/LID Hrebeňové mostné závery TRANSGRIP®, TRANSGRIP®LL a TRANSGRIP®X 23.08.2019 23.08.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/224/LID Mostné dilatačné závery TENSA®CRETE
Typ: RE-60 a RE-80 (bez sínusových platní) a RE-LS-80, RE-LS-100 (so sínusovými platňami)
23.08.2019 23.08.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/164/LID Kobercové mostné závery EUROFLEX®
typu: M 45, M 60,M 80, M 100, M 140, M 200, M 260 a M 330
26.06.2019 26.06.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/166/LID Mostné dilatačné závery TENSA®GRIP
Typ: RS-60 a RS-80 (bez sínusových platní) a RS-LS-100 (so sínusovými platňami)
26.06.2019 26.06.2022
mageba Slovakia s. r. o., Košice
19/165/LID Mostné dilatačné závery TENSA®MODULAR
Typ LR (bez sínusových platní) v typovom vyhotovení LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11, LR12, LR13, LR14 a LR15
Typ LR-LS (so sínusovými platňami) v typovom vyhotovení LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR8, LR9, LR10, LR11 a LR12
26.06.2019 26.06.2022
AQUA - VITA, spol. s r. o., Bratislava
18/236/LID Dilatačné zariadenia mostov, typ TRITON vo vyhotovení: 60Z; 80Z; 160M; 240M; 320M; 400M; 480M; 560M; 640M; 720M; 160M 3S; 240M 3S; 320M 3S; 400M 3S; 480M 3S; 560M 3S; 640M 3S; 720M 3S; 60Z-V; 80Z-V; 160Z-V; 240Z-V; 320Z-V; 400Z-V; 480Z-V; 560Z-V; 640Z-V; 720Z-V 16.07.2018 16.07.2021
AQUA - VITA, spol. s r. o., Bratislava
17/321/LID Dilatačné zariadenia mostov DOPRAFLEX - DX
Typy: GHH A 30; GHH A 60; DX 20-40; DX 50; DX 80; DX 100; DX 160; DX 200; DX 260; DX 360
10.08.2017 10.08.2020