TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Výskum a vývoj stavebných výrobkov a materiálov

Spôsobilosť ústavu vykonávať výskum a vývoj je úradne potvrdená osvedčením vydaným Ministerstvom školstva SR – Osvedčenie. Ústav je tiež členom Európskej siete výskumných ústavov v stavebníctve (ENBRI).

V oblasti materiálového inžinierstva sa výskum a vývoj v ústave zameriava predovšetkým na cementy a betóny. Na využitie ekocementov v konštrukčnom betóne bol úspešne ukončený projekt ENVIZEO, ktorého výsledky sú tu prezentované. Viac....

V súčasnosti je ústav hlavným partnerom projektu NOVACEM zameraného na výmenu skúseností a hľadanie spoločného riešenia pri vývoji hybridných cementoch na báze anorganického polyméru, špeciálnych cementoch na báze nanoprímesi a cementu novej generácie s doteraz nepoužívanou surovinou, ktorej ložisko vlastní cementáreň Ladce. Viac...