TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Žilina

Pobočka Žilina sa prednostne zaoberá nasledovnými komoditami:

  Kontakt:
Betónové konštrukcie Ing. Peter Kyselica
Telefón: +421 41 5683494
Mobil: +421 903 439 410
E-mail: kyselica@tsus.sk
Diagnostika stavieb a konštrukcií, nedeštruktívne skúšky
Zvodidlá
Betónové dielce
 
  Kontakt:
Betón Ing. Martin Vrždák
Telefón: +421 41 5683494
Mobil: +421 903 790 390
E-mail: vrzdak@tsus.sk
Betónové dielce
Kovové konštrukcie
 
  Kontakt:
Výrobky pre odpadovú a dažďovú vodu Ing. Peter Mišutka
Telefón: +421 41 5683494
Mobil: +421 0911 121 302
E-mail: misutka@tsus.sk
Čistiarne odpadových vôd
Betónové dielce
 
  Kontakt:
Betón Ing. Miloš Marec
Telefón: +421 41 5683494
E-mail: marec@tsus.sk

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Peter Kyselica, riaditeľ pobočky
Telefón: +421 41 5683494
Mobil: +421 903 439 410
E-mail: kyselica@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Žilina
A.Rudnaya 90
010 01 Žilina
GPS: 49.203966,18.740276


Zobraziť na veľkej mape