TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Žilina

Pobočka Žilina sa prednostne zaoberá nasledovnými komoditami:

  Kontakt:
Betón Ing. Peter Kyselica
Telefón: +421 41 5683494
Mobil: +421 903 439 410
E-mail: kyselica@tsus.sk
Betónové konštrukcie
Kovové konštrukcie
Betónové dielce
Zvodidlá
Diagnostika stavieb a konštrukcií, nedeštruktívne skúšky
Výrobky pre odpadovú a dažďovú vodu
Čistiarne odpadových vôd
Skúšky na stavbách

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Peter Kyselica, riaditeľ pobočky
Telefón: +421 41 5683494
Mobil: +421 903 439 410
E-mail: kyselica@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Žilina
A.Rudnaya 90
010 01 Žilina
GPS: 49.203966,18.740276


Zobraziť na veľkej mape