TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Register dokumentov (List of documents)

OZNAM: Vážení návštevníci, momentálne prerábame našu webovú stránku, takže niektoré zápisy nemusia byť korektné. V prípade otázok nás možete kontaktovať na adrese: usek.pz@tsus.sk. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.  


1-1000 z 7347

Aktualizované ku dňu 30.11.2023
Výrobca (Manufacturer)
Výrobňa (Manufacturing Plant)
Číslo dokumentu (Document Number) Názov (Product Name) Platnosť od Platnosť do
eFamily, výrobné družstvo, Dubovica 426, 08271 Dubovica
eFamily, výrobné družstvo
SK04-ZSV-2635/Ze Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALIPLAST Aluflam AF 55 a Aluflam AF 70 Dvere s požiarnou odolnosťou systém ALIPLAST FR90; Dvere tesné proti prieniku dymu systém ALIPLAST Econoline 15.12.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-3299 Betón podľa STN 73 6124-2 01.12.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Za traťou 1436
SK04-ZSV-3298 Betón podľa STN 73 6124-2 01.12.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Poprad
SK04-ZSV-3297 Betón podľa STN 73 6124-2 01.12.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Petrovany
SK04-ZSV-3296 Betón podľa STN 73 6124-2 01.12.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
betonáreň Kechnec
SK04-ZSV-3295 Betón podľa STN 73 6124-2 01.12.2023 ..
ŽPSV a.s. Čaňa, Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
ŽPSV a.s. Čaňa
SK04-ZSV-1050 (7.v) Betón podľa STN EN 206 01.12.2023 ..
KAMEŇOLOM Závada, s.r.o., Karpatská 3491, 911 01 Trenčín
DP Závada
1301-CPR-2243 (2.v) Prírodné kamenivo podľa EN 1262, EN 13242, EN 13043 01.12.2023 ..
ŽPSV a.s. Čaňa, Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
ŽPSV a.s. Čaňa
1301-CPR-0464 (7.v) Betónové prefabrikáty 01.12.2023 ..
Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom
Aquatec VFL s.r.o.
00030/TSUS/Y/2016/Z Domová čistiareň odpadových vôd AT 01.12.2023 ..
AUGUST IR KO, Meiliakalnio k.1, Jauniunu sen., LT-19154 Širvintu r.
AUGUST IR KO
00023/TSUS/Y/2017/Z Čistiareň odpadových vôd ATC-P+P 6, 8, 10, 12 01.12.2023 ..
Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom
Aquatec VFL s.r.o.
00019/TSUS/Y/2019/Z Plastový septik 01.12.2023 ..
AUGUST IR KO, Meiliakalnio k.1, Jauniunu sen., LT-19154 Širvintu r.
AUGUST IR KO
00005/TSUS/Y/2013/Z Malá čistiareň odpadových vôd AT 01.12.2023 ..
AUGUST IR KO, Meiliakalnio k.1, Jauniunu sen., LT-19154 Širvintu r.
AUGUST IR KO
00001/TSUS/Y/2014/Z Systémy čistiarní odpadových vôd ATC-P 01.12.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov – Solivar
SK04-ZSV-3294 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 30.11.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov – Solivar
SK04-ZSV-3293 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 30.11.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov – Solivar
SK04-ZSV-3292 Betón podľa STN EN 206 30.11.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-2257 Zmesový cement EN 197-1 – CEM V/A (S-V) 32,5 R 30.11.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Humenné
SK04-ZSV-3291 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 29.11.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Humenné
SK04-ZSV-3290 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 29.11.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Humenné
SK04-ZSV-3289 Betón podľa STN EN 206 29.11.2023 ..
Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
Knauf Insulation, s.r.o.
00019/TSUS/B/2023 Minerálne vlákno zo separačných jednotiek 29.11.2023 ..
JOMA Slovakia, spol. s r.o., Jaslovské Bohunice 701, 919 31 Jaslovské Bohunice
JOMA Slovakia, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2950 (2.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 28.11.2023 ..
JOMA Slovakia, spol. s r.o., Jaslovské Bohunice 701, 919 31 Jaslovské Bohunice
JOMA Slovakia, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2949 (2.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 28.11.2023 ..
JOMA Slovakia, spol. s r.o., Jaslovské Bohunice 701, 919 31 Jaslovské Bohunice
JOMA Slovakia, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2948 (3.v) Betón podľa STN EN 206 28.11.2023 ..
HAŠŠO STAV s.r.o., Moravský Svätý Ján 401, 908 71 Moravský Svätý Ján
HAŠŠO STAV s.r.o.
SK04-ZSV-2525 (3.v) Betón podľa STN EN 206 28.11.2023 ..
SAIT s.r.l., Via Lago D´Iseo, 20 - trav di Via Monte Avaro, 24060 Chiuduno (BG)
SAIT s.r.l.
1301-CPR-1181/Z Oceľové konštrukčné prvky 23.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Poprad
SK04-ZSV-3129 (2.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi. 22.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Poprad
SK04-ZSV-3044 (2.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 22.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Poprad
SK04-ZSV-3043 (3.v) Betón podľa STN EN 206 22.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Za traťou 1436
SK04-ZSV-2946 (3.v) Hydraulicky stmelené zmesi, Cementom stmelené zmesi. 22.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Za traťou 1436
SK04-ZSV-2945 (3.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 22.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Za traťou 1436
SK04-ZSV-2944 (3.v) Betón podľa STN EN 206 22.11.2023 ..
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Odštepný závod Bratislava, závod Dunaj
1301-CPR-0194 (5.v) P2 Kamenivo podľa EN 13242, EN 13383-1 22.11.2023 ..
Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
Knauf Insulation, s.r.o.
00019/TSUS/B/2023 Vlákno zo separačných jednotiek 22.11.2023 ..
YSSEL STEEL SK s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo
výrobňa Štúrovo
SK04-ZSV-3278 Oceľ na vystužovanie betónu. Oceľová vrúbkovaná výstuž valcovaná za studena B500B vo zvitkoch, priemerov: 8 mm, 10 mm a 12 mm 21.11.2023 ..
MP win-doors s.r.o., Malinová 351, 972 13 Malinová
výrobňa Nádražná 82, 972 13 Nitrianske Pravno
SK04-ZSV-3277 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typy EI30, EI60, El2 30 „economic“ 21.11.2023 ..
SPEDOS ADS a.s., Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
SPEDOS ADS a.s.
SK04-ZSV-2787 (4.v) Vnútorné automatické posuvné jednokrídlové a dvojkrídlové dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF® typ MB 78 EI DPA s pohonom SPEDOS SP 808XL 21.11.2023 ..
MP win-doors s.r.o., Malinová 351, 972 13 Malinová
výrobňa Nádražná 82, 972 13 Nitrianske Pravno
1301-CPR-2256 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP 21.11.2023 ..
MP win-doors s.r.o., Malinová 351, 972 13 Malinová
výrobňa Nádražná 82, 972 13 Nitrianske Pravno
1301-CPR-2255 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému REYNAERS RFP 85 EI2 60 21.11.2023 ..
MP win-doors s.r.o., Malinová 351, 972 13 Malinová
výrobňa Nádražná 82, 972 13 Nitrianske Pravno
1301-CPR-2254 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI2 30 „economic“ 21.11.2023 ..
MP win-doors s.r.o., Malinová 351, 972 13 Malinová
výrobňa Nádražná 82, 972 13 Nitrianske Pravno
1301-CPR-2253 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI60 21.11.2023 ..
MP win-doors s.r.o., Malinová 351, 972 13 Malinová
výrobňa Nádražná 82, 972 13 Nitrianske Pravno
1301-CPR-2252 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI30 21.11.2023 ..
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
CEMMAC a.s.
1301-CPR-2251 Vysokopecný cement EN 197-1 – CEM III/A 32,5 N 20.11.2023 ..
AX - STAVAS, s.r.o., Schubertova 179/46, 937 01 Želiezovce
výrobňa Želiezovce
1301-CPR-0061 (5.v) Kamenivo podľa EN 12620, EN 13139, EN 13043, EN 13242 20.11.2023 ..
OKNO-POL Sp. z o.o., Mników 402a, 32-084 Morawica
OKNO-POL Sp. z o.o.
00007/TSUS/Ni/2016/Z Plastové okná a balkónové dvere, typy: KÖMMERLING, KBE, Plastové vchodové dvere, typy: KÖMMERLING, KBE 20.11.2023 ..
Kurum International Sh. A.
SK04-ZSV-3158/Ze Oceľ na vystužovanie betónu. Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B v tyčiach, priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm a 32 mm 15.11.2023 ..
ALKON REAL s.r.o., Slovenská 16, 040 01 Košice
ALKON REAL s.r.o.
SK04-ZSV-2801/Ze Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALIPLAST Aluflam AF 55 a Aluflam AF 70 Dvere s požiarnou odolnosťou systém ALIPLAST FR90; Dvere tesné proti prieniku dymu systém ALIPLAST Econoline 15.11.2023 ..
ALKON REAL s.r.o., Slovenská 16, 040 01 Košice
ALKON REAL s.r.o.
SK04-ZSV-2609/Ze Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém SCHÜCO 15.11.2023 ..
Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Strojspiš, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2443/Ze Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému PONZIO PE 78 EI 15.11.2023 ..
AL-TECH Sp. z o.o., Mników 402, 32-084 Morawica
AL-TECH Sp. z o.o.
SK04-ZSV-1440/Ze Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF MB 78 EI; Dvere s požiarnou odolnosťou ALUPROF MB 60E EI Otváracie okná s požiarnou odolnosťou systém ALUPROF MB 86 EI; Posuvné automatické dvere s požiarnou odolnosťou s 15.11.2023 ..
PROFIBETÓN SK s. r. o., Pažiť 210, 958 03 Pažiť
betonáreň Pažiť p. č. 39/193
SK04-ZSV-2849 (5.v) Betón podľa STN EN 206 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Trebišov
SK04-ZSV-2501/Z Cementom stmelené zmesi 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Trebišov
SK04-ZSV-2500/Z Betón podľa STN 73 6123 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Trebišov
SK04-ZSV-2499/Z Betón podľa STN EN 206 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-2498/Z Cementom stmelené zmesi 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-2497/Z Betón podľa STN 73 6123 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-2496/Z Betón podľa STN EN 206 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
ZAPA beton SK s. r. o.
SK04-ZSV-2495/Z Cementom stmelené zmesi 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Košice
SK04-ZSV-2494/Z Betón podľa STN 73 6123 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Košice
SK04-ZSV-2493/Z Betón podľa STN EN 206 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Humenné
SK04-ZSV-2492/Z Cementom stmelené zmesi 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Humenné
SK04-ZSV-2491/Z Betón podľa STN 73 6123 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Humenné
SK04-ZSV-2490/Z Betón podľa STN EN 206 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Prešov
SK04-ZSV-2489/Z Cementom stmelené zmesi 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Prešov
SK04-ZSV-2488/Z Betón podľa STN 73 6123 13.11.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Prešov
SK04-ZSV-2487/Z Betón podľa STN EN 206 13.11.2023 ..
Považská cementáreň, a. s., J.Kráľa, 018 63 Ladce
Považská cementáreň, a. s.
1301-CPR-2250 Vysokopecný cement EN 197-1 – CEM III/A 32,5 N 13.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
betonáreň Kechnec
SK04-ZSV-3276 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 09.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
betonáreň Kechnec
SK04-ZSV-3275 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 09.11.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
betonáreň Kechnec
SK04-ZSV-3175 (3.v) Betón podľa STN EN 206 09.11.2023 ..
ELTRA spol. s r. o., Rampová 4, 040 01 KOŠICE
mobilná betonáreň
SK04-ZSV-3172 (2.v) Betón podľa STN EN 206 09.11.2023 ..
BRNO PEOPLE s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
výrobňa Bzenec
SK04-ZSV-2596/Ze Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ASP 80 FIRE/80 FIRE+ 09.11.2023 ..
Kabe s.r.o., Mičinská cesta 78, 974 01 Banská Bystrica
Kabe s.r.o.
SK04-ZSV-2232 (5.v) Betón podľa STN EN 206 09.11.2023 ..
Weismann – Friedman Industry Development Ltd., P.O Box 10028, 2611001 Haifa Bay
výrobňa i sídlo v Kiryat Ata
1301-CPR-0168/Z Geobunky MULTICELL 09.11.2023 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
SK04-ZSV-2413/P Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI 08.11.2023 ..
Glassgallery, s.r.o., Levická 3, 949 01 Nitra
Glassgallery, s.r.o.
1301-CPR-2249 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI 08.11.2023 ..
Glassgallery, s.r.o., Levická 3, 949 01 Nitra
Glassgallery, s.r.o.
1301-CPR-2248 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 08.11.2023 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
1301-CPR-2108/P Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 08.11.2023 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
1301-CPR-2107/P Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 08.11.2023 ..
H+H Polska Sp. z o.o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
Zakład Reda
1301-CPR-1155/Z Murovacie prvky z autoklávovaného pórobetónu 08.11.2023 ..
STAVOINDUSTRIA SK, a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Betonáreň Trnava
SK04-ZSV-0202 (11.v) Betón podľa STN EN 206 07.11.2023 ..
SUBSIDIA s. r. o., Priemyselná 3, 972 71 Nováky
SUBSIDIA s. r. o.
1301-CPR-2246 Betónové prefabrikáty – nosníky pre montované stropy 07.11.2023 ..
INTER-OKNO s.r.o., Á. Jedlíka 5827/7G, 945 01 Komárno
výrobňa Á. Jedlíka 5827/7G
1301-CPR-2086 (2.v) Otváracie okná vrátane dolných svetlíkov alebo balkónové dvere s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému WICONA WICLINE 75FP 07.11.2023 ..
INTER-OKNO s.r.o., Á. Jedlíka 5827/7G, 945 01 Komárno
výrobňa Á. Jedlíka 5827/7G
1301-CPR-2085 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI60 07.11.2023 ..
INTER-OKNO s.r.o., Á. Jedlíka 5827/7G, 945 01 Komárno
výrobňa Á. Jedlíka 5827/7G
1301-CPR-2084 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI30 07.11.2023 ..
SUBSIDIA s. r. o., Priemyselná 3, 972 71 Nováky
SUBSIDIA s. r. o.
1301-CPR-1208/Z Betónové prefabrikáty – nosníky pre montované stropy 07.11.2023 ..
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
CEMMAC a.s.
1301-CPR-0755/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ - Portlandský zmesový cement; 07.11.2023 ..
Jozef Paľo - SaND Stavebná a nákladná doprava, Diakova 57, 038 02 Dražkovce
Jozef Paľo - SaND Stavebná a nákladná doprava
SK04-ZSV-1498/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi. 06.11.2023 ..
Jozef Paľo - SaND Stavebná a nákladná doprava, Diakova 57, 038 02 Dražkovce
Jozef Paľo - SaND Stavebná a nákladná doprava
SK04-ZSV-1448/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 06.11.2023 ..
Jozef Paľo - SaND Stavebná a nákladná doprava, Diakova 57, 038 02 Dražkovce
Jozef Paľo - SaND Stavebná a nákladná doprava
SK04-ZSV-0158/Z Betón podľa STN EN 206 06.11.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov
SK04-ZSV-2775 (5.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 31.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov
SK04-ZSV-2774 (5.v) Betón podľa STN EN 206 31.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Bardejov
SK04-ZSV-2771 (4.v) Betón podľa STN EN 206 31.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov - Haniska
SK04-ZSV-2696 (5.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 31.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Prešov - Haniska
SK04-ZSV-2695 (5.v) Betón podľa STN EN 206 31.10.2023 ..
JC Company, s.r.o., Pitelová 1, 966 11 Trnavá Hora
JC Company, s.r.o.
SK04-ZSV-2906 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 27.10.2023 ..
JC Company, s.r.o., Pitelová 1, 966 11 Trnavá Hora
JC Company, s.r.o.
1301-CPR-1645 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typy El30, El60 27.10.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
betonáreň Kechnec
SK04-ZSV-3175 (2.v) Betón podľa STN EN 206 26.10.2023 ..
STAVREM PLUS, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec
STAVREM PLUS, s.r.o.
SK04-ZSV-2867 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST. 26.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Levice
SK04-ZSV-2808 (4.v) Hydraulicky stmelené zmesi; Cementom stmelené zmesi 26.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Levice
SK04-ZSV-2806 (5.v) Betón podľa STN EN 206 26.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Nitra II.
SK04-ZSV-2800 (4.v) Hydraulicky stmelené zmesi; Cementom stmelené zmesi 26.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Nitra II.
SK04-ZSV-2798 (5.v) Betón podľa STN EN 206 26.10.2023 ..
TRANSBETON - VÝROBA spol. s r.o, MLYNSKÁ 1566/2, 932 01 Veľký Meder
TRANSBETON - VÝROBA spol. s r.o
SK04-ZSV-1991 (5.v) Betón podľa STN EN 206 26.10.2023 ..
Marián Chatrnuch STAVMONT, Záhradnícka 711, 920 41 LEOPOLDOV
Betonáreň Nádražná ul. 83, Leopoldov
SK04-ZSV-0042 (7.v) Betón podľa STN EN 206 26.10.2023 ..
Marián Chatrnuch STAVMONT, Záhradnícka 711, 920 41 LEOPOLDOV
Betonáreň Nádražná ul. 83, Leopoldov
SK04-ZSV-0041 (11.v) Betón podľa STN EN 206 26.10.2023 ..
Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15101 Lahti
Peikko Group Oy
1301-CPR-2242 Kotviace skrutky Peikko PPM L 26.10.2023 ..
Jiangyin W.T Thermal Insulation Material Co., Ltd.
1301-CPR-2105/P Tepelnoizolačné výrobky pre budovy WT fenolová doska, obcodný názov WT, model PS-01 26.10.2023 ..
NUOVA IMPIANTI S.r.l., Via Lombardia 37, 20841 Carate Brianza (MB)
NUOVA IMPIANTI S.r.l.
1301-CPR-1544 (2.v) Oceľové konštrukčné prvky 26.10.2023 ..
RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 Stará Ľubovňa
Betonáreň RBG Slovakia, s.r.o., Továrenská 49
SK04-ZSV-3273 Betón STN 73 6123 25.10.2023 ..
ComRebars Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 227, 40-950 Katowice/Polska
ComRebars Sp. z o.o.
SK TP - 23/0028 Kompozitné tyče ComRebars 25.10.2023 ..
YSSEL CONCRETE s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo
výrobňa Želiezovce
SK04-ZSV-2814/Z Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 24.10.2023 ..
YSSEL CONCRETE s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo
výrobňa Želiezovce
SK04-ZSV-2813/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 24.10.2023 ..
YSSEL CONCRETE s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo
výrobňa Želiezovce
SK04-ZSV-2812/Z Betón podľa STN EN 206 24.10.2023 ..
YSSEL CONCRETE s.r.o., Mierová 21, 941 11 Palárikovo
výrobňa Želiezovce
SK04-ZSV-2812 (2.v)/Z Betón podľa STN EN 206 24.10.2023 ..
LP MAN s.r.o., K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce n/Bebravou
LP MAN s.r.o.
SK TP - 23/0029 LP MAN Composite Board FRT 24.10.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 23/0716 Sieť z oceľových drôtov s vysokou pevnosťou TECCO® G45/2 STAINLESS 24.10.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 13/1047 (2.v) Zostava na ochranu proti padajúcim skalám RXE – 2000 24.10.2023 ..
DE BONTE ENGINEERING S.r.l., Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano (MI)
výrobňa Bariano
1301-CPR-1900 (2.v) Oceľové konštrukčné prvky 24.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
výrobňa Turňa nad Bodvou
1301-CPR-1571/P Portlandský zmesový cement 24.10.2023 ..
Milan Sloviak - MIDAS, Haláčovce 25, 956 55 Haláčovce
Kameňolom Závada
1301-CPR-1569/Z Prírodné kamenivo 24.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
výrobňa Turňa nad Bodvou
1301-CPR-1517/P Portlandský zmesový cement 24.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
výrobňa Turňa nad Bodvou
1301-CPR-1512/P Portlandský zmesový cement 24.10.2023 ..
Vladimír Sopúch C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba
betonáreň Poprad
SK04-ZSV-2863 (3.v) Betón podľa STN EN 206 20.10.2023 ..
Vladimír Sopúch C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba
výrobňa Veličná - Za vodou
SK04-ZSV-1830 (5.v) Betón podľa STN EN 206 20.10.2023 ..
Garware Technical Fibres Ltd., Plot No 11, Block D-1, M.I.D.C Chinchwad, 411019 Chinchwad, Pune
Garware Technical Fibres Ltd.
ETA 23/0437 Sieť s vysokou pevnosťou na ochranu proti padajúcim slalám 20.10.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
1301-CPR-2241 Portlandský troskový cement EN 197-1 20.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Beňuš
1301-CPR-2067 (3.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-5 20.10.2023 ..
DrevoDom - Zvolen s. r. o., Zvolen 5257, 960 01 Zvolen
výrobňa Detva
SK04-ZSV-2384 (3.v) Drevené rámové prefabrikované konštrukcie „DrevoDom Zvolen“ 18.10.2023 ..
TERMOTECHNA a.s., Staviteľská 3, 830 00 Bratislava
TERMOTECHNA a.s.
SK TP - 15/0078/Z Izomer – TT 18.10.2023 ..
Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže
Xella Slovensko, spol. s r.o.
SK TP - 14/0078 (4.v) Stropné vložky Ytong Klasik 200, Ytong Klasik 250, Ytong Plus 100, Ytong 100/500, Ytong 200/500, Ytong 250/500 18.10.2023 ..
ISOMET, s.r.o., Lahne 273/266, 951 24 Čab
ISOMET, s.r.o.
1301-CPR-2240 Panely zo sietí z drôtených lán:DIFIX d8 250×250, DIFIX d8 300×300 17.10.2023 ..
Atlantic Pacific Equipment, Inc., 1455 Old Alabama RD Suite 100, 30076 Roswell, Giorgia
ANHUI CHANGQING CONSTRUCTION PRODUCTS CO. LTD.
00018/TSUS/B/2023 Modulárne lešenie Ringlock 16.10.2023 ..
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
SK04-ZSV-3083 (3.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 12.10.2023 ..
VAM system, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
VAM system, s.r.o.
SK TP - 23/0027 Betónové obkladové tvarovky 12.10.2023 ..
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
1301-CPR-2239 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI30 12.10.2023 ..
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
1301-CPR-2238 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI60 12.10.2023 ..
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
1301-CPR-2237 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI30 12.10.2023 ..
PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra
závod Šurany
00054/TSUS/T/2005/Z Asfaltový lak penetračný 12.10.2023 ..
PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra
závod Šurany
00053/TSUS/T/2005/Z Asfaltová izolačná suspenzia – Tekutá lepenka AS 27 12.10.2023 ..
PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra
závod Šurany
00052/TSUS/T/2005/Z Asfaltové laky izolačné, tmely izolačné, asfaltové suspenzie 12.10.2023 ..
ASSA ABLOY Mercor Doors. Sp. z o.o., Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
Zaklad produkcyjny Dobrzeń Wielki
SK04-ZSV-3257 (2.v) Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere s polodrážkou (vrátane revíznych dvier) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu v oceľovej zárubni typ ALPE EI 120 a ALPE EI 120-A 11.10.2023 ..
VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
VERÓNY OaS s.r.o.
SK04-ZSV-3020/P Dielce na studne 11.10.2023 ..
Spoločnosť KREDIT s.r.o., Štítnická 29, 048 01 Rožňava
Spoločnosť KREDIT s.r.o.
SK04-ZSV-2109/Z Studničné dielce 11.10.2023 ..
Strechy PO, s.r.o., Rožkovany 56, 082 71 Rožkovany
výrobňa Prešov
1301-CPR-2236 Prefabrikované priehradové nosníky z rastlého dreva spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi 11.10.2023 ..
Marián Gira, Rožkovany 56, 082 71 Rožkovany
Ing. Viliam Čech
1301-CPR-1492/Z Prefabrikované priehradové nosníky z rastlého dreva spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi 11.10.2023 ..
ŠPECIAL TRANS s.r.o., Komenského 1091/30, 937 01 Želiezovce
Betonáreň Šahy, Železničná 4
SK04-ZSV-3105 (3.v) Betón podľa STN EN 206 09.10.2023 ..
ŠPECIAL TRANS s.r.o., Komenského 1091/30, 937 01 Želiezovce
ŠPECIAL TRANS s.r.o.
SK04-ZSV-2721 (5.v) Betón podľa STN EN 206 09.10.2023 ..
TiNSe s. r. o., Staviteľská 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača
TiNSe s. r. o.
SK TP - 23/0026 Tepelnoizolačné matrace z mykaných sklených vlákien Izomer – TT 09.10.2023 ..
Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15101 Lahti
Peikko Group Oy
SK TP - 20/0001 (3.v) EBEA® balkónový tepelnoizolačný nosník 09.10.2023 ..
DrevoDom - Zvolen s. r. o., Zvolen 5257, 960 01 Zvolen
výrobňa Detva
SK TP - 17/0007 (2.v) Drevené rámové prefabrikované konštrukcie „DrevoDom Zvolen“ 09.10.2023 ..
ArcelorMittal Construction Slovakia, s.r.o., Železničná 2685/51A, 905 01 Senica
ArcelorMittal Construction Slovakia, s.r.o.
1301-CPR-0823 (6.v) Oceľové konštrukčné dielce a konštrukcie – nosné oceľové plošné profily typy: Cofrasol®40/160, Trapeza®40/160, Trapeza®40S/160, Cofrasol®55/250, Trapeza®55/250T, Hacierco®85/280, Hacierco®135/310, Hacierco®153/290, Hacierco®160/250 HL 09.10.2023 ..
Atlantic Pacific Equipment, Inc., 1455 Old Alabama RD Suite 100, 30076 Roswell, Giorgia
ANHUI CHANGQING CONSTRUCTION PRODUCTS CO. LTD.
00018/TSUS/B/2023 Modulárne lešenie Ringlock 04.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky
SK04-ZSV-3162/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Senec
SK04-ZSV-3160/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Višňové
SK04-ZSV-3159/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky
1301-CPR-2065/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky
1301-CPR-2065/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky
1301-CPR-2065/Z Asfaltová zmes 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Senec
1301-CPR-2062/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Senec
1301-CPR-2062/Z Asfaltová zmes 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Višňové
1301-CPR-2061/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Višňové
1301-CPR-2061/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Dubnica nad Váhom
1301-CPR-2060/Z Asfaltové zmesi 03.10.2023 ..
DrevoDom - Zvolen s. r. o., Zvolen 5257, 960 01 Zvolen
výrobňa Detva
1301-CPR-1144 (2.v) Prefabrikované priehradné nosníky z rastlého dreva spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi 03.10.2023 ..
LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany
LB Cemix, s.r.o.
SK TP - 23/0025 Balkónové systémy CEMIX MAX, CEMIX KLASIK, CEMIX KLASIK THERM 02.10.2023 ..
RBR Betón, a. s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina
RBR Betón, a. s.
SK TP - 19/0054 (2.v) Betónový blok BetonBlock 02.10.2023 ..
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 BRATISLAVA
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
SK TP - 14/0027/Z Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou (ETICS) weber.therm mínus 7 02.10.2023 ..
DELTA stone, s.r.o., Čierna Voda 188, 925 06 Čierna Voda
Kajal
SK04-ZSV-3270 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 29.09.2023 ..
DELTA stone, s.r.o., Čierna Voda 188, 925 06 Čierna Voda
Kajal
SK04-ZSV-3269 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 29.09.2023 ..
DELTA stone, s.r.o., Čierna Voda 188, 925 06 Čierna Voda
Kajal
SK04-ZSV-3268 Betón STN EN 206 29.09.2023 ..
TOP BETON SK s.r.o., Šancová 104004/42, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
výrobňa Kajal
SK04-ZSV-3034/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 29.09.2023 ..
TOP BETON SK s.r.o., Šancová 104004/42, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
výrobňa Kajal
SK04-ZSV-3025/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 29.09.2023 ..
TOP BETON SK s.r.o., Šancová 104004/42, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
výrobňa Kajal
SK04-ZSV-3024/Z Betón podľa STN EN 206 29.09.2023 ..
B a B plus, s.r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno
Lom Rokoš
SK04-ZSV-2082/O Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 29.09.2023 ..
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 BRATISLAVA
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
SK04-ZSV-1969/Z Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) a s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu weber.therm mínus 7 29.09.2023 ..
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 BRATISLAVA
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
SK04-ZSV-1968/Z Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) a s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu weber.therm mínus 7 29.09.2023 ..
MiTek Industries Limited, MiTek House Grazebrook Industrial Estate Peartree Lane, DY2 0XW Dudley West Midlans
Belatti, s.r.o.
1301-CPR-2234 Nosníky a stĺpy s oceľovými diagonálami Posi-JoistTM, Posi-JoistTM (Staggered Web), Posi-STtudTM, & X-RafterTM 29.09.2023 ..
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 BRATISLAVA
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
1301-CPR-2233 weber.therm minus 7 Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) na báze dosiek z expandovaného polystyrénu. 29.09.2023 ..
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 BRATISLAVA
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
1301-CPR-2232 weber.therm minus 7 Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) na báze dosiek z expandovaného polystyrénu. 29.09.2023 ..
B a B plus, s.r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno
Lom Rokoš
1301-CPR-0894/O Kamenivo 29.09.2023 ..
PREFA invest, a. s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
PREFA invest, a. s.
1301-CPR-2231 Recyklované kamenivo fr. 0/63 mm 28.09.2023 ..
AF- CAR, s. r. o., Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš
12-23BX
SK04-ZSV-3267 Šesťuholníková pletená sieť z drôtov GM-135 SK 25.09.2023 ..
AF- CAR, s. r. o., Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš
12-23BX
SK TP - 23/0024 Šesťuholníková pletená sieť z drôtov GM-135 SK 25.09.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
OM200902
1301-CPR-1448 (3.v) Panely LEA 200 x 200/8, 250 x 250/8, 300 x 300/8, 400 x 400/8 25.09.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
OM200902
1301-CPR-1175 (6.v) Panely HEA 250 x 250/10, 250 x 250/8, 300 x 300/8, 300 x 300/10, 400 x 400/8, 400 x 400/10; Panely HEA INOX 250 x 250/12, 275 x 275/10, 300 x 300/8, 350 x 350/8s 25.09.2023 ..
almon s. r. o., Bajkalská 7/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Vajnorská 127/C (areál Istrochem)
SK04-ZSV-3170 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typy El30, El60 a WICSTYLE 65N NG FP, typ EW30 21.09.2023 ..
D Trade SK, s. r. o., Polianky 15A, 841 01 Bratislava
RC NÁBYTOK, s.r.o.
SK04-ZSV-2897 (2.v) Vnútorné otočné dvere s požiarnou odolnosťou z dreva v oceľovej zárubni, jedno a dvojkrídlové, plné hladké, kazetové alebo zasklené, bez polodrážky alebo s polodrážkou, typy DTSK 30, DTSK RAM 30, DTSK RAM 30+, DTSK 45 21.09.2023 ..
D Trade SK, s. r. o., Polianky 15A, 841 01 Bratislava
RC NÁBYTOK, s.r.o.
SK04-ZSV-2896 (2.v) Vnútorné otočné dvere s požiarnou odolnosťou z dreva v drevenej zárubni, jedno a dvojkrídlové, plné hladké, kazetové alebo zasklené, bez polodrážky alebo s polodrážkou, typy DTSK 30, DTSK RAM 30, DTSK RAM 30+, DTSK 45, DTSK RAM 45, DTSK RAM 45+ 21.09.2023 ..
D Trade SK, s. r. o., Polianky 15A, 841 01 Bratislava
Stolařství Zapalač, s. r. o.
SK04-ZSV-2895 (2.v) Vnútorné otočné dvere s požiarnou odolnosťou z dreva v oceľovej zárubni, jedno a dvojkrídlové, plné hladké, kazetové alebo zasklené, bez polodrážky alebo s polodrážkou, typy DTSK 30, DTSK RAM 30, DTSK RAM 30+, DTSK 45 21.09.2023 ..
D Trade SK, s. r. o., Polianky 15A, 841 01 Bratislava
Stolařství Zapalač, s. r. o.
SK04-ZSV-2894 (2.v) Vnútorné otočné dvere s požiarnou odolnosťou z dreva v drevenej zárubni, jedno a dvojkrídlové, plné hladké, kazetové alebo zasklené, bez polodrážky alebo s polodrážkou, typy DTSK 30, DTSK RAM 30, DTSK RAM 30+, DTSK 45, DTSK RAM 45, DTSK RAM 45+ 21.09.2023 ..
D Trade SK, s. r. o., Polianky 15A, 841 01 Bratislava
VÝROBA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ LEXA & KRUŽÍK spol. s r
SK04-ZSV-1890 (5.v) Vnútorné dvere s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu oceľové, otočné, jedno a dvojkrídlové, plné a čiastočne presklené s hornými a bočnými dielmi v oceľovej zárubni s požiarnou odolnosťou, typ S420, S520, S720 21.09.2023 ..
INTEC S.r.l., Via Petronio, 1, 34015 Muggia (TS)
INTEC S.r.l.
1301-CPR-1447 (3.v) Oceľové konštrukčné prvky 21.09.2023 ..
CI REGIO, spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Priemyselný park, Záborské 513
SK04-ZSV-3266 Oceľ na vystužovanie betónu. Zvárané siete z oceľových rebierkových drôtov B500B priemerov 6 mm, 8 mm, 10 mm a 12 mm 20.09.2023 ..
CI REGIO, spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Priemyselný park, Záborské 513
00012/TSUS/P/2023 Železobetónový cestný panel CIRCP 20.09.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-3263 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 19.09.2023 ..
BioMega SK s. r. o., Trstená 1916, 028 01 Trstená
výrobňa Zábiedovo
1301-CPR-2027 (1.x) P2 Kamenivo- recyklované kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 19.09.2023 ..
ROCK - BUILD, s. r. o., Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica
ROCK-Build s. r. o., Zaježová
00017/TSUS/M/2018/Z Dlažbové kocky z prírodného kameňa 12.09.2023 ..
ROCK - BUILD, s. r. o., Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica
ROCK-Build s. r. o., Zaježová
00014/TSUS/M/2023 Dlažbové kocky z prírodného kameňa STN EN 1342 12.09.2023 ..
ZEMANOVIČ TRANSPORT s.r.o., Horná Súča 237, 913 33 Horná Súča
výrobňa Nozdrkovce 6869
SK04-ZSV-3151 (2.v) Betón podľa STN EN 206 11.09.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-3041 (3.v) Zmesné spojivo KlinoCEM; Zmesné spojivo KlinoLIME 11.09.2023 ..
SALA k.s., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
SALA k.s.
ETA 23/0294 SHU 3 - puzolánové a hydraulické materiály typu II 11.09.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 16/0164 (4.v) Panely zo sietíz drôtených lán: HEA; LEA; HEA INOX 11.09.2023 ..
Sistemi 4 Zeta S.r.l., Via P.P. Rubens, 33, 24030 Brembate di Sopra (BG)
výrobňa Via Guglielmo Tinaglia, 4
1301-CPR-1553 (3.v) Oceľové konštrukčné prvky 11.09.2023 ..
Resale SE, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Badín
SK04-ZSV-3262 Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 08.09.2023 ..
DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava
výrobňa Šamorín
SK04-ZSV-3261 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALURON, typ AS75EI 08.09.2023 ..
HM Windows Nitra s.r.o., Petőfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
HM Windows Nitra s.r.o.
SK04-ZSV-3260 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF typy MB 78 EI, MB 60E EI 08.09.2023 ..
Slovak Ingeniering s.r.o., Kapušany 250, 082 12 Kapušany
Betonáreň Slovinky
SK04-ZSV-2323 (2.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 08.09.2023 ..
Slovak Ingeniering s.r.o., Kapušany 250, 082 12 Kapušany
Betonáreň Slovinky
SK04-ZSV-2257 (2.v) Hydraulicky stmelené zmesi; Cementom stmelené zmesi 08.09.2023 ..
Slovak Ingeniering s.r.o., Kapušany 250, 082 12 Kapušany
Betonáreň Slovinky
SK04-ZSV-1961 (6.v) Betón podľa STN EN 206 08.09.2023 ..
DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava
výrobňa Šamorín
1301-CPR-2230 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALURON AS75EI, typ EI60 08.09.2023 ..
DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava
výrobňa Šamorín
1301-CPR-2229 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALURON AS75EI, typ EI30 08.09.2023 ..
HM Windows Nitra s.r.o., Petőfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
HM Windows Nitra s.r.o.
1301-CPR-2228 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 08.09.2023 ..
HM Windows Nitra s.r.o., Petőfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
HM Windows Nitra s.r.o.
1301-CPR-2227 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 08.09.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
betonáreň Šintava
SK04-ZSV-1386 (9.v) Betón podľa STN EN 206 07.09.2023 ..
IZO 4 DSP, s.r.o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce
IZO 4 DSP, s.r.o.
ETA 22/0907 IZO 4 stavebná tvárnica 07.09.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o., Priemyselná 5999, 901 01 Malacky
ASSA ABLOY Mercor Doors, Sp. z o.o., Bielsk
SK04-ZSV-3013/Z Vnútorné otočné dvere s požiarnou odolnosťou systém ALUPROF 06.09.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o., Priemyselná 5999, 901 01 Malacky
ASSA ABLOY Mercor Doors, Sp. z o.o., Bielsk
SK04-ZSV-3013/Z Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI 06.09.2023 ..
DIERRE S.p.A., Strada Statale per Chieri 66/15, 14019 Villanova d´Asti (AT)
DIERRE S.p.A.
SK04-ZSV-1995/Ze Dvere s požiarnou odolnosťou 06.09.2023 ..
DIERRE S.p.A., Strada Statale per Chieri 66/15, 14019 Villanova d´Asti (AT)
DIERRE S.p.A.
SK04-ZSV-1994/Ze Dvere s požiarnou odolnosťou 06.09.2023 ..
DIERRE S.p.A., Strada Statale per Chieri 66/15, 14019 Villanova d´Asti (AT)
DIERRE S.p.A.
SK04-ZSV-1993/Ze Dvere s požiarnou odolnosťou 06.09.2023 ..
BMI Magyarország Kft., Házgyári út 1, H-8200 Veszprém
výrobňa v Zalaegerszeg
1301-CPR-2049/Z Elastomérom alebo plastomérom modifikované bitúmenové pásy na netkanej polyesterovej výstuži 06.09.2023 ..
DOPRAVEX kameňolomy s. r. o., Príbovce 175, 038 42 PRÍBOVCE
lom Párnica
1301-CPR-1893/Ze Prírodné kamenivo podľa EN 13242 06.09.2023 ..
LB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova 35, 040 01 KOŠICE
Prevádzka Štrky Drienovec
1301-CPR-0579/P Kamenivo 06.09.2023 ..
MES Modern Energy Solutions s. r. o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
výrobňa Horný Hričov
1301-CPR-2226 Oceľové konštrukcie KOKA - nosná konštrukcia na montáž solárnych a fotovoltických panelov typy: KOKA01, KOKA02, KOKA03, KOKA33 a KOKA04 05.09.2023 ..
WIL&DERS, s.r.o., Garbiarska 15051/18, 080 06 Prešov
WIL&DERS, s.r.o.
SK TP - 21/0030 (2.v) Penobetón FC 400, FC 500, FC 600, FC 750, FC 900 30.08.2023 ..
ISOMET, s.r.o., Lahne 273/266, 951 24 Čab
ISOMET, s.r.o.
ETA 23/0308 Panely zo sietí z drôtených lán DIFIX 30.08.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 16/0758 (6.v) Siete z oceľového drôtu dvakrát stočného v šesťuholníkových okách a siete z oceľového drôtu dvakrát stočného v šesťuholníkových okách vystužené oceľovými lanam 30.08.2023 ..
Fiber Composites Company s.r.o., Tehelná 1750/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Fiber Composites Company s.r.o.
SK04-ZSV-2725/Z Kompozitná GFRP tyčová výstuž FiberCom 25.08.2023 ..
Fiber Composites Company s.r.o., Tehelná 1750/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Fiber Composites Company s.r.o.
SK04-ZSV-2725/Z Kompozitná tyčová výstuž GFRP FiberoX 25.08.2023 ..
Fiber Composites Company s.r.o., Tehelná 1750/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Fiber Composites Company s.r.o.
SK TP - 19/0035 (3.v)/Z FiberoX 25.08.2023 ..
VERTI s.r.o., Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
výrobňa Jiříkovice
SK04-ZSV-2883 (3.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 24.08.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Malacky
SK04-ZSV-0885 (16.v) Betón podľa STN EN 206 24.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2225 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.5 N 3.2 24.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2224 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 4.0 N 2.5 24.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2223 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 4.0 N 3.2 24.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2222 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 4.5 N 2.5 24.08.2023 ..
Tesla FiberoX s. r. o., Trojičné námestie 7, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
výrobňa Dežerice
SK TP - 23/0023 Kompozitná tyčová výstuž GFRP FiberoX 23.08.2023 ..
BESTAV, s.r.o., Cesta mládeže 2803, 901 01 Malacky
BESTAV, s.r.o.
SK TP - 23/0022 Železobetónová nádrž 23.08.2023 ..
Pfeifer Isofer AG, Hasentalstrasse 8, 8934 Knonau
Pfeifer Isofer AG
1301-CPR-1102/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ – Systémy na ochranu proti padajúcim skalám: ISOSTOP 1000 Ev; Lanové kotvy; Systémy DEBRIS STOP 150-HM; ISOSTOP 100 Ev; 1000 Ec; 500 Ec; 3000 Ev; 500 Ev; 100 E 3.0; 2000 Ev; 100 E DIM; 250 E 22.08.2023 ..
BORGHI AZIO s.r.l., Via Papa Giovanni XXIII n°15, 42020 San Polo D´Enza (Reggio Emilia)
BA2014-04, BA2014-05, BA2014-06, BA2014-07
1301-CPR-2220 ROADNET 1, ROADNET 2, ROADNET 3, ROADNET 4 18.08.2023 ..
ABM Mosty s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o
SK04-ZSV-2165 (2.v) Železobetónové mostné prvky ABM Mosty, typ ABM ARCH prefa klenba 17.08.2023 ..
ABM Mosty s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
SK04-ZSV-2000 (3.v) Železobetónové mostné prvky ABM Mosty, typ ABM ARCH prefa klenba 17.08.2023 ..
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca
v mieste použitia mobilného drviaceho zariadenia
1301-CPR-2221 Recyklované kamenivo podľa EN 13242 17.08.2023 ..
REKUNST, s.r.o., Pavlov Dvor 9, 946 54 Hurbanovo
REKUNST, s.r.o.
00015/TSUS/T/2014/Z Ozdobné fasádne profily 17.08.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
CB Sekule
SK04-ZSV-3153 (2.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek; Betón 16.08.2023 ..
OKNO FINAL, spol. s r.o., Podskala 2/3241, 052 01 Spišská Nová Ves
OKNO FINAL, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2909 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 16.08.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Strážske
SK04-ZSV-2827 (4v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 16.08.2023 ..
Swedsteel-Metecno Kft., Szent György utca, hrsz. 0172/12, H-2310 Inárcs
Swedsteel-Metecno Kft.
1301-CPR-2219 Žiarovo pozinkovaná oceľ s povrchovou úpravou, trapézový plech tvarovaný za studena - STR20, STR35, STR45, STW20, STW35 a STW 45 16.08.2023 ..
Swedsteel-Metecno Kft., Szent György utca, hrsz. 0172/12, H-2310 Inárcs
Swedsteel-Metecno Kft.
1301-CPR-2218 Za studena tvarované pozinkované tenkostenné oceľové profily (profily Z, C, CI a U) 16.08.2023 ..
OKNO FINAL, spol. s r.o., Podskala 2/3241, 052 01 Spišská Nová Ves
OKNO FINAL, spol. s r.o.
1301-CPR-1558 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typy El30, El60 16.08.2023 ..
Swedsteel-Metecno Kft., Szent György utca, hrsz. 0172/12, H-2310 Inárcs
Swedsteel-Metecno Kft.
1301-CPR-1213/Z Oceľové profily 16.08.2023 ..
Swedsteel-Metecno Kft., Szent György utca, hrsz. 0172/12, H-2310 Inárcs
Swedsteel-Metecno Kft.
1301-CPR-1213/Z Oceľové konštrukčné prvky a konštrukcie: za studena tvarovaná fólia z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou; Oceľové pozinkované profily (prierezu Z, C, CI a U) 16.08.2023 ..
Swedsteel-Metecno Kft., Szent György utca, hrsz. 0172/12, H-2310 Inárcs
Swedsteel-Metecno Kft.
1301-CPR-1182/Z Oceľové galvanizované profily tvaru Z, C, U tvárnené za studena 16.08.2023 ..
Swedsteel-Metecno Kft., Szent György utca, hrsz. 0172/12, H-2310 Inárcs
Swedsteel-Metecno Kft.
1301-CPR-1182/Z Oceľové konštrukčné prvky a konštrukcie: za studena tvarovaná fólia z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou; Oceľové pozinkované profily (prierezu Z, C, CI a U) 16.08.2023 ..
UNIX a.s. Košice, Priemyselná 6, 040 01 Košice
výrobňa Južná trieda 125
SK04-ZSV-2920 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 15.08.2023 ..
HESTA , spol. s r.o., Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov
HESTA , spol. s r.o.
SK04-ZSV-2919 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 15.08.2023 ..
Tatraspol J, s.r.o., Hlavná 847/45, 059 21 Svit
Tatraspol J, s.r.o.
SK04-ZSV-2911 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 15.08.2023 ..
Marián Ignáci - ELKOVOD, Kamenná baňa 27, 060 01 Kežmarok
výrobňa Slavkovská cesta 51/D
SK04-ZSV-2910 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 15.08.2023 ..
UNIX a.s. Košice, Priemyselná 6, 040 01 Košice
výrobňa Južná trieda 125
SK04-ZSV-1857 (4.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systém SCHÜCO, typy ADS 80 FR 30, ADS 80 FR 60, ADS 65.NI FR 30 15.08.2023 ..
Marián Ignáci - ELKOVOD, Kamenná baňa 27, 060 01 Kežmarok
výrobňa Slavkovská cesta 51/D
1301-CPR-1702 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typy El30, El60 15.08.2023 ..
Tatraspol J, s.r.o., Hlavná 847/45, 059 21 Svit
Tatraspol J, s.r.o.
1301-CPR-1597 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typy El30, El60 15.08.2023 ..
HESTA , spol. s r.o., Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov
HESTA , spol. s r.o.
1301-CPR-1562 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typy El30, El60 15.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
CTPark Ostrava
SK04-ZSV-3258 Vnútorné automatické posuvné jednokrídlové dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu s krídlom z hliníkových profilov systému ALUPROF a oceľového pevného rámu, typ MB 78 EI LAB 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Mercor Doors. Sp. z o.o., Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
Zaklad produkcyjny Dobrzeń Wielki
SK04-ZSV-3256 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere bez polodrážky (vrátane revíznych dvier) s požiarnou odolnosťou v oceľovej zárubni typ ALPE PLUS EI 60 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Mercor Doors. Sp. z o.o., Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
Zaklad produkcyjny Dobrzeń Wielki
SK04-ZSV-3255 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere bez polodrážky (vrátane revíznych dvier) s požiarnou odolnosťou v oceľovej zárubni typ ALPE PLUS EI 30 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Mercor Doors. Sp. z o.o., Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
Zaklad produkcyjny Dobrzeń Wielki
SK04-ZSV-3254 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere s polodrážkou (vrátane revíznych dvier) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu v oceľovej zárubni typ ALPE EI 60 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Mercor Doors. Sp. z o.o., Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
Zaklad produkcyjny Dobrzeń Wielki
SK04-ZSV-3253 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere s polodrážkou (vrátane revíznych dvier) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu v oceľovej zárubni typ ALPE EI 30 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Stolařství Zapalač, s.r.o.
SK04-ZSV-3252 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere s požiarnou odolnosťou, s polodrážkou alebo bez polodrážky v typovej oceľovej zárubni alebo v drevenej rámovej alebo obložkovej zárubni 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Stolařství Zapalač, s.r.o.
SK04-ZSV-3251 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere s požiarnou odolnosťou, plné hladké, zasklené a kazetové bez polodrážky v typovej oceľovej zárubni 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
SK04-ZSV-3250 Vnútorné automatické posuvné jednokrídlové dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu s krídlom z hliníkových profilov systému ALUPROF a oceľového pevného rámu, typ MB 78 EI LAB 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
SK04-ZSV-3249 Vnútorné automatické posuvné dvojkrídlové dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI DPA 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
SK04-ZSV-3248 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 45D 14.08.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
SK04-ZSV-3247 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typy EI30, EI60, EI90 14.08.2023 ..
Saint-Gobain PAM Canalisation, 21 Avenue Camille Cavallier, F-54700 Pont-á-Mousson
Saint-Gobain PAM Canalisation
SK TP - 23/0021 Rúry, tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny pre vodovodné systémy 14.08.2023 ..
Resale SE, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Badín
1301-CPR-2177 (2.v) P2 Prírodné kamenivo podľa EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13450 14.08.2023 ..
ČESATO, s.r.o., Haanova 48, 851 04 Bratislava
Kameňolom Rybník nad Hronom
1301-CPR-0473 (3.v) P2 Kamenivo 14.08.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Zbudza
1301-CPR-0393 (34.v) Asfaltové zmesi 14.08.2023 ..
NOVES okná, a.s., Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves
NOVES okná, a.s.
SK04-ZSV-2912 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR90, FR65 a ECONOLINE ST 11.08.2023 ..
ALUMATECH s.r.o., Zvolenská 1408, 984 01 Lučenec
ALUMATECH s.r.o.
SK04-ZSV-2629 (3.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 11.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 20/0517 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.5 N3.2 11.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 20/0516 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE Dk 4.0 N2.5 11.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 20/0515 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE Dk 4.0 N3.2 11.08.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 20/0514 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 4.5 N2.5 11.08.2023 ..
NOVES okná, a.s., Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves
NOVES okná, a.s.
1301-CPR-1559 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typy El30, El60 11.08.2023 ..
CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany
CHYŽBET SK, s.r.o.
1301-CPR-0757 (2.v) Betónové prefabrikáty. betónové stropné vložky pre montované stropy 11.08.2023 ..
NOVES okná, a.s., Radlinského ul. 24, 052 01 Spišská Nová Ves
NOVES okná, a.s.
1301-CPR-0750 (8.v) Dvere z hliníka bez požiarnej odolnosti k únikovým cestám systém ALIPLAST, typy Imperial, Superial, Econoline, STAR, GENESIS 75; systém SCHÜCO, typový rad ADS; Dvere z PVC bez požiarnej odolnosti k únikovým cestám systém ALUPLAST, typy IDEAL 4000, ID 11.08.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-3231 Portlandský kompozitný cement STN EN 197-5 – CEM II/C-M (S-P) 32,5 R 09.08.2023 ..
CI REGIO, spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Priemyselný park, Záborské 513
1301-CPR-2216 Oceľové konštrukčné dielce a konštrukcie charakterizované ako nosné oceľové tenkostenné prvky tvarované za studena. Ľahké oceľové profily Pinnacle 09.08.2023 ..
B a K production s.r.o., Ke Statku 18, Purkratice, 397 01 Písek
B a K production s.r.o.
SK04-ZSV-2168/Z Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače 07.08.2023 ..
Premac, spol. s r. o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Premac, spol. s r. o.
SK TP - 18/0081 (3.v) Prvky plotového systému Mur Mac a Mur Mac XL 07.08.2023 ..
ISOMET, s.r.o., Lahne 273/266, 951 24 Čab
ISOMET, s.r.o.
ETA 19/0450 (3.v) Panely zo sietí z drôtených lán: ORTHOFIX SYSTEM plus 07.08.2023 ..
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o., , 589 01 Hodice 138
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
SK04-ZSV-3245 Vnútorné otočné dvojkrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, plné hladké, s polodrážkou s vloženým plným krídlom alebo bez neho, v oceľovej rámovej zárubni 04.08.2023 ..
GUTTE, s.r.o., Pačérok 3, 946 03 Kolárovo
Betonáreň Kolárovo
SK04-ZSV-1996 (5.v) Betón podľa STN 73 6123 04.08.2023 ..
Nector Sp. z o.o., ul. Szlak 65/502, 31-153 Kraków
výrobňa v Lapczyca
1301-CPR-2214 Nector HDMesh SPS 3.65/ZnAl, Nector HDMesh SPS 27.65/ZnAl, Nector HDMesh SPS 2.65/ZnAl, Nector HDMesh SPS 3.65/SS, Nector HDMesh SPS 2.65/SS 04.08.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
1301-CPR-2213 Zostava na ochranu proti lavínam AVAMAC Dk 3.5 N 3.2 04.08.2023 ..
Nector Sp. z o.o., ul. Szlak 65/502, 31-153 Kraków
výrobňa v Lapczyca
1301-CPR-1372 (2.v) Gabióny a matrace Nector 04.08.2023 ..
CI REGIO, spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Priemyselný park, Záborské 513
00001/TSUS/P/2023 Železobetónový cestný panel CIRCP 04.08.2023 ..
PRO INVEST S.R.L., Street Iasi - Tomesti, No. 79, 700292 Iasi
PRO INVEST S.R.L.
1301-CPR-1480/Z Kovová komínová vložka 03.08.2023 ..
Hebei Minmetals Co. Ltd., No 337 Xinhua Road, 050000 Shijiazhuang
Haixing Shengyuan Hardware Products Co., Ltd
1301-CPR-1146/Z Priestorové spojovacie prostriedky - základová doska, oceľové svorky, slĺpy, podpory, držiak 02.08.2023 ..
ANPEJA s.r.o., Víťazovce 147, 067 24 Víťazovce
výrobňa Humenné
00011/TSUS/P/2023 Betónový cestný panel 28.07.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-3244 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 27.07.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Michalovce
SK04-ZSV-3243 Betón podľa STN EN 206 27.07.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Krásno nad Kysucou
SK04-ZSV-2979 (4.v) P2 Betón podľa STN EN 206 27.07.2023 ..
ALU - METAL, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina
výrobňa Krásno nad Kysucou
SK04-ZSV-2893 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR 90, FR65 a ECONOLINE ST 27.07.2023 ..
TriLine, s.r.o., Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
TriLine, s.r.o.
SK04-ZSV-2104 (4.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 27.07.2023 ..
Balex Metal Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo
výrobňa Tomaszów Mazowiecki
1301-CPR-2211 Nosné trapézové profily BTR, typy: BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 139, BTR 150, BTR 153, BTR160 27.07.2023 ..
Aluwing, s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Areál Luthor Slovakia
1301-CPR-2210 Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El60 27.07.2023 ..
Aluwing, s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Areál Luthor Slovakia
1301-CPR-2209 Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El30 27.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
OM-2023-01
1301-CPR-1251 (9.v) Gabiónové koše a Reno matrace z pozinkovanej šesťuholníkovej pletenej siete 27.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
OM-2023-01
1301-CPR-1230 (9.v) Terramesh System, Green Terramesh, Mineral Terramesh, Duna System 90/90, Duna System 90/70, Duna System 90/60, Duna System 60/60 and Duna System 80/80, MAC-SYSTEM, MAC-GREEN, MAC-MINERAL, LINER 27.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
OM-2023-01
1301-CPR-1229 (9.v) Gabióny z dvojzákrutovej drôtenej šesťuholníkovej siete a Reno matrace 27.07.2023 ..
ANPEJA s.r.o., Víťazovce 147, 067 24 Víťazovce
výrobňa Humenné
00011/TSUS/P/2023 Betónový cestný panel 27.07.2023 ..
RBG Slovakia, s.r.o., Budovateľská 479/10, 064 01 Stará Ľubovňa
Betonáreň RBG Slovakia, s.r.o., Továrenská 49
SK04-ZSV-3242 Betón podľa STN EN 206 26.07.2023 ..
BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves, Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves
SK04-ZSV-3241 Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 25.07.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Poprad – Sklady
SK04-ZSV-3240 Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 25.07.2023 ..
KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
KASI spol. s r.o.
SK04-ZSV-1119 (15.v) Liatinové šachtové poklopy a vtokové mreže tried A15 až F900 25.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 23/0150 Zostava na ochranu proti lavínam AVAMAC Dk 3.5 N 3.2 25.07.2023 ..
INER.TE.CO S.r.l., Via Pirandello, 67, I-00137 Roma
INER.TE.CO S.r.l.
ETA 21/0454 (2.v) Gabiónové koše a matrace zo zváranej siete: Inerteco gabióny 25.07.2023 ..
MATRIX a.s., Třebešov č. p. 1, 516 01 Třebešov
MATRIX a.s.
1301-CPR-2208 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 25.07.2023 ..
MATRIX a.s., Třebešov č. p. 1, 516 01 Třebešov
MATRIX a.s.
1301-CPR-2207 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 25.07.2023 ..
MATRIX a.s., Třebešov č. p. 1, 516 01 Třebešov
MATRIX a.s.
1301-CPR-2206 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 25.07.2023 ..
winko, spol. s r.o., Žlubinecká 244, 267 05 Nižbor
výrobňa Stradonice 99
1301-CPR-1763 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 25.07.2023 ..
winko, spol. s r.o., Žlubinecká 244, 267 05 Nižbor
výrobňa Stradonice 99
1301-CPR-1762 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 25.07.2023 ..
TECNOIMPIANTI s.r.l., Via Maggiore, 81, 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
TECNOIMPIANTI s.r.l.
1301-CPR-1067 (3.v) Oceľové konštrukčné prvky 25.07.2023 ..
VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice
Lom Slanec
SK04-ZSV-2556 (4.v) Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 20.07.2023 ..
SOLSIDER S.r.l., Via Bacchieghe, 11, 31044 Montebelluna (TV)
SOLSIDER S.r.l.
1301-CPR-2205 Oceľové konštrukčné prvky 20.07.2023 ..
A.T.S. - Automatik -Tür - Systeme, spol. s r. o., Dvorčianská 72, 94905 Nitra
A.T.S. - Automatik -Tür - Systeme, spol. s r. o.
SK04-ZSV-3239 Vnútorné (vonkajšie) automatické posuvné dvere s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR 90 s pohonom GU-BKS heavyMaster HM / HM-F 19.07.2023 ..
KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o.
SK04-ZSV-3238 Umelé troskové kamenivo z výroby CoNiCu 19.07.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o., Priemyselná 5999, 901 01 Malacky
ASSA ABLOY Mercor Doors, Sp. z o.o., Dobrzeń Wielk
SK04-ZSV-3052/Z Vnútorné otočné dvere s požiarnou a/alebo tesné proti prieniku dymu, typ mcr ALPE 19.07.2023 ..
Chrumex s.r.o., , 980 50 Lenka 89
Štrkovisko Abovce
1301-CPR-1277 (1.v) P3 Prírodné kamenivo podľa EN 12620, EN 13242 19.07.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Most pri Bratislave (SIMEM S.p.A, Eagle 40
SK04-ZSV-2550 (3.v) P2 Betón podľa STN EN 206 18.07.2023 ..
Nector Sp. z o.o., ul. Szlak 65/502, 31-153 Kraków
Nector Sp. z o.o.
ETA 23/0436 Nector HDMesh SPS 3.65/ZnAl, Nector HDMesh SPS 27.65/ZnAl, Nector HDMesh SPS 2.65/ZnAl, Nector HDMesh SPS 3.65/SS, Nector HDMesh SPS 2.65/SS 18.07.2023 ..
ISOMET, s.r.o., Lahne 273/266, 951 24 Čab
ISOMET, s.r.o.
ETA 16/0326 (4.v) Panely zo sietí z drôtených lán: ORTHOFIX SYSTEM 18.07.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2204 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.5 N 2.5 17.07.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2203 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.0 N 3.2 17.07.2023 ..
PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 ZEMIANSKE KOSTOĽANY
PORFIX - pórobetón, a.s.
SK04-ZSV-2090 (2.v) Stropné vložky z pórobetónu. Stropná vložka PORFIX 14.07.2023 ..
METICON, a.s., Osloboditeľov 128, 976 67 Závadka nad Hronom
METICON, a.s.
SK04-ZSV-1791 (6.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 14.07.2023 ..
METICON, a.s., Osloboditeľov 128, 976 67 Závadka nad Hronom
METICON, a.s.
1301-CPR-2039 (2.v) Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI 14.07.2023 ..
METICON, a.s., Osloboditeľov 128, 976 67 Závadka nad Hronom
METICON, a.s.
1301-CPR-2038 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 14.07.2023 ..
METICON, a.s., Osloboditeľov 128, 976 67 Závadka nad Hronom
METICON, a.s.
1301-CPR-2037 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 14.07.2023 ..
METICON, a.s., Osloboditeľov 128, 976 67 Závadka nad Hronom
METICON, a.s.
1301-CPR-2036 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 14.07.2023 ..
METICON, a.s., Osloboditeľov 128, 976 67 Závadka nad Hronom
METICON, a.s.
1301-CPR-2035 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 14.07.2023 ..
VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany
výrobňa Petrovany
SK04-ZSV-2676 (4.v) P2 Betón podľa STN EN 206 13.07.2023 ..
DWK DRAHTWERK KÖLN GmbH, Schanzenstrasse 40, D-51063 KÖLN
DWK DRAHTWERK KÖLN GmbH
SK04-ZSV-2254/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ – Predpínacie laná. Predpínacie oceľové sedemdrôtové pramence s nízkou relaxáciou 13.07.2023 ..
DWK DRAHTWERK KÖLN GmbH, Schanzenstrasse 40, D-51063 KÖLN
DWK DRAHTWERK KÖLN GmbH
SK04-ZSV-2253/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ – Predpínacie drôty. Predpínacie oceľové drôty s nízkou relaxáciou 13.07.2023 ..
Alurey s.r.o, U Pekařky 314/1, Libeň, 180 00 Praha 8
výrobňa Potštejn
1301-CPR-2012 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El60 13.07.2023 ..
Alurey s.r.o, U Pekařky 314/1, Libeň, 180 00 Praha 8
výrobňa Potštejn
1301-CPR-2011 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El30 13.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
OM-2012-05
1301-CPR-1174 (3.v) Panely zo sietí z drôtov: MAC RING 4PM7, MAC RING 4PM9, MAC RING 4PM12 13.07.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Vlkanová
SK04-ZSV-3237 Betón podľa STN 73 6124-2 12.07.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Lieskovec
SK04-ZSV-3236 Betón podľa STN 73 6124-2 12.07.2023 ..
Putnov s. r. o., Stuľany 200, 086 43 Stuľany
Putnov s. r. o.
1301-CPR-2201 Hliníkové konštrukcie BREHAR FLAT ROOF MOUNTING SYSTEM / BFRMS nosná konštrukcia na montáž fotovoltických panelov na ploché strechy varianty: JUH a VÝCHOD - ZÁPAD 12.07.2023 ..
LADCE Betón, s.r.o., Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce
betonáreň Bratislava - Podunajské Biskupice
SK04-ZSV-2442/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 11.07.2023 ..
LADCE Betón, s.r.o., Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce
betonáreň Bratislava - Podunajské Biskupice
SK04-ZSV-2441/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 11.07.2023 ..
NED s.r.l., Loc. II Termine 1/D and 1/G, 52016 Castel Focognano (AR)
EDISON, s.r.o.
1301-CPR-0924 (4.v) EDISON ISOLTHERM EPS Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov. 10.07.2023 ..
NED s.r.l., Loc. II Termine 1/D and 1/G, 52016 Castel Focognano (AR)
EDISON, s.r.o.
1301-CPR-0923 (4.v) EDISON ISOLTHERM EPS Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov. 10.07.2023 ..
KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o.
SK TP - 23/0019 Umelé troskové kamenivo z výroby CoNiCu 07.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 15/0219 (5.v) Gabióny z dvojito krútenej siete a Reno matrace 07.07.2023 ..
VIDAK S.r.l.s., Localitŕ Dolina, 507/8, 34018 San Dorlingo della Valle (TS)
VIDAK S.r.l.s.
1301-CPR-2198 Oceľové konštrukčné prvky 06.07.2023 ..
BASALT STONE s. r. o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Kameňolom Bulhary - Smrečiny
1301-CPR-2197 Prírodné kamenivo podľa EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13450 06.07.2023 ..
DURO DAKOVIĆ KOMPENZATORI d.o.o., Ulica 108. brigade ZNG 62, 35000 Slavonski Brod
DURO DAKOVIĆ KOMPENZATORI d.o.o.
1301-CPR-0694 (3.v) Komínové prvky podľa EN 1856-1, EN 1856-2 06.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 22/0515 (2.v) Gabióny a Reno matrace a gabiónové výrobky z dvojito krútenej siete (štandardné výrobky, HT výrobk, POLIMAC HT výrobky, Reno matrace PLUS) 04.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 17/0002 (4.v) Gabiónové koše a Reno matrace z pozinkovaného drôtu so šesťuholníkovými okami 04.07.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 16/0767 (4.v) Terramesh System, Green Terramesh, Mineral Terramesh, Duna System 90/90, Duna System 90/70, Duna System 90/60, Duna System 60/60 and Duna System 80/80, MAC-SYSTEM, MAC-GREEN, MAC-MINERAL, LINER 04.07.2023 ..
ISHOLNET Spa, Corso Venezia 61, 20123 Milano
výrobňa NED s.r.l. production plant
1301-CPR-1530 (2.v) ISHOLNET SISTEMA A CAPPOTTO ISOLTHERM EPS Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov. 30.06.2023 ..
ISHOLNET Spa, Corso Venezia 61, 20123 Milano
výrobňa NED s.r.l. production plant
1301-CPR-1529 (2.v) ISHOLNET SISTEMA A CAPPOTTO ISOLTHERM EPS Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov. 30.06.2023 ..
NED s.r.l., Loc. II Termine 1/D and 1/G, 52016 Castel Focognano (AR)
výrobňa v Castel Focognano (AR)
1301-CPR-0920 (4.v) EDISON ISOLTHERM EPS Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov. 30.06.2023 ..
NED s.r.l., Loc. II Termine 1/D and 1/G, 52016 Castel Focognano (AR)
výrobňa v Castel Focognano (AR)
1301-CPR-0919 (4.v) EDISON ISOLTHERM EPS Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov. 30.06.2023 ..
DOLVAP, s. r. o., Priemyselná ul., 013 03 VARÍN
lom Polom
SK04-ZSV-2112 (4.v) Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 29.06.2023 ..
Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča, , 976 13 Slovenská Ľupča
Lom Ráztoka
1301-CPR-0146 (3.v) Kamenivo podľa EN 12620, EN 13242 29.06.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 16/0117 (3.v) Panely zo sietí z drôtených lán: MAC RING 4PM7, MAC RING 4PM9, MAC RING 4PM12 28.06.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
Semimobilná zmiešavacia linka
SK04-ZSV-3235 Zmesné spojivo KlinoLIME, typy: KlinoLIME ECO, KlinoLIME ECO Plus, KlinoLIME Ultra, KlinoLIME Ultra ++ 27.06.2023 ..
Celo Fijaciones S.L., Poligono Industrial Pla de la Bruguera, Roselló 7, 082 11 Castellar del Valles (Barcelona)
Celo Hungária Kft.
SK04-ZSV-2565 (3.v) Výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektickej energie s požiarnou odolnosťou 27.06.2023 ..
Celo Fijaciones S.L., Poligono Industrial Pla de la Bruguera, Roselló 7, 082 11 Castellar del Valles (Barcelona)
Celo Fijaciones S.L.
SK04-ZSV-1998 (4.v) Výrobky na upevnenie káblov a vodičov na rozvod elektrickej energie s požiarnou odolnosťou 27.06.2023 ..
VKV-MARKET, spol. s r.o., Přemyslovců 648/51, 747 07 Opava - Jaktař
VKV-MARKET, spol. s r.o.
1301-CPR-1744 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 27.06.2023 ..
VKV-MARKET, spol. s r.o., Přemyslovců 648/51, 747 07 Opava - Jaktař
VKV-MARKET, spol. s r.o.
1301-CPR-1743 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 27.06.2023 ..
IMA INVEST, s.r.o., Hviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce
výrobňa Opatovce - Kamenné vráta
1301-CPR-0704 (4.v) P2 Kamenivo podľa EN 13242, EN 13450, EN 13383-1 27.06.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Staviteľská, Bratislava
SK04-ZSV-2770/P Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 26.06.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Staviteľská, Bratislava
SK04-ZSV-2769/P Medzerovitý betón podľa STN 73 6124-2 26.06.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Staviteľská, Bratislava
SK04-ZSV-2768/P Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 26.06.2023 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Staviteľská, Bratislava
SK04-ZSV-2767/P Betón podľa STN EN 206 26.06.2023 ..
TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, 821 03 Bratislava
Betonáreň Slovnaftská 25, Bratislava
SK04-ZSV-2660/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 26.06.2023 ..
TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, 821 03 Bratislava
Betonáreň Slovnaftská 25, Bratislava
SK04-ZSV-2659/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 26.06.2023 ..
TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, 821 03 Bratislava
Betonáreň Slovnaftská 25, Bratislava
SK04-ZSV-2658/Z Betón podľa STN EN 206 26.06.2023 ..
LADCE Betón, s.r.o., Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce
betonáreň Bratislava - Podunajské Biskupice
SK04-ZSV-2440/Z Betón podľa STN EN 206 26.06.2023 ..
TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, 821 03 Bratislava
Betonáreň Mlynské nivy 70, Bratislava
SK04-ZSV-2135/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 26.06.2023 ..
TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, 821 03 Bratislava
Betonáreň Mlynské nivy 70, Bratislava
SK04-ZSV-1542/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 26.06.2023 ..
TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, 821 03 Bratislava
Betonáreň Mlynské nivy 70, Bratislava
SK04-ZSV-1541/Z Betón podľa STN EN 206 26.06.2023 ..
LADO, s.r.o., Energetikov 7/10, 971 01 Prievidza
LADO, s.r.o.
SK TP - 23/0020 Dolak 2 K Protišmyk – výrobok na protišmykovú úpravu dopravných plôch 26.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 23/0217 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.5 N2.5 26.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 20/0518 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE Dk 3.0 N3.2 26.06.2023 ..
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 BRATISLAVA
Obaľovacie centrum Košťany nad Turcom
1301-CPR-1548 (3.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-5, EN 13108-7 26.06.2023 ..
Lindab Kft., Állomás u. 1/A, H-2051 Biartobágy
Lindab Kft.
1301-CPR-0819 (4.v) Lindab Construline za studena tvarované galvanizované oceľové profily s plnou alebo perforovanou stenou (Z, C, CI, U a HZS, HRY-C a HSKY-U s výškou profilu od 70 mm do 400 mm a hrúbkou plechu od 1,0 mm do 4,0 mm) 26.06.2023 ..
Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Bernolákova 61, 953 01 Zlaté Moravce
výrobňa Obyce
1301-CPR-0090 (5.v) Kamenivo podľa EN 13242, EN 13383-1 26.06.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Slovnaftská
SK04-ZSV-3234 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 22.06.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Slovnaftská
SK04-ZSV-3233 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 22.06.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Slovnaftská
SK04-ZSV-3232 Betón podľa STN EN 206 22.06.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
1301-CPR-1622 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 22.06.2023 ..
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.
1301-CPR-1621 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 22.06.2023 ..
SLOVSKAL, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany
SLOVSKAL, s.r.o.
1301-CPR-0114 (6.v) Kamenivo podľa EN 13242, EN 12620, EN 13043, EN 13383-1 22.06.2023 ..
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
STRABAG s.r.o.
SK TP - 23/0016 CMSK-TPA (chemicko-mechanicky spevnené kamenivo) 20.06.2023 ..
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
STRABAG s.r.o.
SK TP - 23/0015 MCSK-TPA (mechanicko-chemicky spevnené kamenivo) 20.06.2023 ..
LHODOL, s. r. o., Dolkam Šuja , a. s., 015 01 RAJEC
výrobňa Šuja
1301-CPR-0235 (4.v) P3 Prírodné kamenivo podľa EN 12620, EN 13043, EN 13139 19.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2196 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 2.5 N2.5 16.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2195 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 2.5 N3.2 16.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2194 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.0 N2.5 16.06.2023 ..
Gemerská stavebná spoločnosť, a.s., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
betonáreň Rožňava
SK04-ZSV-2523 (2.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 14.06.2023 ..
Gemerská stavebná spoločnosť, a.s., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
betonáreň Rožňava
SK04-ZSV-1544 (3.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 14.06.2023 ..
Gemerská stavebná spoločnosť, a.s., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
betonáreň Rožňava
SK04-ZSV-0353 (8.v) Betón podľa STN EN 206 14.06.2023 ..
Glassgallery, s.r.o., Levická 3, 949 01 Nitra
Glassgallery, s.r.o.
SK04-ZSV-2581 (4.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D; Vnútorné posuvné automat 13.06.2023 ..
Cemix, s.r.o., Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre
Výrobný závod Veľké Leváre
1301-CPR-0832/Z Navrhované malty na murovanie podľa EN 998-2 charakterizované ako malty na tenké vrstvy (T), obyčajné malty (G) 13.06.2023 ..
Cemix, s.r.o., Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre
LB Cemix, s.r.o.
1301-CPR-0829/Z Navrhované malty na murovanie podľa EN 998-2 charakterizované ako malty na tenké vrstvy (T), obyčajné malty (G) 13.06.2023 ..
SABE DI SALA PASQUALE S.r.l., Via Locatelli, 2, 24020 Ranica (BG)
SABE DI SALA PASQUALE S.r.l.
1301-CPR-1073 (5.v) Oceľové konštrukčné prvky 12.06.2023 ..
SUPERLIT BORU SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Cumhuriyet Cad. No. 155/3, 34367 Harbiye ISTANBUL
SUPERLIT BORU SANAYI ANONIM ŞIRKETI
SK TP - 14/0072 (2.v) Systém SUPERLIT GRP CC a CFW na inštalácie pretlakom 09.06.2023 ..
AZ green works s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Opatovce Kamenné Vráta
1301-CPR-1263/Z Prírodné kamenivo fr. 0/125 mm 09.06.2023 ..
AZ green works s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Opatovce Kamenné Vráta
1301-CPR-1263/Z Prírodné kamenivo fr. 0/63 mm 09.06.2023 ..
AZ green works s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Opatovce Kamenné Vráta
1301-CPR-1263/Z Prírodné kamenivo fr. 0/32 mm 09.06.2023 ..
AZ green works s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Opatovce Kamenné Vráta
1301-CPR-1263/Z Prírodné kamenivo fr. 32/63; 31,5/63 09.06.2023 ..
BRALEP s.r.o., Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
BRALEP s.r.o.
00045/TSUS/T/2004/Z Penetračné nátery 09.06.2023 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Ružomberok
1301-CPR-2063 (3.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-5 08.06.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 21/0032 (3.v) Zmesné spojivo KlinoLIME 07.06.2023 ..
DOPRA - VIA, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
DOPRA - VIA, a.s.
SK TP - 21/0031 (2.v) Studená asfaltová zmes s reaktívnym spojivom REASMIX 07.06.2023 ..
SOLBET Stalowa Wola Spółka Akcyjna, ul. Spacerowa 4, PL-37450 STALOWA WOLA
SOLBET Stalowa Wola Spółka Akcyjna
1301-CPR-0068 (9.v) Murovacie prvky z autoklávovaného pórobetónu (kategória I), typy: 400, 420, 440, 480, 500, 540, 600, 680 07.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 23/0216 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 3.0 N2.5 06.06.2023 ..
ILIJA GOMILANOVIĆ PR CHIMNEY TECH, 9. maja 2, 11211 Borča - Belgrade
ILIJA GOMILANOVIĆ PR CHIMNEY TECH
1301-CPR-1780 (2.v) Kovové dymovody a príslušenstvo 06.06.2023 ..
STAVFIN, s.r.o., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín
STAVFIN, s.r.o.
SK04-ZSV-2985 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI a MB 60E EI 05.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 23/0219 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 2.5 N3.2 05.06.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 23/0218 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE E Dk 2.5 N2.5 05.06.2023 ..
STAVFIN, s.r.o., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín
STAVFIN, s.r.o.
1301-CPR-2192 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 05.06.2023 ..
STAVFIN, s.r.o., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín
STAVFIN, s.r.o.
1301-CPR-1771 (2.v) Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI 05.06.2023 ..
STAVFIN, s.r.o., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín
STAVFIN, s.r.o.
1301-CPR-1770 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 05.06.2023 ..
STAVFIN, s.r.o., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín
STAVFIN, s.r.o.
1301-CPR-1769 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 05.06.2023 ..
STAVFIN, s.r.o., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín
STAVFIN, s.r.o.
1301-CPR-1768 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 05.06.2023 ..
OVERA, s.r.o., Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce
výrobňa Trenčianska Turná
SK04-ZSV-3005 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI a MB 60E EI 02.06.2023 ..
PROWIN, s.r.o., Žilinská 645/22, 921 01 Piešťany
výrobňa Ostrov 69
1301-CPR-2191 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP 02.06.2023 ..
PROWIN, s.r.o., Žilinská 645/22, 921 01 Piešťany
výrobňa Ostrov 69
1301-CPR-2190 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému REYNAERS RFP 85 EI2 60 02.06.2023 ..
PROWIN, s.r.o., Žilinská 645/22, 921 01 Piešťany
výrobňa Ostrov 69
1301-CPR-2189 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI2 30 „economic“ 02.06.2023 ..
PROWIN, s.r.o., Žilinská 645/22, 921 01 Piešťany
výrobňa Ostrov 69
1301-CPR-2188 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI60 02.06.2023 ..
PROWIN, s.r.o., Žilinská 645/22, 921 01 Piešťany
výrobňa Ostrov 69
1301-CPR-2187 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI30 02.06.2023 ..
SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
SAMAT, spol. s r.o.
1301-CPR-2186 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 02.06.2023 ..
Jan Malovec, Horní 73, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
Jan Malovec
1301-CPR-2185 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu z oceľového profilového systému JANSEN, typ Economy 50/60, typ EW60 02.06.2023 ..
Jan Malovec, Horní 73, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
Jan Malovec
1301-CPR-2184 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu z oceľového profilového systému JANSEN, typ Economy 50/60, typ EW30 02.06.2023 ..
Jan Malovec, Horní 73, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
Jan Malovec
1301-CPR-2183 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu z oceľového profilového systému JANSEN, typ Janisol C4, typ EI90 02.06.2023 ..
Jan Malovec, Horní 73, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
Jan Malovec
1301-CPR-2182 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu z oceľového profilového systému JANSEN, typ Janisol C4, typ EI60 02.06.2023 ..
Jan Malovec, Horní 73, Nové Homole, 370 01 České Budějovice
Jan Malovec
1301-CPR-2181 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu z oceľového profilového systému JANSEN, typ Janisol 2 02.06.2023 ..
SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
SAMAT, spol. s r.o.
1301-CPR-1883 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 02.06.2023 ..
SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
SAMAT, spol. s r.o.
1301-CPR-1882 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 02.06.2023 ..
OVERA, s.r.o., Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce
výrobňa Trenčianska Turná
1301-CPR-1788 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 02.06.2023 ..
OVERA, s.r.o., Malé Stankovce 265, 913 11 Trenčianske Stankovce
výrobňa Trenčianska Turná
1301-CPR-1787 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 02.06.2023 ..
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Recyklačné stredisko stavebného odpaduTvrdošovská
1301-CPR-1540 (2.v) Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 01.06.2023 ..
LADCE Betón, s.r.o., Janka Kráľa 601, 018 63 Ladce
prevádzka Galanta
SK04-ZSV-3229 Betónový blok BE-BLOK 31.05.2023 ..
Zapletal - Kovo a.s., Elišky Přemyslovny 8, 625 00 BRNO
Zapletal - Kovo a.s.
SK04-ZSV-1977/Z Oceľové otočné požiarne dvere a brány 31.05.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
betonáreň Stupava
SK04-ZSV-1905 (9.v) Betón podľa STN EN 206 31.05.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Železničná 4/931, Lozorno
SK04-ZSV-1872 (8.v) Betón podľa STN EN 206 31.05.2023 ..
Zapletal - Kovo a.s., Elišky Přemyslovny 8, 625 00 BRNO
Zapletal - Kovo a.s.
SK04-ZSV-1739 (6.v) Vonkajšie otočné dvere JANSEN; Oceľové vodorovne posuvné požiarne brány; Oceľové otočné požiarne a dymotesné uzávery; Oceľové otočné požiarne dvere; Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu JANSEN 31.05.2023 ..
Zapletal - Kovo a.s., Elišky Přemyslovny 8, 625 00 BRNO
Zapletal - Kovo a.s.
1301-CPR-2180 Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou jednokrídlové PUO a dvojkrídlové PUO2 31.05.2023 ..
3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
J.M.L.I., spol. s r.o.
00022/TSUS/B/2022/Z ESMALFIX - kontaktné lepidlo na zatepľovací systém 31.05.2023 ..
TRANSBETON NM, s. r. o., Benkova 2518/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
CB Trenčianske Bohuslavice
SK04-ZSV-1831 (5.v) P2 Betón podľa STN EN 206 30.05.2023 ..
UNIASFALT, s. r. o., , 919 09 Šelpice 136
Obaľovacie centrum Šelpice
1301-CPR-1804 (7.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-5, EN 13108-7 30.05.2023 ..
DOLVAP, s. r. o., Priemyselná ul., 013 03 VARÍN
lom Polom
1301-CPR-0058 (6.v) P7 Prírodné kamenivo podľa EN 12620, EN 13043, EN 13383-1, EN 13242 30.05.2023 ..
GUTTE, s.r.o., Pačérok 3, 946 03 Kolárovo
Betonáreň Kolárovo
SK04-ZSV-3203 (2.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 29.05.2023 ..
GUTTE, s.r.o., Pačérok 3, 946 03 Kolárovo
Betonáreň Kolárovo
SK04-ZSV-1742 (8.v) Betón podľa STN EN 206 29.05.2023 ..
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 087 01 Giraltovce
prevádzka Giraltovce
SK04-ZSV-1023/Z Betón podľa STN EN 206 29.05.2023 ..
GALILEOART, s.r.o., Kalnická cesta 12/831, 934 01 Levice
výrobňa Prievidza
1301-CPR-2179 Otváracie okná s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému YAWAL, typ TM 77 29.05.2023 ..
VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice
Lom Sedlice I – Suchá dolina
1301-CPR-0454 (5.v) P2 Kamenivo 29.05.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Kvetnica
1301-CPR-0394 (35.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-5 29.05.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Zbudza
1301-CPR-0393 (33.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-5 29.05.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Ružomberok
SK04-ZSV-2762 (4.v) P4 Betón podľa STN EN 206 26.05.2023 ..
DYNAMIK TRADING, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra
Centrálna betonáreň, Šurianska ul.
SK04-ZSV-1893 (4.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 26.05.2023 ..
DYNAMIK TRADING, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra
Centrálna betonáreň, Šurianska ul.
SK04-ZSV-0046 (14.v) Betón podľa STN EN 206 26.05.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-1439 (3.v) Kotva zo špirálového lana typy I, II, III, IV a FLEX HEAD + BAR ANCHOR TITAN, DYWI DRILL, GEWI 26.05.2023 ..
Huanghuashi Haoruihengtai Hardware Products Co., L
1301-CPR-1411/Z Priestorové spojovacie prostriedky - základová doska, oceľové svorky, stĺpy, podpory, držiaky 24.05.2023 ..
Zakład Produkcyjno-Budowlany "Betonex" Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna, Bród Maly 1, 16 402 Suwałki
Zakład Produkcyjno-Budowlany "Betonex" Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna
1301-CPR-1365/Z Kváder ECOBLOK – betónový murovací prvok 24.05.2023 ..
DELTA stone, s.r.o., Čierna Voda 188, 925 06 Čierna Voda
areál CRH, Veľké Blahovo
SK04-ZSV-3228 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 23.05.2023 ..
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
ARMSTAV, s.r.o.
SK04-ZSV-3227 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi podľa STN EN 14227-1 22.05.2023 ..
BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola
BMI Icopal Sp. z o.o.
SK04-ZSV-2965/Ze Modifikovaný asfaltový lak Silver Primer® Speed SBS 22.05.2023 ..
A.T.O.S. LR, s.r.o., Lúčna 8, 971 01 Prievidza
výrobňa na ul. A. Stodolu 4
SK04-ZSV-2242 (5.v) Otváracie okná ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie otočné dvere ALUPROF MB 78 EI, typ EI90; ALUPROF MB 78 EI, typ EI60; ALUPROF MB 78 EI, typ EI30; Vnútorné otočné dvere ALUPROF 22.05.2023 ..
Nector Sp. z o.o., ul. Szlak 65/502, 31-153 Kraków
Nector Sp. z o.o.
ETA 18/0224 (2.v) Gabióny a matrace Nector z pletených sietí so šesťuholníkovými okami 22.05.2023 ..
A.T.O.S. LR, s.r.o., Lúčna 8, 971 01 Prievidza
výrobňa na ul. A. Stodolu 4
1301-CPR-1811 (3.v) Otváracie okná ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie otočné dvere ALUPROF MB 78 EI, typ EI90; ALUPROF MB 78 EI, typ EI60; ALUPROF MB 78 EI, typ EI30; Vnútorné otočné dvere ALUPROF 22.05.2023 ..
A.T.O.S. LR, s.r.o., Lúčna 8, 971 01 Prievidza
výrobňa na ul. A. Stodolu 4
1301-CPR-1810 (3.v) Otváracie okná ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie otočné dvere ALUPROF MB 78 EI, typ EI90; ALUPROF MB 78 EI, typ EI60; ALUPROF MB 78 EI, typ EI30; Vnútorné otočné dvere ALUPROF 22.05.2023 ..
THERMONT spol. s r.o., ul. 2. května 1574, 763 61 Napajedla
THERMONT spol. s r.o.
1301-CPR-1751 (2.v) Otváracie okná s požiarnou odolnosťou ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie otočné dvere ALUPROF MB 78 EI, typ EI90; ALUPROF MB 78 EI, typ EI60; ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 22.05.2023 ..
THERMONT spol. s r.o., ul. 2. května 1574, 763 61 Napajedla
THERMONT spol. s r.o.
1301-CPR-1750 (2.v) Otváracie okná s požiarnou odolnosťou ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie otočné dvere ALUPROF MB 78 EI, typ EI90; ALUPROF MB 78 EI, typ EI60; ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 22.05.2023 ..
ANTECO, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
výrobňa Horná Seč
1301-CPR-0759 (4.v) Kamenivo 22.05.2023 ..
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
závod Žilina
00025/TSUS/B/2022/Z Produkt z odsírenia na využitie v stavebnom priemysle; Zmes škvary a popolčeka z odkaliska 22.05.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
ETA 20/0164 (2.v) TERRASYSTEM 19.05.2023 ..
ZALLERR s. r. o., Pažiť 210, 958 03 Pažiť
výrobňa Veľké Pole
1301-CPR-2104 (2.v) Kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1 17.05.2023 ..
UNIASFALT, s. r. o., , 919 09 Šelpice 136
Obaľovacie centrum Vígľaš
1301-CPR-0556 (34.v) Asfaltové zmesi podľa EN 13108-1, EN 13108-5 17.05.2023 ..
JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o., Sabinovská 5, 082 71 Lipany
JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o.
SK04-ZSV-3226 Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy JK Slovakia 16.05.2023 ..
Vladimír Sopúch C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba
betonáreň Poprad
SK04-ZSV-3225 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 16.05.2023 ..
Vladimír Sopúch C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba
výrobňa Veličná - Za vodou
SK04-ZSV-3224 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 16.05.2023 ..
JK Slovakia s.r.o., Sabinovská 5, 082 71 Lipany
JK Slovakia s.r.o.
SK04-ZSV-2710/Z Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy JK Slovakia 16.05.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
prevádzka Senica
SK04-ZSV-2048 (8.v) Betón podľa STN EN 206 16.05.2023 ..
JK Slovakia s.r.o., Sabinovská 5, 082 71 Lipany
JK Slovakia s.r.o.
SK TP - 19/0012/Z Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy JK Slovakia 16.05.2023 ..
MIRAL Slovakia , s. r. o., Diviacka Nová Ves 586, 972 24 Diviacka Nová Ves
MIRAL Slovakia , s. r. o.
1301-CPR-1849 (1.v) P2 Recyklované kamenivo podľa EN 13242 16.05.2023 ..
Steel-Transz Kft., Kandó Kálmán u. 4, H-2371 Dabas
Steel-Transz Kft.
SK04-ZSV-3223 Zvárané oceľové siete B500B, priemerov 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm a 16 mm 12.05.2023 ..
VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 01815 Prečín
VAMAF, s.r.o.
SK04-ZSV-2821/Z Betón podľa STN EN 206 12.05.2023 ..
HMP GROUP LTD, Priezmalas 8, LV2103 Kadaga
HMP GROUP LTD
SK TP - 23/0018 Kompozitná GFRP tyčová výstuiž REBARMAT 12.05.2023 ..
GIOLLI SRL, Via Enzo Ferrari, sn,, iT-61036 Colli al Metauro (PU)
GIOLLI SRL
ETA 21/0988 GIOLLITHERMO 12.05.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 19/0024 (3.v) Kotva zo špirálového lana 12.05.2023 ..
ISHOLNET Spa, Corso Venezia 61, 20123 Milano
ISHOLNET Spa
ETA 18/1134 (2.v) ISHOLNET SISTEMA A CAPPOTTO ISOLTHERM EPS 12.05.2023 ..
NED s.r.l., Loc. II Termine 1/D and 1/G, 52016 Castel Focognano (AR)
NED s.r.l.
ETA 09/0031 (3.v) EDISON ISOLTHERM EPS 12.05.2023 ..
PROFIBETÓN SK s. r. o., Pažiť 210, 958 03 Pažiť
betonáreň Pažiť p. č. 39/193
SK04-ZSV-2851 (3.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 11.05.2023 ..
VAMAS s.r.o., Zámutov 686, 094 15 Zámutov
VAMAS s.r.o.
1301-CPR-2176 Drevené priehradné nosníky spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi 11.05.2023 ..
Steel-Transz Kft., Kandó Kálmán u. 4, H-2371 Dabas
Steel-Transz Kft.
SK TP - 23/0017 Zvárané oceľové siete B500B 10.05.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2134 (2.v) Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 5000 Ev 10.05.2023 ..
Štefan Sakáč, Lackovce 197, 066 01 Lackovce
prevádzka Kochanovce
SK04-ZSV-3053 (2.v) Betón podľa STN EN 206 09.05.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Považská Bystrica - Záblč
SK04-ZSV-2982 (3.v) P2 Betón podľa STN EN 206 09.05.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Trnava
SK04-ZSV-2074 (8.v) Betón podˇal STN EN 206 09.05.2023 ..
JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o., Sabinovská 5, 082 71 Lipany
JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o.
SK TP - 23/0012 Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy JK Slovakia 09.05.2023 ..
CST S.r.l., Via Sigalina a Mattina, 10 - 10A/B/C, 25018 Montichiari (BS)
CST S.r.l.
1301-CPR-1707/Z Oceľové konštrukčné prvky 09.05.2023 ..
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L., VIA LAGO VECHIO No. 6, 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.
1301-CPR-1416 (2.v) Systémy na vystužené zemné konštrukcie: ARR-SYSTEM, ARR-TERR MINERAL 09.05.2023 ..
CERIOLI S.r.l., Via Romolo Bitti, 6,, 20125 Milano (MI)
výrobňa v San Pietro In Cerro (PC)
1301-CPR-1325/Z Oceľové konštrukčné prvky 09.05.2023 ..
COSMET di Lancini Alberto, Via Lunga, 3, 25031 Capriolo (BS)
výrobňa v Erbusco (BS)
1301-CPR-1237/Z Oceľové konštrukčné prvky 09.05.2023 ..
COSMET di Lancini Alberto, Via Lunga, 3, 25031 Capriolo (BS)
COSMET di Lancini Alberto
1301-CPR-1237/Z Oceľové konštrukčné prvky 09.05.2023 ..
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L., VIA LAGO VECHIO No. 6, 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.
1301-CPR-1195 (3.v) Gabiónové koše a matrace z pletiva so šesťuholníkovými okami 09.05.2023 ..
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L., VIA LAGO VECHIO No. 6, 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.
1301-CPR-1177 (5.v) Siete z dvojito stočeného drôtu, Siete z dvojito stočeného drôtu ARRMAT, Zvárané siete z dvojito stočeného drôtu ARRMAT 09.05.2023 ..
AFP Industrial Plants s.r.l., Via G. Pascoli, 7, 24121 Bergamo
výrobňa v Bonate Sotto (BG)
1301-CPR-1105/Z Oceľové konštrukčné prvky 09.05.2023 ..
AFP Industrial Plants s.r.l., Via G. Pascoli, 7, 24121 Bergamo
výrobňa v Bonate Sotto (BG)
1301-CPR-1105/Z Oceľové konštrukné prvky 09.05.2023 ..
VESTKAM, s. r. o., Horné Vestenice 307, 972 22 HORNÉ VESTENICE
VESTKAM, s. r. o.
SK04-ZSV-3222 Nestmelené zmesi 05.05.2023 ..
KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s. r. o., Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš
Kameňolom Liptovské Kľačany
1301-CPR-1312 (2.v) P6 Kamenivo 05.05.2023 ..
LuxAL, s.r.o., Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín
výrobňa Žilina - Bytčica
SK04-ZSV-3221 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému YAWAL, typy TM 75 EI a TM 62 EI 04.05.2023 ..
HSG s.r.o., , 027 41 Oravský Podzámok 138
HSG s.r.o.
SK04-ZSV-2468 (4.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 04.05.2023 ..
Rembrandtin Coatings GmbH, Ignaz Köck-Straße 15, A-1210 Wien
Rembrandtin Coatings GmbH
SK TP - 23/0010 REM, REMOPLAST - náterové látky na protikoróznu ochranu oceľových konštrukčných časti stavieb a oceľových konštrukcií 04.05.2023 ..
LuxAL, s.r.o., Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín
výrobňa Žilina - Bytčica
1301-CPR-2175 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému YAWAL TM 77 EI 04.05.2023 ..
LuxAL, s.r.o., Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín
výrobňa Žilina - Bytčica
1301-CPR-2174 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému YAWAL TM 75 EI, typ EI60 04.05.2023 ..
LuxAL, s.r.o., Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín
výrobňa Žilina - Bytčica
1301-CPR-2173 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému YAWAL TM 75 EI, typ EI30 04.05.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1475 (2.v) Portlandský cement; troskový; puzolánový; Vysokopecný cement; Mletá granulovaná vysokopecná troska; Prímes do betónov a mált Zeo RMX; Portlandský puzolánový cement; Puzolánový cement; Prímes do betónov a mált ZeoSlag 04.05.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Šemša
1301-CPR-0392 (32.v) Asfaltová zmes VIAPHONE®; Studená bitúmenová zmes CANADER - mix; Asfaltové zmesi 04.05.2023 ..
Gemer Beton s. r. o., Lenka 89, 980 50 Lenka
betonáreň Abovce
SK04-ZSV-3220 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 03.05.2023 ..
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 BRATISLAVA
Závod Žilina, Výrobné stredisko Žilina
SK04-ZSV-2326/Z Prefabrikovaná mostná rímsa 03.05.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0859 (2.v) Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 5000 Ev 03.05.2023 ..
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L., VIA LAGO VECHIO No. 6, 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.
ETA 18/0967 (2.v) Systémy vystužených zemných konštrukcií ARR-SYSTEM, ARR-TERR, ARR-TERR MINERAL 03.05.2023 ..
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L., VIA LAGO VECHIO No. 6, 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.
ETA 16/0226 (3.v) Gabiónové koše a matrace z pletenej siete so šesťuholníkovým okom 03.05.2023 ..
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L., VIA LAGO VECHIO No. 6, 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.
ETA 15/0812 (6.v) Siete z oceľového drôtu dvakrát stočeného; Siete z oceľového drôtu dvakrát stočeného ARRMAT 03.05.2023 ..
J.M.L.I., spol.s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 RAKOVICE
J.M.L.I., spol.s r.o.
00027/TSUS/B/2019/Z Škárovacia hmota UNIVER BAU Flex 03.05.2023 ..
J.M.L.I., spol.s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 RAKOVICE
J.M.L.I., spol.s r.o.
00010/TSUS/B/2023 Škárovacia hmota UNIVER BAU 3D flex 03.05.2023 ..
Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže
Xella Slovensko, spol. s r.o.
SK TP - 23/0013 Multipor ETX M0 – tvárnica z autoklávovaného pórobetónu 28.04.2023 ..
SUPERLIT BORU SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Cumhuriyet Cad. No. 155/3, 34367 Harbiye ISTANBUL
SUPERLIT BORU SANAYI ANONIM ŞIRKETI
SK TP - 14/0049 (2.v) Systém SUPERLIT GRP CFW 28.04.2023 ..
J.M.L.I., spol.s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 RAKOVICE
J.M.L.I., spol.s r.o.
00010/TSUS/B/2023 Škárovacia hmota UNIVER BAU 3D flex 28.04.2023 ..
PREFA invest, a. s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
PREFA invest, a. s.
00009/TSUS/Y/2023 Vodomerná šachta so zákrytovou doskou a vstupným komínom 28.04.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
výrobňa Turňa nad Bodvou
1301-CPR-2172 Portlandský troskový cement podľa EN 197-1 27.04.2023 ..
Balex Metal Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo
výrobňa Tomaszów Mazowiecki
1301-CPR-2171 Stenové sendvičové panely a strešné sendvičové panely PIR podľa EN 14509 27.04.2023 ..
Balex Metal Sp. z o.o., ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo
Balex Metal Sp. z o.o.
1301-CPR-2170 Stenové sendvičové panely a strešné sendvičové panely PIR podľa EN 14509 27.04.2023 ..
Trial Trnava, s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava
výrobňa Orešianska 11
1301-CPR-2169 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP, typ EI2 30 „economic“ 26.04.2023 ..
PREFA invest, a. s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
PREFA invest, a. s.
00009/TSUS/Y/2023 26.04.2023 ..
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca
Betonáreň "A" (miešacie jadro SB 20 - THM 750)
SK04-ZSV-2419 (4.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 25.04.2023 ..
Prefa Orlov, s.r.o, , 065 45 Orlov 346
výrobňa Prešov
SK04-ZSV-1809 (10.v) Betón podľa STN EN 206 25.04.2023 ..
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca
Betonáreň „B“ (STETTER H1RS)
SK04-ZSV-1602 (7.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 25.04.2023 ..
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca
Betonáreň „C“ (SB 20)
SK04-ZSV-1601 (6.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 25.04.2023 ..
ARMPLAST INVEST s. r. o., Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava
ARMPLAST INVEST s. r. o.
SK TP - 23/0014 Kompozitná GFRP tyčová výstuž ARMbar 25.04.2023 ..
FABRICK SK, s. r. o., Okočská 1677/5, 932 01 Veľký Meder
FABRICK SK, s. r. o.
ETA 22/0815 Bricknology – odvetraný fasádny systém s tehlovým obkladom 25.04.2023 ..
ATECH Bohemia a.s., Rohoznice č.p. 102, 533 41 Rohoznice
ATECH Bohemia a.s.
1301-CPR-1714 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 25.04.2023 ..
ATECH Bohemia a.s., Rohoznice č.p. 102, 533 41 Rohoznice
ATECH Bohemia a.s.
1301-CPR-1713 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 25.04.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Vydumanec
1301-CPR-0382 (50.v) Asfaltová zmes na hydroizoláciu mostoviek Microplast; Asfaltové zmesi 25.04.2023 ..
DR Unit, spol. s r. o., Nová 15, 902 03 Pezinok
DR Unit, spol. s r. o.
00014/TSUS/Y/2018/Z Systém vsakovania dažďovej vody Ekodren DRENBLOK DB 25.04.2023 ..
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca
Betonáreň "D" (TMC 60)
SK04-ZSV-2245 (4.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 24.04.2023 ..
SAND, s.r.o., Drevárska ulica 5410/10, 058 01 Poprad
Pieskovňa Borský Peter
1301-CPR-0111 (4.v) Kamenivo 24.04.2023 ..
HANGZHOU SYNOX PIGMENTS CO.,LTD, Room1304, Tianheng Building No.1509 Binsheng Road, Binjiang, 310051 Hangzhou, Zhejiang
SYNOX-PIGMENT PLANT 1
1301-CPR-2168 Pigmenty 21.04.2023 ..
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Mondi SCP, a.s.
00008/TSUS/B/2023 Vláknité kaly PM 19 21.04.2023 ..
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Mondi SCP, a.s.
00007/TSUS/B/2023 Kaly zo zeleného výluhu 21.04.2023 ..
Jaroslav Hutňan AGROBET, Karpatská 804/10, 089 01 Svidník
výrobňa Breznica
SK04-ZSV-1131/Z Zrušený Betón podľaSTN EN 206 20.04.2023 ..
TRANSBETON - VÝROBA spol. s r.o, MLYNSKÁ 1566/2, 932 01 Veľký Meder
TRANSBETON - VÝROBA spol. s r.o
1301-CPR-1007/Z Betónové murovacie prvky 20.04.2023 ..
Betonpartner Magyarország Kft., Zádor utca 3., 1186 Budapest
Betonpartner Magyarország Kft.
1301-CPR-2167 Portlandský kompozitný cement 19.04.2023 ..
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín
STACHEMA CZ s.r.o.
ETA 23/0113 Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) STACHEMA PUR THERM 18.04.2023 ..
STACHEMA Bratislava, a.s., Železničná 714/180, 900 41 Rovinka
Závod Elektrárne Nováky
1301-CPR-0275/Z Popolček do betónu STACHESIL P 18.04.2023 ..
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Mondi SCP, a.s.
00008/TSUS/B/2023 Vláknité kaly PM 19 18.04.2023 ..
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Mondi SCP, a.s.
00007/TSUS/B/2023 Kaly zo zeleného výluhu 18.04.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
CB Pezinok
SK04-ZSV-2921 (3.v) Betón podľa STN EN 206 17.04.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Príjazdná 7/A, Bratislava
SK04-ZSV-2141 (8.v) Betón podľa STN EN 206 17.04.2023 ..
MAREK-MYJAVA s. r. o., Petra Tvrdého 180/3, 907 01 Myjava
MAREK-MYJAVA s. r. o.
SK TP - 23/0009 Jednoduché výtokové armatúry a zmiešavacie batérie 17.04.2023 ..
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 KOŠICE
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
1301-CPR-2166 Betónové prefabrikáty. Mostné dielce podľa EN 15050 17.04.2023 ..
HOLES, s.r.o., Janova Lehota 274, 966 24 Janova Lehota
HOLES, s.r.o.
1301-CPR-0498/P Kamenivo 17.04.2023 ..
Raketa Betón s. r. o., Kvetná 1506/6C, 900 41 Rovinka
výrobňa Oľdza
SK04-ZSV-3219 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 14.04.2023 ..
Raketa Betón s. r. o., Kvetná 1506/6C, 900 41 Rovinka
výrobňa Oľdza
SK04-ZSV-3218 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 14.04.2023 ..
Raketa Betón s. r. o., Kvetná 1506/6C, 900 41 Rovinka
výrobňa Oľdza
SK04-ZSV-3217 Betón podľa STN EN 206 14.04.2023 ..
HELLENIC HALYVOURGIA S.A., 86a, Othonos & Kokkota Str., 14561 Kifissia, Attika
výrobňa Volos
SK04-ZSV-3216 Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500C v tyčiach a vo zvitkoch 14.04.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2165 Oceľová sieť s vysokoun pevnosťou v ťahu DELTAX® G80/2 (double) 14.04.2023 ..
AQUAMONT, spol. s r.o., Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo
výrobňa Matúškovo
SK04-ZSV-2099 (4.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi. 13.04.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 23/0232 Oceľová sieť s vysokou pevnosťou v ťahu DELTAX® G80/2 (double) 13.04.2023 ..
MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milano
MAPEI S.p.A.
SK04-ZSV-2612 (3.v) Výrobky na dodatočné zosilnenie betónových konštrukcií MAPEI MapeWrap Primer 1, CARBOPLATE, MapeWrap C UNI-AX, MapeWrap C UNI-AX HM a MapeWrap C FIOCCO 12.04.2023 ..
PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
výrobňa Tovární 842/9
1301-CPR-2164 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 12.04.2023 ..
PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
výrobňa Tovární 842/9
1301-CPR-1828 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 12.04.2023 ..
Kalitek-Slovakia s.r.o., Stará tehelňa - areál, 038 52 Sučany
Kalitek-Slovakia s.r.o.
SK04-ZSV-2881 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST, typy FR 90, FR65 a ECONOLINE ST 11.04.2023 ..
ALUMONT BUILDING a.s., U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
výrobňa Rychvald
1301-CPR-2163 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 11.04.2023 ..
Geus okna a.s., Modřanská 409/68, Modřany, 143 00 Praha 4
výrobňa Kralupy nad Vltavou
1301-CPR-1963 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 11.04.2023 ..
Geus okna a.s., Modřanská 409/68, Modřany, 143 00 Praha 4
výrobňa Kralupy nad Vltavou
1301-CPR-1962 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 11.04.2023 ..
ALUMONT BUILDING a.s., U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
výrobňa Rychvald
1301-CPR-1619 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 11.04.2023 ..
ALUMONT BUILDING a.s., U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
výrobňa Rychvald
1301-CPR-1618 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 11.04.2023 ..
DS mont a.s., Dlhá 88, 010 09 Žilina
DS mont a.s.
SK04-ZSV-3215 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 06.04.2023 ..
DS mont a.s., Dlhá 88, 010 09 Žilina
DS mont a.s.
1301-CPR-2162 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI 06.04.2023 ..
DS mont a.s., Dlhá 88, 010 09 Žilina
DS mont a.s.
1301-CPR-2161 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 06.04.2023 ..
DS mont a.s., Dlhá 88, 010 09 Žilina
DS mont a.s.
1301-CPR-2160 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 06.04.2023 ..
DS mont a.s., Dlhá 88, 010 09 Žilina
DS mont a.s.
1301-CPR-2159 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 06.04.2023 ..
DS mont a.s., Dlhá 88, 010 09 Žilina
DS mont a.s.
1301-CPR-2158 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 06.04.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
1301-CPR-2157 Zostava na ochranu proti lavínam AVAMAC Dk 3.0 N 3.2 06.04.2023 ..
ŽANEX ZAGRODY Sp. z o.o., ul. Glówna 17, 34-433 Nowa Biala
výrobňa Jablonka
SK04-ZSV-3214 Betón podľa STN EN 206 05.04.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-3212 Zeo RMX Eco – prímes druhu II na použitie do betónov a mált vrátane injektážnych mált 05.04.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Vlkanová
SK04-ZSV-3017 (2.v) Cementom stmelené zmesi; Hydraulicky stmelené zmesi 05.04.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Lieskovec
SK04-ZSV-3016 (2.v) Cementom stmelené zmesi; Hydraulicky stmelené zmesi 05.04.2023 ..
ŽANEX Sp. z o.o., ul. Ludzmierska 34b, 34-400 Nowy Targ
betonáreň Jablonka
SK04-ZSV-2428/Z Betón STN EN 206 05.04.2023 ..
HELLENIC HALYVOURGIA S.A., 86a, Othonos & Kokkota Str., 14561 Kifissia, Attika
HELLENIC HALYVOURGIA S.A.
SK TP - 23/0011 Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500C v tyčiach a vo zvitkoch 04.04.2023 ..
Premac, spol. s r. o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Premac, spol. s r. o.
SK TP - 20/0008 (3.v) Železobetónové dielce pre nástupištia – nástupištné hrany a nástupištné rampové prefabrikáty 04.04.2023 ..
Renseri Group s. r. o., Poštová 81, 900 27 Bernolákovo
výrobňa Dunajská Lužná
SK04-ZSV-3096/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 03.04.2023 ..
Renseri Group s. r. o., Poštová 81, 900 27 Bernolákovo
výrobňa Dunajská Lužná
SK04-ZSV-3095/Z Betón STN 73 6123 03.04.2023 ..
Renseri Group s. r. o., Poštová 81, 900 27 Bernolákovo
výrobňa Dunajská Lužná
SK04-ZSV-3094/Z Betón 03.04.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
betonáteň Rajec
SK04-ZSV-3211 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 31.03.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
betonáteň Rajec
SK04-ZSV-3210 Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 31.03.2023 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
betonáteň Rajec
SK04-ZSV-3209 Betón podľa STN EN 206 31.03.2023 ..
MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
MI Roads a.s.
SK04-ZSV-3208 Injektážna malta na predpínaciu výstuž 31.03.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 23/0007 Zeo RMX Eco – prímes druhu II na použitie do betónov a mált vrátane injektážnych mált 31.03.2023 ..
DECRO BZENEC, spol. s r.o., U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
DECRO BZENEC, spol. s r.o.
1301-CPR-2156 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 31.03.2023 ..
ALWIN START s.r.o., Volenská 1680, 739 34 Šenov
ALWIN START s.r.o.
1301-CPR-1726 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 31.03.2023 ..
ALWIN START s.r.o., Volenská 1680, 739 34 Šenov
ALWIN START s.r.o.
1301-CPR-1725 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 31.03.2023 ..
DECRO BZENEC, spol. s r.o., U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
DECRO BZENEC, spol. s r.o.
1301-CPR-1718 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 31.03.2023 ..
DECRO BZENEC, spol. s r.o., U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
DECRO BZENEC, spol. s r.o.
1301-CPR-1717 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 31.03.2023 ..
MEA Water Management Slovensko s. r. o., Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management Slovensko s. r. o.
SK04-ZSV-3207 Montované kompozitné zábradlie 30.03.2023 ..
WSA offroad s.r.o., Štúrova 20, 977 01 Brezno
betonáreň Valaská
SK04-ZSV-3056/Ze Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 30.03.2023 ..
WSA offroad s.r.o., Štúrova 20, 977 01 Brezno
betonáreň Valaská
SK04-ZSV-2923/Ze Betón podľa STN EN 206 30.03.2023 ..
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka, Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka
SK04-ZSV-2403/Z Montované kompozitné zábradlie. 30.03.2023 ..
ELASTIC, s.r.o., Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava
výrobňa Mládežnícka 810
SK04-ZSV-1431 (7.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D 30.03.2023 ..
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka, Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka
SK TP - 17/0061/Z Montované kompozitné zábradlie 30.03.2023 ..
SUPERLIT BORU SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Cumhuriyet Cad. No. 155/3, 34367 Harbiye ISTANBUL
SUPERLIT BORU SANAYI ANONIM ŞIRKETI
SK TP - 14/0053 (2.v) Systém SUPERLIT GRP CC 30.03.2023 ..
ELASTIC, s.r.o., Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava
výrobňa Mládežnícka 810
1301-CPR-1796 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 30.03.2023 ..
ELASTIC, s.r.o., Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava
výrobňa Mládežnícka 810
1301-CPR-1795 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 30.03.2023 ..
UNIASFALT, s. r. o., , 919 09 Šelpice 136
Obaľovacie centrum Horný Hričov
1301-CPR-1761 (8.v) Asfaltové zmesi 30.03.2023 ..
Požární uzávěry Praha s.r.o., Konviktská 998/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
výrobňa Mělník
1301-CPR-1711 (2.v) Otváracie jednokrídlové a dvojkrídlové okno vrátane otváracieho horného svetlíka s požiarnou odolnosťou z dreva, typ PUP IV-68 30.03.2023 ..
Požární uzávěry Praha s.r.o., Konviktská 998/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
výrobňa Mělník
1301-CPR-1710 (2.v) Vonkajšie otočné jednokrídlové a dvojkrídlové dvere vrátane pevného horného/bočného svetlíka s požiarnou odolnosťou z dreva, typ PUP IV-68 30.03.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Kvetnica
1301-CPR-0394 (34.v) Asfaltové zmesi 30.03.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Šemša
1301-CPR-0392 (31.v) Asfaltové zmesi 30.03.2023 ..
ALPINA GRATE EUROPE s.r.o., Širiava 460/25, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Areál priemyselného parku
00018/TSUS/P/2019/Za Kompozitné rošty ALPINA GRATE 30.03.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
PRODUKT BG inženjering d.o.o.
SK04-ZSV-2890 (2.v) Mostné dilatačné závery TENSA®GRIP a TENSA®RAIL RSU 29.03.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
mageba Slovakia s.r.o.
SK04-ZSV-2541 (3.v) Mostné dilatačné závery TENSA®GRIP, typy: RS-60, RS-80 a RS-90 (bez sínusových platní) a RS-LS-100 (so sínusovými platňami); Mostné dilatačné závery TENSA®RAIL RSU, typy: RSU-80, RSU-150, RSU-200, RSU-240, RSU300, RSU-350, RSU-400 a RSU-510 29.03.2023 ..
MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milano
MAPEI S.p.A.
SK TP - 18/0054 (3.v) Výrobky na dodatočné zosilnenie betónových konštrukcií: MAPEI MapeWrap Primer 1, CARBOPLATE, MapeWrap C UNI-AX HM, MapeWrap C UNI-AX, MapeWrap C FIOCCO 29.03.2023 ..
ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
ANEKO SK, a.s.
SK04-ZSV-1614 (7.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typ MB 78 EI 28.03.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
1301-CPR-2155 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám RB 2000 H4 28.03.2023 ..
ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
ANEKO SK, a.s.
1301-CPR-1599 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 28.03.2023 ..
ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
ANEKO SK, a.s.
1301-CPR-1598 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 28.03.2023 ..
GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS, S.A.U., Calle José Maria Quijano, s/n, 39400 Los Corrales De Buelna - Cantabria
TYCSA PSC
SK04-ZSV-2592 (2.v) Oceľové sedemdrôtové laná s nízkou relaxáciou 27.03.2023 ..
FGS Slovakia s. r. o., Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
FGS Slovakia s. r. o.
SK04-ZSV-2324 (2.v) Prefabrikované stavebné bunky. Modulový systém FGS Slovakia 27.03.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
mageba sa
SK TP - 17/0060 (4.v) Mostné dilatačné závery TENSA®GRIP a TENSA®RAIL RSU 27.03.2023 ..
SARITA S.r.l., Strada Statale per Voghera, 29, 15057 Tortona (AL)
SARITA S.r.l.
1301-CPR-2154 Oceľové konštrukčné prvky 27.03.2023 ..
G.S. S.r.l. - Industrial Service Italia, Via Pianette, 16, 26010 Bagnolo Cremasco (CR)
výrobňa Ripalta Cremasca (CR)
1301-CPR-2153 Oceľové konštrukčné prvky 27.03.2023 ..
STAVREM PLUS, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec
STAVREM PLUS, s.r.o.
1301-CPR-2152 Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El60 24.03.2023 ..
STAVREM PLUS, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec
STAVREM PLUS, s.r.o.
1301-CPR-2151 Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El30 24.03.2023 ..
ORIGINAL MASÍV, s.r.o., K cintorínu 852/51A, 010 04 Žilina - Bánová
ORIGINAL MASÍV, s.r.o.
1301-CPR-1070/Z Zrubové domy ORIGINAL MASÍV 24.03.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
1301-CPR-2150 Vysokopecný cement EN 197-1 - CEM III/A 42,5 R biely 22.03.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
1301-CPR-2149 Vysokopecný cement EN 197-1 - CEM III/A 42,5 N biely 22.03.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Československých tankistov 2, Záhorská Bys
SK04-ZSV-2302 (6.v) Betón STN 73 6124-2; Hydraulicky stmelené zmesi; Betón STN 73 6123; Betón STN EN 206 20.03.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
1301-CPR-2147 Portlandský cement s vápencom EN 197-1 – CEM II/A-LL 52,5 N 20.03.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
1301-CPR-2146 Portlandský troskový cement EN 197-1 – CEM II/A-S 52,5 N 20.03.2023 ..
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce
EXCEL MIX, s.r.o.
1301-CPR-1587/P Superplastifikačné prísady do betónu 20.03.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Zbudza
1301-CPR-0393 (32.v) Asfaltové zmesi 20.03.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 22/0836 Zostava na ochranu proti padajúcim skalámt RB 2000 H4 17.03.2023 ..
Migoli s. r. o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice
výrobňa Sekčovská 46
1301-CPR-2145 Oceľové osvetľovacie stožiare rúrové typy: SV3, SV4, SV5, SV6, SV7, BV3, BV4, BV5, BV6, BV7, SVP3, SVP4, SVP5, SVP6, SVP7, BVP3, BVP4, BVP5, BVP6, BVP7 17.03.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Zbudza
1301-CPR-0382 (49.v) Asfaltové zmesi 17.03.2023 ..
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
ARMSTAV, s.r.o.
00005/TSUS/P/2017/Z Cestný panel 17.03.2023 ..
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
ARMSTAV, s.r.o.
00004/TSUS/P/2023 Cestné panely KZD 17.03.2023 ..
COLAB a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača
výrobňa Trnava
1301-CPR-2144 Hliníková konštrukcia na montáž fotovoltaických panelov na ploché strechy 16.03.2023 ..
MARUNA, s.r.o., Terchová 999, 013 06 Terchová
MARUNA, s.r.o.
1301-CPR-2010/Z Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom 16.03.2023 ..
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
ARMSTAV, s.r.o.
1301-CPR-1255 (3.v) Betónové prefabrikáty: stropné dosky pre filigránové; schodiská; mostné dielce; základové prvky 16.03.2023 ..
VESTKAM, s. r. o., Horné Vestenice 307, 972 22 HORNÉ VESTENICE
VESTKAM, s. r. o.
1301-CPR-0130 (3.v) P4 Prírodné kamenivo 16.03.2023 ..
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
ARMSTAV, s.r.o.
00004/TSUS/P/2023 Cestné panely KZD 16.03.2023 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Kopčianska, Bratislava
SK04-ZSV-2228 (7.v) Betón STN 73 6124-2 – MCB D; Cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy; Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123; Betón podľa STN EN 206 15.03.2023 ..
MARIO VIDAK & C. Snc, Zona Art. Dolina, 507/8, 34018 San Dorligo Della Valle (TS)
MARIO VIDAK & C. Snc
1301-CPR-1246/Z Oceľové konštrukčné prvky 15.03.2023 ..
FGS Slovakia s. r. o., Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
FGS Slovakia s. r. o.
SK TP - 16/0130 (2.v) Modulový systém FGS Slovakia 14.03.2023 ..
CMC POLAND Sp. z o.o., ul. PIŁSUDSKIEGO, nr 82,, 42 400 ZAWIERCIE
výrobňa v Dąbrowa Górnicza
SK04-ZSV-3206 Oceľová rebierková výstuž B500SP v tyčiach a vo zvitkoch 13.03.2023 ..
ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
ALUSTEEL, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2871/P Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST. 13.03.2023 ..
EMOS ALUMATIC, s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica
EMOS ALUMATIC, s.r.o.
SK04-ZSV-2686 (3.v) Vonkajšie otočné dvere ALUPROF; Otváracie okná ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie dvere ALUPROF; Vnútorné dvere ALUPROF; Posuvné dvere YAWAL; Dvere YAWAL TM 13.03.2023 ..
ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
ALUSTEEL, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2644/P Otváracie okná SCHÜCO; Vonkajšie otočné dvere SCHÜCO; Vnútorné otočné ALIPLAST; Dvere a okná systém WICONA; ALUPRO 13.03.2023 ..
ALUDOS, s. r. o., Robotnícka 2136/72, 017 01 Považská Bystrica
ALUDOS, s. r. o.
SK04-ZSV-2378 (4.v) Vonkajšie otočné dvere a otváracie okná z hliníkového profilového systému ALUPROF; Vnútorné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF 13.03.2023 ..
ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
ALUSTEEL, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2370/P Otváracie okná SCHÜCO; Vonkajšie otočné dvere SCHÜCO; Vnútorné otočné ALIPLAST; Dvere a okná systém WICONA; ALUPRO 13.03.2023 ..
EMOS ALUMATIC, s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica
EMOS ALUMATIC, s.r.o.
SK04-ZSV-2101/Z Posuvné automatické dvere s požiarnou odolnosťou systému YAWAL TM 75 13.03.2023 ..
ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
ALUSTEEL, spol. s r.o.
1301-CPR-1998/P Otváracie okná SCHÜCO; Vonkajšie otočné dvere SCHÜCO; Vnútorné otočné ALIPLAST; Dvere a okná systém WICONA; ALUPRO 13.03.2023 ..
ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
ALUSTEEL, spol. s r.o.
1301-CPR-1997/P Otváracie okná SCHÜCO; Vonkajšie otočné dvere SCHÜCO; Vnútorné otočné ALIPLAST; Dvere a okná systém WICONA; ALUPRO 13.03.2023 ..
ALUSTEEL, spol. s r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
ALUSTEEL, spol. s r.o.
1301-CPR-1996/P Otváracie okná SCHÜCO; Vonkajšie otočné dvere SCHÜCO; Vnútorné otočné ALIPLAST; Dvere a okná systém WICONA; ALUPRO 13.03.2023 ..
EMOS ALUMATIC, s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica
EMOS ALUMATIC, s.r.o.
1301-CPR-1792 (2.v) Vonkajšie otočné dvere ALUPROF; Otváracie okná ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie dvere ALUPROF; Vnútorné dvere ALUPROF; Posuvné dvere YAWAL; Dvere YAWAL TM 13.03.2023 ..
EMOS ALUMATIC, s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica
EMOS ALUMATIC, s.r.o.
1301-CPR-1791 (2.v) Vonkajšie otočné dvere ALUPROF; Otváracie okná ALUPROF MB 86 EI; Vonkajšie dvere ALUPROF; Vnútorné dvere ALUPROF; Posuvné dvere YAWAL; Dvere YAWAL TM 13.03.2023 ..
ALUDOS, s. r. o., Robotnícka 2136/72, 017 01 Považská Bystrica
ALUDOS, s. r. o.
1301-CPR-1602 (2.v) Vonkajšie otočné dvere a otváracie okná z hliníkového profilového systému ALUPROF; Vnútorné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF 13.03.2023 ..
ALUDOS, s. r. o., Robotnícka 2136/72, 017 01 Považská Bystrica
ALUDOS, s. r. o.
1301-CPR-1601 (2.v) Vonkajšie otočné dvere a otváracie okná z hliníkového profilového systému ALUPROF; Vnútorné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF 13.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
SK04-ZSV-2715 (2.v) Svahový stabilizačný systém “HPN+ 60/60/4.6”; “Sigma 50/3.2”; Svahový stabilizačný systém „TS-HPN“ a „TS-HPN+“ 10.03.2023 ..
FAIR aluminium, s.r.o., Udiča 729, 018 01 UDIČA
FAIR aluminium, s.r.o.
SK04-ZSV-1041 (10.v) Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF MB 78 EI, Dvere tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF MB 45D 10.03.2023 ..
Algate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava
výrobňa Technická ul.
1301-CPR-2143 Otváracie okná vrátane dolných svetlíkov alebo balkónové dvere s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému WICONA WICLINE 75FP 10.03.2023 ..
Algate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava
výrobňa Technická ul.
1301-CPR-2142 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI60 10.03.2023 ..
Algate, s. r. o., Švabinského 5, 851 01 Bratislava
výrobňa Technická ul.
1301-CPR-2141 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému WICONA WICSTYLE 77FP, typ EI30 10.03.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Bratislava (Stará Ivanská cesta)
SK04-ZSV-2734 (4.v) Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi. 09.03.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Bratislava (Stará Ivanská cesta)
SK04-ZSV-2732 (4.v) P2 Betón podľa STN EN 206 09.03.2023 ..
RBETÓN, s. r. o., Za hrádzou 1325/42, 900 41 Rovinka
Centrálna betonáreň Rovinka
SK04-ZSV-0621/P Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 09.03.2023 ..
RBETÓN, s. r. o., Za hrádzou 1325/42, 900 41 Rovinka
Centrálna betonáreň Rovinka
SK04-ZSV-0433/P Betón podľa STN EN 206 09.03.2023 ..
Hinton, a.s., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
výrobňa Milovice - Mladá
1301-CPR-1944 (2.v) Otváracie okná systém ALUPROF; Vonkajšie otočné dvere z hliníkového profilového systému ALUPROF 09.03.2023 ..
Hinton, a.s., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
výrobňa Milovice - Mladá
1301-CPR-1943 (2.v) Otváracie okná systém ALUPROF; Vonkajšie otočné dvere z hliníkového profilového systému ALUPROF 09.03.2023 ..
Menhir CB s.r.o., Nedabyle č. p. 137, 370 07 Nedabyle
Menhir CB s.r.o.
1301-CPR-1691 (2.v) Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF; Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF 09.03.2023 ..
Menhir CB s.r.o., Nedabyle č. p. 137, 370 07 Nedabyle
Menhir CB s.r.o.
1301-CPR-1690 (2.v) Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF; Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF 09.03.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-1274 (4.v) Systémy na ochranu proti padajúcim skalám; Kotvy; Oceľové siete na zachytávanie nestabilných svahov; 09.03.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-1264 (2.v) Systémy na ochranu proti padajúcim skalám; Kotvy; Oceľové siete na zachytávanie nestabilných svahov; 09.03.2023 ..
AQUAMONT, spol. s r.o., Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo
výrobňa Matúškovo
SK04-ZSV-2099 (3.v) Hydraulicky stmelené zmesi; Betón pre cementobetónové kryty vozoviek; 08.03.2023 ..
Čamaj Ján s.r.o., Antolská 28, 969 01 Banská Štiavnica
Čamaj Ján s.r.o.
SK04-ZSV-2099 (3.v) Cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy; Betón pre cementobetónové kryty vozoviek; Betón 08.03.2023 ..
B a B plus, s.r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno
Lom Rokoš
SK04-ZSV-2082/P Nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 08.03.2023 ..
AQUAMONT, spol. s r.o., Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo
výrobňa Matúškovo
SK04-ZSV-0323 (6.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 08.03.2023 ..
B a B plus, s.r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno
Lom Rokoš
1301-CPR-0894/P Kamenivo podľa EN 13242, EN 12620 08.03.2023 ..
MULTITECH, s.r.o., Veterná č. 1, 931 01 ŠAMORÍN
Betonáreň Tomášov
SK04-ZSV-3204 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 07.03.2023 ..
GUTTE, s.r.o., Pačérok 3, 946 03 Kolárovo
Betonáreň Kolárovo
SK04-ZSV-1742 (7.v) Betón podľa STN EN 206 07.03.2023 ..
CMC POLAND Sp. z o.o., ul. PIŁSUDSKIEGO, nr 82,, 42 400 ZAWIERCIE
CMC POLAND Sp. z o.o.
SK TP - 23/0008 Oceľová rebierková výstuž B500SP v tyčiach a vo zvitkoch 07.03.2023 ..
DEFENDOOR CZ s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno - Dolní Heršpice
ZPHU Alsecco Sp. z o.o.
1301-CPR-1990/Z Vonkajšie dvere a otvárané okná s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém YAWAL TM 75EI 07.03.2023 ..
DEFENDOOR CZ s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno - Dolní Heršpice
ZPHU Alsecco Sp. z o.o.
1301-CPR-1989/Z Vonkajšie dvere a otvárané okná s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém YAWAL TM 75EI 07.03.2023 ..
Galdo, s.r.o., Kovařovicova 1139/2, Krč, 140 00 Praha 4
výrobňa Križíkova 2343
1301-CPR-1960 (2.v) Otváracie okná REYNAERS; Vonkajšie otočné dvere z hliníkového profilového systému REYNAERS 07.03.2023 ..
Galdo, s.r.o., Kovařovicova 1139/2, Krč, 140 00 Praha 4
výrobňa Križíkova 2343
1301-CPR-1959 (2.v) Otváracie okná REYNAERS; Vonkajšie otočné dvere z hliníkového profilového systému REYNAERS 07.03.2023 ..
Galdo, s.r.o., Kovařovicova 1139/2, Krč, 140 00 Praha 4
výrobňa Križíkova 2343
1301-CPR-1958 (2.v) Otváracie okná REYNAERS; Vonkajšie otočné dvere z hliníkového profilového systému REYNAERS 07.03.2023 ..
Galdo, s.r.o., Kovařovicova 1139/2, Krč, 140 00 Praha 4
výrobňa Križíkova 2343
1301-CPR-1957 (2.v) Otváracie okná REYNAERS; Vonkajšie otočné dvere z hliníkového profilového systému REYNAERS 07.03.2023 ..
ALUFORES, s.r.o., Mikulášsdká 422/7, 326 00 Plzeň
ALUFORES, s.r.o.
1301-CPR-1737 (2.v) Vonkajšie otočné dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALIPLAST FR90, typ El60; ALIPLAST FR90, typ El30 07.03.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-3042 (2.v) Mletý zeolit ZeoBau; Zmesné spojivo KlinoLIME; Zmesné spojivo KlinoCEM 06.03.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-2959 (2.v) Prímes do betónov a mált vrátane injektážnych mált Zeo RMX 06.03.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-2563 (2.v) Mletý zeolit ZeoBau; 06.03.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK04-ZSV-2194 (5.v) Prímes do betónov a mált vrátane injektážnych mált ZeoSlag; 06.03.2023 ..
AB GROUP CERAMICS SRL, Preluci no 3, 607012 Agas Village, Bacau County
výrobňa Comanesti, Bacau County
1301-CPR-2140 Komínový systém KaminHorn 06.03.2023 ..
REG Group Ltd t/a Growtivation, Unit 1-2, 39 Chartwell Road, Lancing Business Park, BN15 8TU Lancing, West Sussex
Factory code 100CCALK
1301-CPR-2116 (2.v) Geotextília, typ: GROUNDTEX Woven Geo Fabric 06.03.2023 ..
GWS Ground Waterproofing Systems, s.r.o., Karlovarská 814/115, 161 00 Praha 6
výrobňa 59-540
1301-CPR-1993 (2.v) Geosyntetická zábrana M-FOIL PVC 06.03.2023 ..
GWS Ground Waterproofing Systems, s.r.o., Karlovarská 814/115, 161 00 Praha 6
výrobňa 59-540
1301-CPR-1626 (3.v) Hydroizolačná fólia M-FOIL PVC 06.03.2023 ..
AB GROUP CERAMICS SRL, Preluci no 3, 607012 Agas Village, Bacau County
AB GROUP CERAMICS SRL
1301-CPR-1423/Z Komínový systém KaminHorn 06.03.2023 ..
BAKS – Kazimierz Sielski, Jagodne 5, 05-480 Karczew
BAKS – Kazimierz Sielski
SK04-ZSV-3202 Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari 03.03.2023 ..
BAKS – Kazimierz Sielski, Jagodne 5, 05-480 Karczew
BAKS – Kazimierz Sielski
SK04-ZSV-2287/Z Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari 03.03.2023 ..
Officine Maccaferri S.p.A., Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa - Bologna
Officine Maccaferri S.p.A.
ETA 22/0461 (2.v) Zostava na ochranu proti lavínam AVAMAC Dk 3.0 N 3.2 03.03.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 17/0118 (4.v) Systém sietí z oceľových drôtov s vyskou pevnosťou v ťahu TECCO®G65/3 03.03.2023 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
ETA 17/0113 (2.v) Systém sietí z oceľových drôtov s vyskou pevnosťou v ťahu TECCO®G65/3 STAINLESS 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
1301-CPR-2139 Kotva zo špirálového lana DMA (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a 24) 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2138 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 1000 Ec 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2137 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 250 E 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2136 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 3000 EVO 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2135 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 100 Ev 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2133 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 500 Ec 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2132 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 3000 Ev 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2131 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 1000 Ev 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2130 Zostava na udržanie tokov sutiny a plytkých zosuvov/skalných tokov sutiny DEBRIS STOP 150-HM 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2129 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 100 E DIM 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2128 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 100 E 3.0 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2127 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 500 Ev 03.03.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
výrobňa v Obertrum am See
1301-CPR-2126 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 2000 Ev 03.03.2023 ..
Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15101 Lahti
Peikko Slovakia s.r.o.
SK04-ZSV-3201 Spriahnutý oceľobetónový nosník so zváraným oceľovým nosníkom DELTABEAM® 02.03.2023 ..
Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15101 Lahti
Peikko Romania SRL
SK04-ZSV-3201 Spriahnutý oceľobetónový nosník so zváraným oceľovým nosníkom DELTABEAM® 02.03.2023 ..
ViOn, a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
ViOn, a.s.
SK04-ZSV-0149 (15.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek; Hydraulicky stmelené zmesi; Betón 02.03.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 20/0053 (2.v) Zeo RMX 01.03.2023 ..
PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, 059 35 Batizovce
PYROBATYS SK, s.r.o.
1301-CPR-1999/P Sklo s požiarnou odolnosťou PYROBATYS 01.03.2023 ..
AQUA - VITA spol.s r.o., Galvaniho 12/A, 821 04 BRATISLAVA
AQUA - VITA spol.s r.o.
SK04-ZSV-1956 (3.v) Dilatačné zariadenie mostov DOPRAFLEX – DX 28.02.2023 ..
TRANSBETON - VÝROBA spol. s r.o, MLYNSKÁ 1566/2, 932 01 Veľký Meder
TRANSBETON - VÝROBA spol. s r.o
SK TP - 23/0005 Železobetónová prefabrikovaná nádrž 28.02.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 16/0020 (5.v) ZeoSlag 28.02.2023 ..
PCC MORAVA - CHEM s.r.o., Leoše Janáčka 798/20, 737 01 Český Těšín
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
ETA 14/0118 (4.v) Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) NEW-THERM® SYSTEM/Crossin Front System/TERRIX® EI-PU 28.02.2023 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Zbudza
1301-CPR-0393 (31.v) Asfaltové zmesi 28.02.2023 ..
Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15101 Lahti
Peikko Group Oy
SK TP - 23/0006 Spriahnutý oceľobetónový nosník so zváraným oceľovým nosníkom DELTABEAM® 27.02.2023 ..
AQUA - VITA spol.s r.o., Galvaniho 12/A, 821 04 BRATISLAVA
AQUA - VITA spol.s r.o.
SK TP - 14/0056 (3.v) Dilatačné zariadenie mostov DOPRAFLEX – DX 24.02.2023 ..
KINGLAND-GX-2022
1301-CPR-2124 Pigmenty 24.02.2023 ..
Miroslav Včelka - TASTE, Orgovánova 1070/4, 905 01 Senica
výrobňa Hurbanova 542
1301-CPR-2123 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI 24.02.2023 ..
Miroslav Včelka - TASTE, Orgovánova 1070/4, 905 01 Senica
výrobňa Hurbanova 542
1301-CPR-2122 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 24.02.2023 ..
Miroslav Včelka - TASTE, Orgovánova 1070/4, 905 01 Senica
výrobňa Hurbanova 542
1301-CPR-2121 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 24.02.2023 ..
Miroslav Včelka - TASTE, Orgovánova 1070/4, 905 01 Senica
výrobňa Hurbanova 542
1301-CPR-2120 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 24.02.2023 ..
Miroslav Včelka - TASTE, Orgovánova 1070/4, 905 01 Senica
výrobňa Hurbanova 542
1301-CPR-2119 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 24.02.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
SK04-ZSV-3198 DanuMix C – prímes druhu II do betónov a mált vrátane injektážnych mált 23.02.2023 ..
Individual entrepreneur Vitrovyi Oleksandr, 11a Fedkovycha street, 78701 Verkhovyna
výrobňa v Krasnyk
1301-CPR-2118 Pevnostne triedené konštrukčné rezivo 23.02.2023 ..
CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany
CHYŽBET SK, s.r.o.
SK04-ZSV-3200 Betónový blok LEGOBLOK 22.02.2023 ..
H+H Polska Sp. z o.o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
Zakład Żelisławice
1301-CPR-1154/Z Murovacie prvky z autoklávovaného pórobetónu (Kategória I) 22.02.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 21/0033 (2.v) Zmesné spojivo KlinoCEM 21.02.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 21/0032 (2.v) Zmesné spojivo KlinoLIME 21.02.2023 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
SK TP - 18/0027 (2.v) Mletý zeolit ZeoBau 21.02.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
1301-CPR-1637 (2.v) Gabiónové produkty pozinkované; Gabiónové produkty potiahnuté zliatinou Zn/Al, Sieť na ochranu proti padajúcim skalám, TERRASYSTEM 21.02.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
1301-CPR-1573 (2.v) Gabiónové produkty pozinkované; Gabiónové produkty potiahnuté zliatinou Zn/Al, Sieť na ochranu proti padajúcim skalám, TERRASYSTEM 21.02.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
1301-CPR-1260 (2.v) Gabiónové produkty pozinkované; Gabiónové produkty potiahnuté zliatinou Zn/Al, Sieť na ochranu proti padajúcim skalám, TERRASYSTEM 21.02.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
1301-CPR-1259 (3.v) Gabiónové produkty pozinkované; Gabiónové produkty potiahnuté zliatinou Zn/Al, Sieť na ochranu proti padajúcim skalám, TERRASYSTEM 21.02.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Martin
SK04-ZSV-3199 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 20.02.2023 ..
GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS, S.A.U., Calle José Maria Quijano, s/n, 39400 Los Corrales De Buelna - Cantabria
GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS, S.A.U.
SK TP - 16/0065 (2.v) Oceľové sedemdrôtové laná s nízkou relaxáciou 20.02.2023 ..
Ninz S.p.A., Corso Trento, 2/A, I-38061 Ala (TN)
Ninz S.p.A.
SK04-ZSV-3197 Vnútorné dvere s požiarnou odolnosťou systém PROGET EI2 60 17.02.2023 ..
VIGANO PAVITEX S.p.A, Via Carlinga, 35, 24035 Curno (BG)
VIGANO PAVITEX S.p.A
1301-CPR-2117 MEGAMAT RS (dvojité točené drôtené pletivo + tepelne zváraná georohož) 17.02.2023 ..
KL & C CORP., LTD. CHINA, RM 1804, #1 Unit of Guotai Bldg, #35 Zhangzhou First Road, 266071 Qingdao, Shandong Province
výrobňa Feicheng Town, Linyi City
1301-CPR-2115 Geotextílie 17.02.2023 ..
Zoricak s.r.o., Mnoheľova 833/26, 058 01 Poprad
Engineering Project Company ECS-3.COM LLC
SK04-ZSV-3012/P Drevené stavebné zostavy EKOBLOCK RAINBOW ECOSYSTEM 16.02.2023 ..
SLOVITRANS, s. r. o., Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVITRANS, s. r. o.
1301-CPR-1008/Z Prírodné kamenivo do nestmelených a stmelených materiálov 16.02.2023 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Danucem Slovensko a.s.
SK TP - 23/0004 DanuMix C – prímes druhu II do betónov a mált vrátane injektážnych mált 15.02.2023 ..
DOVA, a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV
DOVA, a.s.
ETA 21/0877 Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém s omietkou (ETICS) PUR THERM 14.02.2023 ..
JZPVK-Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
Kameňolom Detva - Piešť
1301-CPR-1967 (2.v) Kameň na vodné stavby 13.02.2023 ..
littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
Trelleborg Izarra S.A.U.
SK04-ZSV-3196 Mostné dilatačné závery Transflex® 09.02.2023 ..
ABM Mosty s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Ferrobeton Slovensko s.r.o.
SK04-ZSV-3194 Železobetónové mostné prvky ABM Mosty 09.02.2023 ..
SKC foundry s. r. o., Továrenská 7, 943 03 Štúrovo
SKC foundry s. r. o.
SK04-ZSV-3195 FOUNDRYCEM – prímes druhu II na použitie do betónov a mált vrátane injektážnych mált 08.02.2023 ..
PD Gbely, a.s., Petroveská 1402/23, 908 45 GBELY
PD Gbely, a.s.
SK04-ZSV-1298 (5.v) Betón podľa STN EN 206 06.02.2023 ..
Trelleborg Izarra S.A.U., Calle San Vicente 23, 01440 Izarra, Álava
Trelleborg Izarra S.A.U.
SK TP - 23/0003 Mostné dilatačné závery Transflex® 03.02.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3193 Vnútorné otočné jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere s požiarnou odolnosťou, plné alebo čiastočne zasklené, s polodrážkou alebo bez polodrážky, v oceľovej zárubni 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3192 Vnútorné otočné jednokrídlové drevené dvere s požiarnou odolnosťou, zasklené, bez polodrážky, v oceľovej zárubni, typ LUX 32 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3191 Vnútorné otočné dvojkrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, plné, s dvomi polodrážkami, v oceľovej zárubni 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3190 Vnútorné otočné jednokrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, plné, s dvomi polodrážkami, v oceľovej zárubni, typ HL C 90 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3189 Vnútorné otočné dvojkrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, čiastočne zasklené, s polodrážkou, v oceľovej zárubni 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3188 Vnútorné otočné jednokrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, plné, s polodrážkou, v oceľovej zárubni 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3187 Vnútorné otočné dvojkrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, čiastočne zasklené, bez polodrážky, v oceľovej zárubni, typ LUX 32 DP B 31.01.2023 ..
Lignis s.r.o., Lískovec 156, 768 05 Koryčany
Lignis s.r.o.
SK04-ZSV-3186 Vnútorné otočné jednokrídlové oceľové dvere s požiarnou odolnosťou, plné, bez polodrážky, v oceľovej zárubni typ HL 10 EI30 DP1-BL 31.01.2023 ..
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan
Hilti Corporation, prevádzka Hilti Slovakia spol.
SK04-ZSV-3185 Jednoduché a dvojité príchytky X-FB a X-DFB s upevňovacími klincami X-EGN, X-GHP, X-GN a X-P B3 a príchytky typ X-ECH-FE 15MX, X-ECH-FE 30MX, X-EKB-FE 8 MX a X-EKB-FE 15 MX 31.01.2023 ..
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan
Hilti Corporation
SK04-ZSV-2573/Ze Jednoduché a dvojité príchytky X-FB a X-DFB s upevňovacími klincami X-EGN, X-GHP, X-GN a X-P B3 31.01.2023 ..
Fujian Lanmei Metal Products Co., Ltd.
1301-CPR-1197 (3.v) Oceľové vlákna do betónu skupina I, typy: UF055-3565ZN, UF075-6080ZN, UF062-60100ZN, UF062-60100MNP and UF075-6050MNP 31.01.2023 ..
Carpenteria Stocchetti S.r.l., Via dell Informatica, 7, 28924 Verbania (VB)
Carpenteria Stocchetti S.r.l.
1301-CPR-1909 (2.v) Oceľové konštrukčné prvky 30.01.2023 ..
MINER, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie Krásna Hôrka
1301-CPR-1670 (2.v) recyklované kamenivo 30.01.2023 ..
LEIER POLSKA, S.A., , 33-150 Wola Rzędzińska 155a
Zakład Malbork
1301-CPR-1054 (2.v) Betónové prefabrikáty. stropné dosky pre filigránové stropy podľa EN 13747; stenové prvky podľa EN 14992; schodiská podľa EN 14843; tyčové nosné prvky podľa EN 13225. 30.01.2023 ..
SAND, s.r.o., Drevárska ulica 5410/10, 058 01 Poprad
Pieskovňa Borský Peter
1301-CPR-0111 (3.v) Kamenivo podľa EN 12620, EN 13139, EN 13043 30.01.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
Mageba Hungary Kft.
SK04-ZSV-2791/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ – Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 27.01.2023 ..
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
LIKO-S, a.s.
SK04-ZSV-2938 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF 26.01.2023 ..
Beton Nitra s.r.o., Novozámocká 185/C, 949 05 Nitra
betonáreň Novozámocká 185
SK04-ZSV-2862 (3.v) Betón pre cementobetónové kryty vozoviek; 26.01.2023 ..
Beton Nitra s.r.o., Novozámocká 185/C, 949 05 Nitra
betonáreň Novozámocká 185
SK04-ZSV-2861 (4.v) Betón podľa STN EN 206 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant F
1301-CPR-2050/Z Oceľové vlákna do betónu: skupina I - Zenith 50, Zenith 60, Zenith 65, Zenith 65HT, Zenith 70, Zenith S55, Zenith S75 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant E
1301-CPR-1845/Z Nexus 50 – polymérové vlákna do betónu 26.01.2023 ..
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
LIKO-S, a.s.
1301-CPR-1628 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60, uvádzané na trh pod obchodným názvom FIRA 26.01.2023 ..
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
LIKO-S, a.s.
1301-CPR-1627 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30, uvádzané na trh pod obchodným názvom FIRA 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant C
1301-CPR-1490 (2.v) Polymérové makrosyntetické vlákna, Trieda II, typy: Nexus 85 a Nexus 50 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant E
1301-CPR-1490 (2.v) Polymérové makrosyntetické vlákna, Trieda II, typy: Nexus 85 a Nexus 50 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant A
1301-CPR-1488 (3.v) Oceľové vlákna, Skupina I, typy: Zenith 50, Zenith 60, Zenith 65, Zenith 65HT, Zenith 70, Zenith S55, Zenith S75 and HE07535HT 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant B
1301-CPR-1488 (3.v) Oceľové vlákna, Skupina I, typy: Zenith 50, Zenith 60, Zenith 65, Zenith 65HT, Zenith 70, Zenith S55, Zenith S75 and HE07535HT 26.01.2023 ..
Fibre Concrete Solutions Ltd., 12-16 Bridge Street, BT1 1LU Belfast
Plant F
1301-CPR-1488 (3.v) Oceľové vlákna, Skupina I, typy: Zenith 50, Zenith 60, Zenith 65, Zenith 65HT, Zenith 70, Zenith S55, Zenith S75 and HE07535HT 26.01.2023 ..
MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milano
MAPEI S.p.A.
00004/TSUS/T/2018/Z Penetračné náterové látky MAPEI na nenosné betónové a iné konštrukcie a výrobky 26.01.2023 ..
PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 ZEMIANSKE KOSTOĽANY
PORFIX - pórobetón, a.s.
SK TP - 15/0028 (2.v) Stropná vložka PORFIX 25.01.2023 ..
DRVEX, s.r.o., Lietava 611, 013 18 Lietava
Kameňolom Zaller
1301-CPR-1491/Z Prírodné kamenivo 25.01.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
mageba Slovakia s.r.o.
SK04-ZSV-3184 Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 24.01.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
PRODUKT BG inženjering d.o.o.
SK04-ZSV-2792 (3.v) Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 24.01.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
Mageba Hungary Kft.
SK04-ZSV-2791 (3.v) Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 24.01.2023 ..
Xella CZ, s. r. o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna
Xella CZ, s. r. o.
SK TP - 20/0030 (2.v) Stropné vložky Ytong 24.01.2023 ..
International Innovation Center, s. r. o., Trstená 1916, 028 01 Trstená
lom Rajecká Lesná - Úsypy
1301-CPR-1749 (1.v) P2 Kamenivo 24.01.2023 ..
Roľnícke družstvo " Vrátno ", Hradište pod Vrátnom, 906 12 HRADIŠTE POD VRÁTNOM
lom Dolinka
1301-CPR-0133 (4.v) P2 Kamenivo 24.01.2023 ..
PREFA - STAV, spol. s r.o., Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany
betonáreň Topoľčany
SK04-ZSV-0091 (10.v) Betón podľa STN EN 206 23.01.2023 ..
Premac, spol. s r. o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Premac, spol. s r. o.
SK TP - 18/0081 (2.v) Prvky plotového systému Maclit 23.01.2023 ..
SALA k.s., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
SALA k.s.
ETA 22/0682 SHU 2 - puzolánové a hydraulické materiály typu II 23.01.2023 ..
KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov
KOVING OK, s.r.o.
00013/TSUS/P/2021/Z Zvárané oceľové podlahové rošty a schodiskové stupne typ „SP“; Lisované oceľové podlahové rošty a schodiskové stupne typ „P“; Spojovací materiál – pružná spojka, štandardná spojka, dvojitá spojka, svorka s C-hákom 23.01.2023 ..
KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov
KOVING OK, s.r.o.
00001/TSUS/P/2023 Zvárané oceľové podlahové rošty a schodiskové stupne typ „SP“; Lisované oceľové podlahové rošty a schodiskové stupne typ „P“; Spojovací materiál – pružná spojka, štandardná spojka, dvojitá spojka, svorka s C-hákom; Rebríkové priečky 23.01.2023 ..
mageba sa, Solistrasse 68, 8180 Bülach
mageba sa
SK TP - 19/0051 (3.v) Hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD 20.01.2023 ..
KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov
KOVING OK, s.r.o.
00001/TSUS/P/2023 Zvárané oceľové podlahové rošty a schodiskové stupne typ „SP“; Lisované oceľové podlahové rošty a schodiskové stupne typ „P“; Spojovací materiál – pružná spojka, štandardná spojka, dvojitá spojka, svorka s C-hákom; Rebríkové priečky 20.01.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
ETA 16/0879 (3.v) Gabióny potiahnuté zliatinou Zn/Al, Zn/Al + PVC, Zn/Al + XPE 19.01.2023 ..
BAŇA Ružomberok, spol. s r. o., Bystrická 51, 034 01 RUŽOMBEROK
Lom Pod skalami
1301-CPR-0081 (5.v) P3 Kamenivo 19.01.2023 ..
Kingspan a.s. Jana Hejzlarová, Vážní 465, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Kingspan a.s. Jana Hejzlarová
SK04-ZSV-2339/Z Strešný panel KS 1000 TD Top-Dek s výplňou z IPN3 peny 18.01.2023 ..
Kingspan a.s. Jana Hejzlarová, Vážní 465, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Kingspan a.s. Jana Hejzlarová
SK TP - 16/0144 (2.v)/Z Strešný panel KS 1000 TD Top-Dek s výplňou z IPN3 peny 18.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0890 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 1000 Ec 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0885 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 250 E 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0861 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 3000 EVO 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0860 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 100 Ev 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0859 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 5000 Ev 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0858 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 500 Ec 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0857 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 3000 Ev 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0839 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 1000 Ev 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0838 Kotva zo špirálového lana DMA (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a 24) 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0837 Zostava na udržanie tokov sutiny a plytkých zosuvov/skalných tokov sutiny DEBRIS STOP 150-HM 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0814 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 100 E DIM 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0813 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP 100 E 3.0 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0812 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP – 500 Ev 17.01.2023 ..
Trumer Schutzbauten GmbH, Maria- Bühelstrasse 7, A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Trumer Schutzbauten GmbH
ETA 22/0811 Zostava na ochranu proti padajúcim skalám ISOSTOP – 2000 Ev 17.01.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
ETA 20/0819 (2.v) Sieť proti padajúcim skalám 17.01.2023 ..
L. MOLIOTIS P.C., Industrial Zone, 351400 Lamia
L. MOLIOTIS P.C.
ETA 16/0948 (2.v) Gabióny potiahnuté zliatinou Zn 17.01.2023 ..
STEEL GROUP S.r.l., Via degli Artigiani, 2, 26030 Cicognolo (CR)
výtobňa v Cremona (CR)
1301-CPR-2114 Kovové konštrukčné prvky 16.01.2023 ..
CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany
CHYŽBET SK, s.r.o.
SK TP - 23/0001 Betónový blok LEGOBLOK 13.01.2023 ..
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o., , 589 01 Hodice 138
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
SK04-ZSV-2286 (5.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D; Vnútorné posuvné automat 12.01.2023 ..
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA, Lehotská 6, 949 01 Nitra
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
SK04-ZSV-1895 (6.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D; Vnútorné posuvné automa 12.01.2023 ..
Rotho Blaas srl, Via dell’Adige 2/1, 39040 Cortaccia (BZ)
Rotho Blaas srl
SK TP - 23/0002 WING – kotviace zariadenie na zabránenie pádu osôb z výšky 12.01.2023 ..
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA, Lehotská 6, 949 01 Nitra
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
1301-CPR-2113 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 12.01.2023 ..
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA, Lehotská 6, 949 01 Nitra
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
1301-CPR-1680 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 12.01.2023 ..
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA, Lehotská 6, 949 01 Nitra
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
1301-CPR-1679 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 12.01.2023 ..
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o., , 589 01 Hodice 138
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
1301-CPR-1652 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 12.01.2023 ..
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o., , 589 01 Hodice 138
Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
1301-CPR-1651 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 12.01.2023 ..
ALUSYS s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra
výrobňa Rastislavova 12
SK04-ZSV-1169 (6.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému REYNAERS CS 77-FP 11.01.2023 ..
Makatech real s.r.o., Kobyliská 541/10, Dolní Chabry, 184 00 Praha
výrobňa Chotíkov
1301-CPR-1887 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 11.01.2023 ..
Makatech real s.r.o., Kobyliská 541/10, Dolní Chabry, 184 00 Praha
výrobňa Chotíkov
1301-CPR-1886 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 11.01.2023 ..
SEBAN Sp. z o.o., Nowa Ziemia 8, 59-540 Swierzawa
SEBAN Sp. z o.o.
1301-CPR-1843 (2.v) Geosyntetická membrána Primatess PVC; Vodotesná membrána Primatess PVC 11.01.2023 ..
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
výrobňa v Moravanoch
1301-CPR-1672 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 11.01.2023 ..
STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
výrobňa v Moravanoch
1301-CPR-1671 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 11.01.2023 ..
SULKO s. r. o., Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
SULKO s. r. o.
1301-CPR-1614 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 11.01.2023 ..
SULKO s. r. o., Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
SULKO s. r. o.
1301-CPR-1613 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 11.01.2023 ..
SEBAN Sp. z o.o., Nowa Ziemia 8, 59-540 Swierzawa
SEBAN Sp. z o.o.
1301-CPR-1585 (3.v) Geosyntetická membrána Primatess PVC; Vodotesná membrána Primatess PVC 11.01.2023 ..
VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice
Lom Slanec
1301-CPR-0350 (5.v) P2 Nestmelené zmesi 10.01.2023 ..
Metalfer Steel Mill d.o.o., Rumski drum 53A, 22000 Sremska Mitrovica
výrobňa Rumski put 27
SK04-ZSV-3183 Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B vo zvitkoch 09.01.2023 ..
Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Baumit Beteiligungen GmbH
ETA 16/0911 (3.v) Baumit ProSystem (modifikacia ETA 16/0911-version 02 09.01.2023 ..
Duccini e Monti Montaggi s.r.l.
1301-CPR-1234/Z Oceľové konštrukčné prvky 09.01.2023 ..
Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
1301-CPR-1069/Z Stropné dosky pre filigránové stropy 31.12.2022 ..
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.
SK04-ZSV-3182 Betónový blok LEGOBET 21.12.2022 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Trenčín
SK04-ZSV-3092/Z Nestmelené zmesi 21.12.2022 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Trenčín
SK04-ZSV-3091/Z Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 21.12.2022 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Trenčín
SK04-ZSV-3090/Z Betón pre cementobetónové kryty vozoviek 21.12.2022 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Trenčín
SK04-ZSV-3089/Z Betón STN EN 206 21.12.2022 ..
CEMMAC Beton s. r. o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
výrobňa Trenčín
SK04-ZSV-3089 (2.v)/Z Betón podľa STN EN 206 21.12.2022 ..
GUTTE, s.r.o., Pačérok 3, 946 03 Kolárovo
Betonáreň Kolárovo
SK04-ZSV-1742 (6.v) Betón podľa STN EN 206 21.12.2022 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
výrobňa Turňa nad Bodvou
1301-CPR-2111 Portlandský cement s vápencom EN 197-1 – CEM II/A-LL 52,5 N 21.12.2022 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
výrobňa Turňa nad Bodvou
1301-CPR-2110 Portlandský cement s vápencom EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R 21.12.2022 ..
CMC POLAND Sp. z o.o., ul. PIŁSUDSKIEGO, nr 82,, 42 400 ZAWIERCIE
výrobňa v Dąbrowa Górnicza
SK04-ZSV-2346 (2.v) Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B (BSt 500 S) v tyčiach; Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500C (B 500 SP) v tyčiach; Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla a ťahaná za studena B500C (B 500 SP) vo zvitkoch 20.12.2022 ..
J. Krismer Handelsgesellschaft m.b.H., Bundesstraße 23, A-6063 Innsbruck-Rum
J. Krismer Handelsgesellschaft m.b.H.
SK04-ZSV-2532 (2.v) Systém na stabilizáciu svahov na inžinierske stavby KRISMER® System 3D 19.12.2022 ..
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, Podlužany, 956 52 PODLUŽANY
lom Medzná
1301-CPR-0250/Z Prírodné kamenivo 19.12.2022 ..
Metalfer Steel Mill d.o.o., Rumski drum 53A, 22000 Sremska Mitrovica
Metalfer Steel Mill d.o.o.
SK TP - 22/0039 Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B vo zvitkoch 16.12.2022 ..
Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
Skanska SK a.s.
SK TP - 22/0038 Cementová injektážna zmes Skanska SK 15.12.2022 ..
CMC POLAND Sp. z o.o., ul. PIŁSUDSKIEGO, nr 82,, 42 400 ZAWIERCIE
CMC POLAND Sp. z o.o.
SK TP - 17/0006 (2.v) Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B (BSt 500 S) v tyčiach; Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500C (B500SP) v tyčiach; Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla a ťahaná za studena B500C (B 500 SP) vo zvitkoch 15.12.2022 ..
GIELLE s.r.l., Via Giovanni Gentile, 181, 24059 Urgnano (BG) - Italy
výrobňa v Martinengo (BG)
1301-CPR-2109 Oceľové konštrukčné prvky 15.12.2022 ..
AM.CO. GROUP SRL, VIA LIVORNESE EST 137/139, 56035 Casciana Terme LARI (PI)
AM.CO. GROUP SRL
1301-CPR-1389 (4.v) Oceľové konštrukčné prvky 15.12.2022 ..
GIELLE s.r.l., Via Giovanni Gentile, 181, 24059 Urgnano (BG) - Italy
výrobňa v Spirano (BG)
1301-CPR-1210/Z Oceľové konštrukčné prvky 15.12.2022 ..
RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o., Kobylnice 6, 087 01 Kobylnice
výrobňa Giraltovce
SK04-ZSV-3167 (2.v) Systém kontajnerových stavebných buniek RIKOSTAV 14.12.2022 ..
Danucem Slovensko a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
Betonáreň Martin
SK04-ZSV-2754 (3.v) Betón podľa STN EN 206 14.12.2022 ..
Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže
výrobný závod Zemianske Kostoľany
SK04-ZSV-1981 (3.v) Stropné vložky z pórobetónu Ytong Klasik 200, Ytong Klasik 250, Ytong Plus 100, Ytong 100/500, Ytong 200/500, Ytong 250/500 14.12.2022 ..
RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
RILINE, s.r.o.
SK04-ZSV-1787 (7.v) Betón podľa STN EN 206 14.12.2022 ..
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
CEMMAC a.s.
1301-CPR-1357/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ (7/21) - 14.12.2022 ..
CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
CEMMAC a.s.
1301-CPR-1035/P POZASTAVENÁ PLATNOSŤ (7/21) - 14.12.2022 ..
PGM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 35 F, HR - 49221 Bedekovčina
PGM d.o.o.
1301-CPR-0728 (3.v) Komínové tvarovky z betónu 14.12.2022 ..
PGM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 35 F, HR - 49221 Bedekovčina
PGM d.o.o.
1301-CPR-0727 (3.v) Pálené/Keramické komínové vložky 14.12.2022 ..
PGM d.o.o., Ulica Stjepana Radića 35 F, HR - 49221 Bedekovčina
PGM d.o.o.
1301-CPR-0726 (4.v) Komínové systémy s pálenými/keramickými vložkami. komínový systém podľa EN 13063-1, EN 13063-2, EN 13063-3. 14.12.2022 ..
Detecha, chemické výrobní družstvo, Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují
Detecha, chemické výrobní družstvo
1301-CPR-0203 (4.v) Náterové látky na ochranu povrchu betónu: IZOBAN, EKOBAN, ALUNA, ESTEDIEN EK 90, EPOXYBAN 14.12.2022 ..
ABM Mosty s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
ABM Mosty s. r. o.
SK TP - 14/0089 (3.v) Železobetónové mostné prvky ABM Mosty 13.12.2022 ..
GLUESTREAM s.r.o., Krškanská 3889/8C, 949 05 Nitra
GLUESTREAM s.r.o.
ETA 22/0058 SIP-EXPERT panels (SIPEX panels) 12.12.2022 ..
SUBSIDIA s. r. o., Priemyselná 3, 972 71 Nováky
výrobňa Nováky
SK04-ZSV-3127 (1.v) P2 Betón podľa STN EN 206 09.12.2022 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Višňové
SK04-ZSV-2554/Z Betón podľa STN EN 206 09.12.2022 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Dubná Skala
SK04-ZSV-2477/Z Betón podľa STN EN 206 09.12.2022 ..
ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
výrobňa Dubná Skala
SK04-ZSV-2477/Z Betón STN EN 206 09.12.2022 ..
J. Krismer Handelsgesellschaft m.b.H., Bundesstraße 23, A-6063 Innsbruck-Rum
J. Krismer Handelsgesellschaft m.b.H.
SK TP - 17/0127 (2.v) KRISMER® System 3D 08.12.2022 ..
Cor Metal, s.r.o., Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Cor Metal, s.r.o.
SK04-ZSV-3181 Výrobky z ohýbanej a zváranej ocele na vystužovanie betónu Oceľové armovacie koše. Výrobky z ohýbanej ocele na vystužovanie betónu vyrábané z ocele tried B500A, B550A, B500B, B550B, B500C a B500SP z tyčí a zo zvitkov 07.12.2022 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
SK04-ZSV-2413 (2.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI 07.12.2022 ..
ŽALUZIE NEVA s.r.o., Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
ŽALUZIE NEVA s.r.o.
SK TP - 22/0036 Žalúziový kastlík 07.12.2022 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
1301-CPR-2108 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 07.12.2022 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
1301-CPR-2107 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 07.12.2022 ..
CANTIPROJECT S.r.l., Via Magenta, 28, 20022 Castano Primo (MI)
výrobňa v Arluno a Magenta (MI)
1301-CPR-2106 Oceľové konštrukčné prvky 07.12.2022 ..
RISP s.r.l., Via Giacomo Bortolan, 48, 31050 Vascon di Carbonera (TV)
2020-01-B
1301-CPR-1757 (3.v) Panely zo sietí z drôtených lán: RISPAN 250/8, RISPAN 300/8, RISPAN 300/10, RISPAN 400/8, RISPAN 400/10 07.12.2022 ..
DAFESTA s.r.o., Nádražní 228, 747 31 Velké Hoštice
výrobňa Kravaře
1301-CPR-1632 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 07.12.2022 ..
DAFESTA s.r.o., Nádražní 228, 747 31 Velké Hoštice
výrobňa Kravaře
1301-CPR-1631 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 07.12.2022 ..
JSC NLMK - Ural, Karla Liebknechta 3, 623280 Revda
výrobňa v Berezovsky
SK04-ZSV-2353/Z Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B v tyčiach a vo zvitkoch 06.12.2022 ..
JSC NLMK - Ural, Karla Liebknechta 3, 623280 Revda
JSC NLMK - Ural
SK04-ZSV-2352/Z Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B v tyčiach a vo zvitkoch 06.12.2022 ..
NLMK–KALUGA LLC, Lyskina 20, 249020 Vorsino
NLMK–KALUGA LLC
SK04-ZSV-2351/Z Oceľová výstuž B500B 06.12.2022 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Príjazdná 7/A, Bratislava
SK04-ZSV-2141 (7.v) P2 Betón podľa STN EN 206 06.12.2022 ..
Holz Prof OÜ, Kraavi 45/2, 11215 Tallinn
Holz Prof OÜ
SK04-ZSV-1935/Ze Protipožiarna náterová látka na drevené konštrukcie Holz Prof (HR Prof) 06.12.2022 ..
Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín - Stráže
Xella Slovensko, spol. s r.o.
SK TP - 14/0078 (3.v) Stropné vložky: Ytong Klasik 200, Ytong Klasik 250 a Ytong+ 100, Ytong 250/500, Ytong 200/500, Ytong 100/500 06.12.2022 ..
VIGANO PAVITEX S.p.A, Via Carlinga, 35, 24035 Curno (BG)
VIGANO PAVITEX S.p.A
ETA 22/0834 MEGAMAT RS 06.12.2022 ..
OOO Ventall, Kyjevské šosse 100, 249032 Obninsk, Kalužská oblasť
OOO Ventall
1301-CPR-1902/P Trapézový plech T153 - oceľové konštrukčné dielce a konštrukcie 06.12.2022 ..
DUNABETON s.r.o., Kamenická cesta 3221/2, 943 01 Štúrovo
DUNABETON s.r.o.
SK04-ZSV-3180 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 05.12.2022 ..
Karovič, s. r. o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno
výrobňa Kopčianska, Bratislava
SK04-ZSV-2228 (6.v) P2 Betón podľa STN EN 206 05.12.2022 ..
Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
výrobňa Michalovská 64
SK04-ZSV-1328/Z Betón podľa STN EN 206 05.12.2022 ..
Cor Metal, s.r.o., Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Cor Metal, s.r.o.
SK TP - 22/0037 Výrobky z ohýbanej ocele na vystužovanie betónu; Zvárané armovacie koše 05.12.2022 ..
RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o., Kobylnice 6, 087 01 Kobylnice
RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o.
SK TP - 22/0012 (2.v) Systém kontajnerových stavebných buniek RIKOSTAV 05.12.2022 ..
DR Unit, spol. s r. o., Nová 15, 902 03 Pezinok
DR Unit, spol. s r. o.
SK TP - 18/0038 (2.v) Systém vsakovania dažďovej vody Ekodren DRENBLOK DB 01.12.2022 ..
Jiangyin W.T Thermal Insulation Material Co., Ltd.
1301-CPR-2105 WT fenolová doska, obchodný názov: WT, model: PS-01, materiál: fenol, farba: ružová, použitie: vonkajšie steny,hrúbka: 50 mm 01.12.2022 ..
Eurogeo.pl Sp. z o.o., Nowa Ziemia 8, 59-540 Świerzawa
Factory FR14
1301-CPR-1124/Z Waterproof PVC-P geomembranes PrimaTess PVC, types: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm 29.11.2022 ..
FI- STAMONT, spol. s r. o., Športová 5269/50, 905 01 SENICA - ČÁČOV
FI- STAMONT, spol. s r. o.
SK04-ZSV-0027 (8.v) Betón podľa STN EN 206 28.11.2022 ..
TERMOGLAS STEKLO d.o.o., Dolenji Boštanj 54f, 8294 Boštanj
TERMOGLAS STEKLO d.o.o.
1301-CPR-2103 Vrstvené bezpečnostné sklo s požiarnou odolnosťou: LAMIFLAME El 30, LAMIFLAME El 60, LAMIFLAME El 90, LAMIFLAME El 120 28.11.2022 ..
ARTPLAN GLASS s.r.o., Tupesy č. p. 444, 687 07 Tupesy
výrobňa v Staré Mésto
1301-CPR-2102 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 28.11.2022 ..
ARTPLAN GLASS s.r.o., Tupesy č. p. 444, 687 07 Tupesy
výrobňa v Staré Mésto
1301-CPR-2101 VVonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 28.11.2022 ..
ARTPLAN GLASS s.r.o., Tupesy č. p. 444, 687 07 Tupesy
výrobňa v Staré Mésto
1301-CPR-2100 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 28.11.2022 ..
Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15101 Lahti
No. 4B
1301-CPR-1478 (2.v) WELDA® – oceľový plech so zaliatymi kotvami 28.11.2022 ..
Lauko s.r.o., Cabajská 23, 949 01 Nitra
Lauko s.r.o.
1301-CPR-0733/O Betónové prefabrikáty. Schodiská podľa EN 14843. 28.11.2022 ..
TERMOGLAS d.o.o, Dolenji Boštanj 54f, 8294 Boštanj
výrobňa Sevnica, Obrat na Planinski cesti
1301-CPR-0535/Z Požiarne odolné vrstvené bezpečnostné sklo LAMIFLAME El 30, LAMIFLAME El 60, LAMIFLAME El 90, LAMIFLAME El 120 28.11.2022 ..
MIRAMO spol. s r.o., , 742 55 Albrechtičky 69
MIRAMO spol. s r.o.
SK04-ZSV-2413/O Dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém ALUPROF MB 78 EI 25.11.2022 ..
TAMALEX s.r.o., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
TAMALEX s.r.o.
SK04-ZSV-3179 Betón podľa STN EN 206 24.11.2022 ..
MEA Water Management Slovensko s. r. o., Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management Slovensko s. r. o.
SK TP - 22/0034 Montované kompozitné zábradlie 23.11.2022 ..
ABM Mosty s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Ferrobeton Slovensko s.r.o.
1301-CPR-2099 Betónové prefabrikáty - Železobetónové mostné prvky ABM 23.11.2022 ..
ABM Mosty s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Ferrobeton Slovensko s.r.o.
1301-CPR-2099 Betónové prefabrikáty - Prvky oporných múrov ABM prefa mostné krídla/oporné steny 23.11.2022 ..
Beton Nitra s.r.o., Novozámocká 185/C, 949 05 Nitra
Beton Nitra s.r.o.
SK04-ZSV-3178 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 22.11.2022 ..
SITARMA s.r.o., Starý Hrozenkov č. p. 249, 687 74 Starý Hrozenkov
SITARMA s.r.o.
SK04-ZSV-2913 (2.v) Oceľová rebierková výstuž tvárnená za studena B500A a B500B vo zvitkoch; Zvárané siete z oceľových rebierkových drôtov B500A a B500B tvárnených za studena 22.11.2022 ..
VSH s.r.o., Kameničany 308, 018 54 Kameničany
VSH s.r.o.
SK04-ZSV-2449 (5.v) P2 Betón STN EN 206 21.11.2022 ..
SKC foundry s. r. o., Továrenská 7, 943 03 Štúrovo
SKC foundry s. r. o.
SK TP - 22/0035 FOUNDRYCEM – prímes do betónu 21.11.2022 ..
AUGUST IR KO, Meiliakalnio k.1, Jauniunu sen., LT-19154 Širvintu r.
AUGUST IR KO
00032/TSUS/Y/2017/Z Čistiareň odpadových vôd nad 50 EO 21.11.2022 ..
AUGUST IR KO, Meiliakalnio k.1, Jauniunu sen., LT-19154 Širvintu r.
AUGUST IR KO
00026/TSUS/Y/2022 Čistiarne odpadových vôd AT 21.11.2022 ..
FI- STAMONT, spol. s r. o., Športová 5269/50, 905 01 SENICA - ČÁČOV
FI- STAMONT, spol. s r. o.
SK04-ZSV-0027/O Betón podľa STN EN 206 17.11.2022 ..
IZOLACJA MATIZOL Sp. z o. o., ul. 11-go Listopada 32, PL-38-300 Gorlice
IZOLACJA MATIZOL Sp. z o. o.
ETA 17/0107 (4.v)/Z Tytan Professional BITUMEN SHINGLE PATIO / Quilosa Professional BITUMEN SHINGLE PATIO / Matizol BITUMEN SHINGLE PATIO / Tytan Professional BITUMEN SHINGLE RESIDENCE / Quilosa Professional BITUMEN 15.11.2022 ..
IZOLACJA MATIZOL Sp. z o. o., ul. 11-go Listopada 32, PL-38-300 Gorlice
IZOLACJA MATIZOL Sp. z o. o.
ETA 17/0107 (2.v)/Z Laminátové šindle s minerálnou výstužou MATIZOL 15.11.2022 ..
WDM Deutenberg GmbH, Putlitzer Straße 8, D-16928 Groß Pankow OT Wolfshagen
výrobňa v Ense/Höingen
1301-CPR-2098 DEBION® VARIO (špirálové gabióny) and DEBION® ATROX (tyčové gabióny) 15.11.2022 ..
WDM Deutenberg GmbH, Putlitzer Straße 8, D-16928 Groß Pankow OT Wolfshagen
WDM Deutenberg GmbH
1301-CPR-2098 DEBION® VARIO (špirálové gabióny) and DEBION® ATROX (tyčové gabióny) 15.11.2022 ..
Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG, Auf den Geeren 22-24, 59469 Ense Höingen
Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG
1301-CPR-1364/Z Gabiónový kôš typ 1 a gabiónový kôš typ 2 15.11.2022 ..
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Obaľovacie centrum Vydumanec
1301-CPR-0382 (48.v) Asfaltové zmesi 15.11.2022 ..
RISP s.r.l., Via Giacomo Bortolan, 48, 31050 Vascon di Carbonera (TV)
RISP s.r.l.
1301-CPR-2097 RFN-CE Dk=3.0 N=3.2 (zostava na ochranu proti lavínam) 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-2028 (2.v) Portlandský troskový cement 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1907 (2.v) Portlandský troskový cement 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1890 (2.v) Portlandský cement 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1879 (2.v) Vysokopecný cement 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1778 (2.v) Mletá granulovaná vysokopecná troska 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1662 (2.v) Portlandský puzolánový cement 14.11.2022 ..
ZEOCEM, s.r.o., Prešovská 282/1, 094 34 BYSTRÉ
ZEOCEM, s.r.o.
1301-CPR-1476 (2.v) Portlandský puzolánový cement EN 197 - 1 14.11.2022 ..
Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
1301-CPR-0798 (8.v) Oceľové konštrukčné dielce a konštrukcie 14.11.2022 ..
AUGUST IR KO, Meiliakalnio k.1, Jauniunu sen., LT-19154 Širvintu r.
AUGUST IR KO
00026/TSUS/Y/2022 14.11.2022 ..
Považská cementáreň, a. s., J.Kráľa, 018 63 Ladce
Považská cementáreň, a. s.
00023/TSUS/B/2022 SOLIDOX – solidifikačná prímes 14.11.2022 ..
Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, Chrudim IV, 537 01 CHRUDIM
Master Builders Solutions CZ s.r.o.
SK TP - 22/0032 Hydroizolačné a tesniace pásky PCI s príslušenstvom 11.11.2022 ..
Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG, Auf den Geeren 22-24, 59469 Ense Höingen
Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG
ETA 17/0945/Z Gabiónová sieť Typ 1, Gabiónová sieť Typ 2 11.11.2022 ..
Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
výrobňa Kračanská cesta 40
SK04-ZSV-2645 (3.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF 10.11.2022 ..
Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
výrobňa Kračanská cesta 40
1301-CPR-2096 Otváracie okná vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI 10.11.2022 ..
Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
výrobňa Kračanská cesta 40
1301-CPR-2095 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 86 EI, typ EI30 10.11.2022 ..
Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
výrobňa Kračanská cesta 40
1301-CPR-2094 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI90 10.11.2022 ..
Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
výrobňa Kračanská cesta 40
1301-CPR-2093 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 10.11.2022 ..
Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
výrobňa Kračanská cesta 40
1301-CPR-2092 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 10.11.2022 ..
PM TEAM, s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava
výrobňa Priemyselná 14, Prievidza
1301-CPR-2091 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému PONZIO PE 78 EI, typ EI60 10.11.2022 ..
PM TEAM, s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava
výrobňa Priemyselná 14, Prievidza
1301-CPR-2090 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému PONZIO PE 78 EI, typ EI30 10.11.2022 ..
GUERRINI COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l., Via per Bezzuglio, 9, 25083 Gardone Riviera (BS)
GUERRINI COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.
1301-CPR-1776 (2.v) Oceľové konštrukčné prvky 10.11.2022 ..
DASIP, s.r.o., Zárubova 487/12, Kamýk, 142 00 Praha 4
výrovňa Kostelec nad Labem
1301-CPR-1582 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 10.11.2022 ..
DASIP, s.r.o., Zárubova 487/12, Kamýk, 142 00 Praha 4
výrovňa Kostelec nad Labem
1301-CPR-1581 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI30 10.11.2022 ..
DAVINI PREFABBRICATI s.r.l., Via Provinciale per Camaiore, 18, 55064 Monsagrati (LU)
DAVINI PREFABBRICATI s.r.l.
1301-CPR-1104 (4.v) Oceľové konštrukčné prvky 10.11.2022 ..
SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
SzTEL s.r.o.
SK04-ZSV-3177 Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov, revízne dvere (technické okná) a otváracie okná s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému PONZIO PE 78 EI 09.11.2022 ..
SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
SzTEL s.r.o.
1301-CPR-2088 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému PONZIO PE 78 EI, typ EI60 09.11.2022 ..
SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
SzTEL s.r.o.
1301-CPR-2087 Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému PONZIO PE 78 EI, typ EI30 09.11.2022 ..
FALAR s.n.c., Via Garza, 6, 25010 Borgosatollo (BG)
FALAR s.n.c.
1301-CPR-1095 (4.v) Oceľové konštrukčné prvky 09.11.2022 ..
Považská cementáreň, a. s., J.Kráľa, 018 63 Ladce
Považská cementáreň, a. s.
00023/TSUS/B/2022 09.11.2022 ..
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výrobňa asfaltových zmesí Beňuš
1301-CPR-2067 (2.v) Asfaltová zmes 08.11.2022 ..
LHODOL, s. r. o., Dolkam Šuja , a. s., 015 01 RAJEC
výrobňa Šuja
1301-CPR-0235 (4.v) P2 Prírodné kamenivo podľa EN 13139 a EN 12620 08.11.2022 ..
MEA Water Management Slovensko s. r. o., Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management Slovensko s. r. o.
SK04-ZSV-3176 Kompozitné šachtové poklopy Polydeck 07.11.2022 ..
Beton Moldava s.r.o., Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou
Beton Moldava s.r.o.
SK04-ZSV-3174 Hydraulicky stmelené zmesi. Cementom stmelené zmesi 07.11.2022 ..
Považská cementáreň, a. s., J.Kráľa, 018 63 Ladce
Považská cementáreň, a. s.
SK04-ZSV-3063/P Portlandský kompozitný cement STN EN 197-5 - CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N 07.11.2022 ..
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka, Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka
SK04-ZSV-2719/Z Kompozitné šachtové poklopy Polydeck 07.11.2022 ..
MEA Water Management s.r.o.,, Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management s.r.o.,
SK TP - 19/0014/Z Kompozitné šachtové poklopy Polydeck 07.11.2022 ..
FTM trade, s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 BRATISLAVA
výroňa FTM trade, s.r.o., Kvetoslavov
1301-CPR-1608 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému YAWAL TM 75 EI, typ EI60 07.11.2022 ..
FTM trade, s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 BRATISLAVA
výroňa FTM trade, s.r.o., Kvetoslavov
1301-CPR-1607 (2.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému YAWAL TM 75 EI, typ EI30 07.11.2022 ..
Považská cementáreň, a. s., J.Kráľa, 018 63 Ladce
Považská cementáreň, a. s.
1301-CPR-0023/P Portlandský troskový cement EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5 R 07.11.2022 ..
ALKAM, s.r.o., Dolná Ždaňa 220, 966 01 Hliník nad Hronom
ALKAM, s.r.o.
SK04-ZSV-2653 (3.v) Vnútorné otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov a revízne dvere (technické okná) s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF, typy MB 78 EI, MB 60E EI a MB 45D; Vnútorné posuvné automat 03.11.2022 ..
LK Consulting SK s. r. o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
výrobňa v Prievidzi
SK04-ZSV-2640 (3.v) Vonkajšie otočné dvere vrátane bočných a horných svetlíkov s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu z hliníkového profilového systému ALUPROF MB 78 EI, typ EI60 03.11.2022 ..
MEA Water Management Slovensko s. r. o., Areál PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma
MEA Water Management Slovensko s. r. o.
SK TP - 22/0033 Kompozitné šachtové poklopy Polydeck 03.11.2022 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2083 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE Dk3.0 N2.5 03.11.2022 ..
Geobrugg AG Geohazard Solutions, Aachstrasse 11, CH-8590 Romanshorn
Geobrugg AG Geohazard Solutions
1301-CPR-2082 Zostava na ochranu proti lavínam SPIDER® AVALANCHE Dk3.5 N2.5 03.11.2022 ..