TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Formuláre žiadostí

Skúšobné laboratórium

Interaktívny formulár PDF je nutné najprv stiahnuť do počítača a následne otvoriť v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC (nie cez prehliadač).

Technické posudzovanie

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov

Nepovinná certifikácia, skúšanie a inšpekcie

Licencie na špeciálne stavebné práce

Poznámka:
Kombinovanú žiadosť je možné použiť iba v prípade, ak obidva typy systémov (ETICS aj balkónových systém) vyrába jeden výrobca.