TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Kontaktné informácie

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Studená 967/3, 821 04 Bratislava
GPS: 48.17988, 17.179055

Tel: +421 (2) 49228 111
email: info@tsus.sk

IČO: 31821987
IČ DPH: SK2021691881
Registrácia: Okresný úrad  Bratislava
reg. č. OVVS-674/55/2002-NO
Register neziskových organizácií


Úsek riaditeľa
Tel: +421 (2) 49228 101
email: usek.riaditela@tsus.sk


Úsek financií a marketingu
Tel: +421 (2) 49228 130
email: usek.fm@tsus.sk
Úsek posudzovania zhody
Tel: +421 (2) 49228 110
email: usek.pz@tsus.sk

CERTICOM
Tel: +421 (2) 49228 150
email: certicom@tsus.sk
VVÚPS-NOVA
Tel: +421 (2) 49228 557
email: vvups@tsus.sk
METROLÓGIA
Tel: +421 (2) 49228 128
email: metrologia@tsus.sk

Pobočka Bratislava
Studená 3
821 04 Bratislava
Tel: +421 (2) 49228 201
email: pob.ba@tsus.sk

Pobočka Nové Mesto nad/Váhom
Trenčianska 1875/12
915 05 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 (32) 7712 416, +421 (32) 7716 541
email: pob.nm@tsus.sk

Pobočka Nitra
Braneckého 2
949 01 Nitra
Tel: +421 (37) 65227 93, +421 (37) 69249 11
email: pob.nr@tsus.sk

Pobočka Zvolen
Jesenského 15
960 01 Zvolen
Tel: +421 (45) 5335 872, +421 (45) 5335 651
email: pob.zv@tsus.sk
Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90
010 01 Žilina
Tel: +421 (41) 5683 405, +421 (41) 5683 494
email: pob.za@tsus.sk

Pobočka Košice
Krmanova 5
040 01 Košice
Tel: +421 (55) 6226 171, +421 (55) 6233 408
email: pob.ke@tsus.sk

Pobočka Prešov
Budovateľská 53
080 01 Prešov
Tel:+421 (51) 7732 631, +421 (51) 7733 681
email: pob.po@tsus.sk
 
Pobočka Tatranská Štrba
Bellova 72/24
059 41 Štrba - Tatranská Štrba
Tel: +421 (52) 4484 471, +421 (52) 4484 520
email: pob.ts@tsus.sk