TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Pobočka Zvolen

Špecializáciou pobočky Zvolen sú výrobky na báze dreva a drevené konštrukcie, výrobky zo skla a keramika. Spolu však ide o tieto výrobky: kamenivo a sypané tepelnoizolačné výrobky, betón, výrobky z prírodného kameňa na podlahy a dlažby, výrobky z betónu na dlažby, rúry a tvarovky z betónu, vstupné šachty a revízne komory z betónu, murovacie a debniace prvky, betónové skladané strešné krytiny, betónové prefabrikáty, sanitárna keramika (umývadlá, WC, bidety, pisoáre), sprchové zásteny, keramické obkladové prvky, ploché tabule zo skla a bezpečnostné zasklenie, izolačné sklá, drevené prefabrikované konštrukčné prvky, vrstvené dyhové a lepené lamelové drevo na nosné účely a systémy budov s drevenou rámovou alebo zrubovou konštrukciou.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Gabriela Dordová, riaditeľka pobočky
Telefón: +421 45 5335872
Mobil: +421 905 401 271
E-mail: dordova@tsus.sk

Adresa pobočky:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Pobočka Zvolen
Jesenského 15
960 01 Zvolen
GPS: 48.574761,19.137538


Zobraziť na veľkej mape