TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

OUR SERVICES

Contact

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Building Testing and Research Institute

Studená 967/3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic
GPS: 48.17988, 17.179055

Phone:: +421 2 49228 111
email: info@tsus.sk


Branch Bratislava
Studená 3
821 04 Bratislava
Phone: +421 2 49228 201
email: pob.ba@tsus.sk

Branch Nové Mesto nad/Váhom
Trenčianska 1875/12
915 05 Nové Mesto nad Váhom
Phone: +421 32 7712 416, +421 32 7716 541
email: pob.nm@tsus.sk

Branch Nitra
Braneckého 2
949 01 Nitra
Phone: +421 37 65227 93, +421 37 69249 11
email: pob.nr@tsus.sk

Branch Zvolen
Jesenského 15
960 01 Zvolen
Phone: +421 45 5335 872, +421 45 5335 651
email: pob.zv@tsus.sk
Branch Žilina
A. Rudnaya 90
010 01 Žilina
Phone: +421 41 5683 405, +421 41 5683 494
email: pob.za@tsus.sk

Branch Košice
Krmanova 5
040 01 Košice
Phone: +421 55 6226 171, +421 55 6233 408
email: pob.ke@tsus.sk

Branch Prešov
Budovateľská 53
080 01 Prešov
Phone: +421 51 7732 631, +421 51 7733 681
email: pob.po@tsus.sk
 
Branch Tatranská Štrba
Bellova 72/24
059 41 Štrba - Tatranská Štrba
Phone: +421 52 4484 471, +421 52 4484 520
email: pob.ts@tsus.sk