TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Skúšky a výpočty ako technická pomoc výrobcom

Skúšky a výpočty ako technickú pomoc výrobcom stavebných výrobkov vykonáva ústav prevažne ako akreditované skúšobné laboratórium. Predovšetkým ide o skúšky a výpočty vyžadované v rámci posudzovania a overovania nemennosti parametrov, ktoré skúšky a výpočty sú v kompetencii výrobcov (v rámci určovania typu ide o systémy 2+ a 4 podľa CPR, resp. II+ a IV podľa zákona č. 133/2013 Z. z.), ktoré si však môžu obstarať od externých laboratórií. Okrem skúšok a výpočtov vyžadovaných v rámci určovania typu výrobku, výrobcovia si môžu obstarať aj vykonávanie plánovaných skúšok (systémy 1+, 1 a 2+ podľa CPR, resp. I+, I a II+ podľa zákona č. 133/2013 Z. z.).

V prílohe je aktuálny zoznam akreditovaných skúšok zostavený podľa skupín výrobkov s uvedením pracovísk skúšobného laboratória, ktoré skúšky vykonávajú. Údaje o cenách, termínoch, počte vzoriek a pod., ako aj o prípadných ďalších (neakreditovaných) skúškach a výpočtoch, sa dajú získať prostredníctvom uvedených kontaktov.

Požiadavku na skúšky a výpočty výrobca predkladá formou objednávky a po uzatvorení zmluvy skúšobné laboratórium resp. jeho pracovisko vykoná požadované skúšky a pod.

Kontaktné osoby pre ďalšie informácie:

Ing. Daniel Pethö
vedúci skúšobného pracoviska v Bratislave
Telefón: +421 2 49228 252
Mobil: +421 905 402 856
E-mail: petho@tsus.sk

Ing. Peter Kyselica
vedúci skúšobného pracoviska v Žiline
Telefón: +421 41 5683 494
Mobil: +421 903 439 410
E-mail: kyselica@tsus.sk

Ing. Jarmila Nováčiková, PhD.
vedúca skúšobného pracoviska v Novom Meste n/Váhom
Telefón: +421 32 7712 416
Mobil: +421 908 773 160
E-mail: novacikova@tsus.sk

Ing. Ján Gillinger, PhD.
vedúci skúšobného pracoviska v Košiciach
Telefón: +421 55 6226 171
Mobil: +421 918 572 725
E-mail: gillinger@tsus.sk

Ing. Stanislav Horský
vedúci skúšobného pracoviska v Nitre
Telefón: +421 37 69249 20
Mobil: +421 910 900 391
E-mail: horsky@tsus.sk

Ing. Martin Šutlák
vedúci skúšobného pracoviska v Prešove
Telefón: +421 51 74809 27
Mobil: +421 905 272 033
E-mail: sutlak@tsus.sk

Ing. Gabriela Dordová
vedúca skúšobného pracoviska vo Zvolene
Telefón: +421 45 5335872
Mobil: +421 905 401 271
E-mail: dordova@tsus.sk

Ing. Erika Halčinová
vedúca skúšobného pracoviska v Tatranskej Štrbe
Telefón: +421 52 4484 520
E-mail: halcinova@tsus.sk