TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Technické posudzovanie stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z.

Technické posudzovanie stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. vykonáva ústav ako autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04, ktorá na základe žiadosti výrobcu vydá SK technické posúdenie. Základným predpokladom na vydanie SK technického posúdenia je, že výrobok patrí do niektorej skupiny stavebných výrobkov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. a neexistuje preň harmonizovaná norma, európske technické posúdenie ani určená norma.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Iveta Lisičanová
Telefón: +421 2 49228 160
Mobil: +421 903 402 383
E-mail: lisicanova@tsus.sk