TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

PONUKA SLUŽIEB

Certifikácia zhody systému riadenia výroby podľa CPR

Certifikáciu zhody systému riadenia výroby podľa CPR vykonáva ústav ako notifikovaná osoba č. 1301, ak sa na výrobky:

Notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát zhody systému riadenia výroby na základe:

  1. počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
  2. priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti (formulár na stiahnutie) a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:

Ing. Daša Kozáková
Telefón: +421 2 49228 110
Mobil: +421 903 218 425
E-mail: kozakova@tsus.sk