TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
ZUAMA, s. r. o., Dolný Hričov
22/001/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
10.01.2022 10.01.2023
Zaluman s. r. o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda
21/081/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
13.04.2021 13.04.2024
Kontaktná osoba:
Mgr. Adrian Szigeti, Norbert Süke
Mobil: 0908 152 210, 0917 283 358
Email: szigeti@zaluman.sk, suke@zaluman.sk
Internet: www.zaluman.sk