TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
VERÓNY OaS s. r. o., Krupina
22/075/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.04.2022 12.04.2023
VAIT, s. r. o., Žilina
21/282/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
02.12.2021 02.12.2024
VITO for plast, spol. s r. o., Jurkovičova 27, 949 11 Nitra
20/304/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.12.2020 22.12.2023
Kontaktná osoba:
Ing. Milan Kováč
Mobil: 0911 762 965
Email: obchod@vitoforplast.sk
Internet: www.vitoforplast.sk
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova  26, 851 01 Bratislava
19/195/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
24.07.2019 24.07.2022
Kontaktná osoba:
Ing. Juraj Cabadaj
Mobil: 0911 707 837
Email: cabadaj@vsba.sk
Internet: www.vsba.sk