TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
StavStar s. r. o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
21/263/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
04.11.2021 04.11.2024
Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimír Bednárik
Mobil: 0915 319 872
Email: srostavstar@gmail.com
Internet: www.stavstar.sk
SOAR sk, a. s., Žilina
21/028/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
12.02.2021 12.02.2024
Skanska SK a.s., Bratislava
22/132/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
13.06.2022 13.06.2025
SLOVAKTUAL s. r. o., Pravenec 272, 972 16 Pravenec
21/267/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
15.11.2021 15.11.2024
Kontaktná osoba:
Ing. Pavel Gross
Mobil: 0902 950 605
Email: p.gross@slovaktual.sk
Internet: www.slovaktual.sk