TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
RAMICON, s. r. o., Starohájska 9/C, 917 01 Trnava
20/296/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
16.12.2020 16.12.2023
Kontaktná osoba:
Peter Kollár
Mobil: 0911 037 772
Email: peter.kollar@ramicon.sk
Internet: www.ramicon.sk
Reinter, s. r. o., Fidlíkova  5577/5, 066 01 Humenné
20/159/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
14.07.2020 14.07.2023
Kontaktná osoba:
Ing. Jaroslav Pčola
Mobil: 0902 998 824
Email: jaro@reinter.sk
Internet: www.reinter.sk
RAKY stav, s. r. o., Hlavná  387/87, 086 41 Raslavice
22/143/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.07.2022 22.07.2025
Kontaktná osoba:
Mgr. Marián Rákoš
Mobil: 0905 845 939
Email: rakystav@rakystav.sk
Internet: wwww.rakystav.sk
RAKY stav, s. r. o., Hlavná  387/87, 086 41 Raslavice
19/193/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
22.07.2019 22.07.2022
Kontaktná osoba:
Mgr. Marián Rákoš
Mobil: 0905 845 939
Email: rakystav@rakystav.sk
Internet: wwww.rakystav.sk
REMSLI s. r. o., Žilina
20/186/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
26.08.2020 26.08.2023
ROGA, s. r. o., Zelenečská 2/7894, 917 01 Trnava
21/183/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.07.2021 20.07.2024
Kontaktná osoba:
Ing. Roman Gašparovič
Mobil: 0903 781 273
Email: info@roga.sk
Internet: www.roga.sk