TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
PMGSTAV SK, s. r. o., Žilina
20/118/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
08.06.2020 08.06.2023
PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r. o., Hraničná  5, 058 01 Poprad
20/051/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
11.03.2020 11.03.2023
Kontaktná osoba:
Ing. Tibor Szöke, Ing. Jozef Tomlan
Tel. č.: 052/772 93 59
Email: plasting@plasting.sk
Internet: www.plasting.sk
PROSPECT, spol. s r. o., Nové Zámky
20/158/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
13.07.2020 13.07.2023
PANORAMA SLOVAKIA, s. r. o., Lučenec
19/127/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.05.2019 20.05.2022
PANORAMA SLOVAKIA, s. r. o., Lučenec
22/110/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
20.05.2022 20.05.2023
PB bau, s. r. o., Strážske
20/161/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
27.07.2020 16.07.2023
PLAST-MONT, s. r. o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
20/279/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
01.12.2020 01.12.2023
Kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Várady, MBA
Mobil: 0907 470 443
Email: tomasplastmont@gmail.com
Internet: www.plast-mont.sk