TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

  


1-5 z 62

Aktualizované ku dňu 20.02.2024
Držiteľ
Číslo Názov systému Vystavené Platnosť
Systém tesnenia a výplne škáry
Metrostav Slovakia a. s., Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava 26
24/016/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 22.01.2024 22.01.2027
CHREN A ŠPROCH s.r.o., Hviezdoslavova 86, 953 01, Zlaté Moravce
24/015/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby 22.01.2024 22.01.2027
DYNAMIK HOLDING, a.s., Štúrova 22, 949 01, Nitra
23/203/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 23.10.2023 23.10.2026
PLAST- MONT, s.r.o., Pekárenská 2, 984 01, Lučenec
23/200/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 18.10.2023 18.10.2026
PMGSTAV SK, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 01, Žilina
23/193/LIO Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) 17.10.2023 17.10.2026