TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TSUS logo text

PONUKA SLUŽIEB

Prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Y Z Ž

Držiteľ
Číslo Systém tesnenia a výplne škáry Vystavené Platnosť do
NOVES OKNÁ KOŠICE, s. r. o., Žižkova  12/1875, 040 01 Košice
21/113/LIO Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)
06.05.2021 06.05.2024
Kontaktná osoba:
J. Legény
Tel. č.: 055/729 07 87,
Mobil: 0911 338 500
Email: noveske@stonline.sk
Internet: www.noveske.sk